REGULAMIN DZIAŁU MANEWRY, ĆWICZENIA, ZAWODY, CERTYFIKACJE

Autor Wątek: REGULAMIN DZIAŁU MANEWRY, ĆWICZENIA, ZAWODY, CERTYFIKACJE  (Przeczytany 2531 razy)

Offline M.Chmielewski

  • Zasłużony
  • Starszy Brygadier
  • *
  • Wiadomości: 87
  • Reputacja: 26
  • Komisja ds. inwigilacji-przewodniczący Macierewicz
  • Gadu-Gadu: 2767015
REGULAMIN DZIAŁU MANEWRY, ĆWICZENIA, ZAWODY, CERTYFIKACJE
« dnia: 28 Sierpień 2010, 11:20:03 »
REGULAMIN DZIAŁU MANEWRY, ĆWICZENIA, ZAWODY, CERTYFIKACJE.

1. Wszystko musi być przeprowadzone za zgodą administratora (-).
2. Terminy, kiedy można przeprowadzić sytuacje, nadaje moderator działu (-).
3. Gdy administrator wyrazi zgodę na przeprowadzenie działań, proszę napisać do moderatora działu (-) PW z zapytaniem o termin.
4. W wiadomości należy przesłać:
- rodzaj i nazwę działań,
- jednostkę organizującą,
- dla kogo przeznaczone,
- na czym mają polegać,
- czas, w którym chciałbyś je przeprowadzić.
5. W ciągu 7 dni mogą odbyć się max. 2 sytuacje. Zapobiegnie to natłokowi zadań i bałaganowi w dziale.
6. Wszystkie informacje o sytuacjach będą zamieszczane w tym dziale w osobnym dla każdej sytuacji temacie. Po ustaleniu z moderatorem działu (-) terminu należy założyć nowy wątek dla sytuacji. W nazwie należy wpisać dokładną nazwę działań, np: "Certyfikacja z ratownictwa medycznego"; "II Powiatowe Zawody w Dwuboju pożarniczym" itp. Następnie w temacie należy umieścić wszystkie niezbędne informacje, tj. termin działań, jednostkę organizującą oraz zapewniany sprzęt.
7. Jeżeli w dziale zostanie zamieszczona informacja o sytuacji, która nie została uzgodniona z moderatorem działu (-), to jednostka organizująca zostanie ukarana karą w wysokości  150tyś.
8. Za nieopisanie działań organizator ma prawo nałożyć na jednostkę karę w wysokości  10tys. za jedno zadanie (wysokość kary zależy od ilości nieopisanych zadań, jednak nie może przekroczyć 30 tys).
9. Chęć przeprowadzenia manewrów, ćwiczeń, zawodów czy certyfikacji musi być ogłoszona w dziale najpóźniej 1 tydzień przed planowanym terminem przeprowadzenia sytuacji, najwcześniej 2 tygodnie przed.

Certyfikacje:
1. Przeprowadzane będą przez moderatorów lub użytkowników posiadających już certyfikację i wykazujących się dużą wiedzą na tematy obejmujące daną certyfikację.
2. Do certyfikacji mogą się zgłaszać jednostki PSP oraz OSP KSRG spełniające nast. warunki:
- JRG musi działać w grze co najmniej 3 miesiące, OSP minimum 6 miesięcy (nie wlicza się okresu urlopowego),
- w KSRG od 4 miesięcy (dla OSP),
- pozytywna opinia moderatora prowadzącego.
3. Certyfikacje mogą mieć różny charakter. Najczęściej certyfikacja będzie składać się z 2 części: teoretycznej, obejmującej od 15 do 30 pytań, oraz praktycznej, która będzie obejmować 3 zadania. Część  praktyczna będzie polegała na opisaniu zadań przydzielonych przez organizatora certyfikacji. Opisy będzie trzeba wysłać do organizatora na PW lub e-mail (osoba prowadząca certyfikację sama wybierze sposób dostarczenia mu opisów).
4. Jednostka, która będzie chciała przystąpić do danej certyfikacji musi posiadać sprzęt pozwalający na przeprowadzanie działań z zakresu danej specjalizacji (szersze informacje na temat wymaganego wyposażenia znajdziecie w wątkach poszczególnych certyfikacji). W wypadku braku jakiegoś samochodu lub innego sprzętu jednostka jest zobowiązana zakupić brakujące wyposażenie do dnia certyfikacji.
5. Jednostka, która posiada certyfikację, może utworzyć Specjalną Grupę Ratowniczą o danej specjalizacji.
6. Organizator jest zobowiązany do dodania punktu graczowi, który otrzymał certyfikację.
7. Wyniki certyfikacji będą ogłaszane w temacie tej certyfikacji w dziale Manewry, ćwiczenia, zawody, certyfikacje najpóźniej 5 dni po terminie przesyłania rozwiązań.
8. Do przeprowadzenia certyfikacji wymagane jest zebranie minimum 3 chętnych jednostek, które kwalifikują się pod względem wyposażenia.
9. Zgłoszenia do certyfikacji należy dodawać do odpowiedniego wątku w tym dziale.
10. Informacje o terminach certyfikacji będą podawane w dziale Manewry, Ćwiczenia, Zawody, Certyfikacje.
11. Za opisy zadań nie otrzymuje się nagród.

Moderatorzy, którzy będą przeprowadzać poszczególne certyfikacje:

Ratownictwo Techniczne: bryg. Flux, mł. kpt. Luk
Ratownictwo Medyczne: st. bryg. Skubu, bryg. Flux
Ratownictwo Wodno-Nurkowe : bryg. Fojerman, kpt. D. Grodecki
Ratownictwo Chemiczno-ekologiczne : mł. kpt. grzeg
Certyfikacja gaśnicza: asp. sas , asp. OSP

Ćwiczenia:
1. Gracz chcący zorganizować ćwiczenia jest zobowiązany do napisania moderatorowi działu (-) na PW wiadomości (po uzgodnieniu z administracją), w której mają się znaleźć następujące informacje:
-tematyka ćwiczeń,
-jednostka organizująca,
-termin, w którym chciałbyś zorganizować ćwiczenia.
 Następnie zostanie przydzielony termin, w którym ćwiczenia zostaną przeprowadzone. Po przydzieleniu terminu gracz organizujący jest zobowiązany do założenia tematu w dziale Manewry, ćwiczenia, zawody, certyfikacje. W nazwie należy wpisać dokładną nazwę działań, np: "Ćwiczenia gaśnicze "Las 2010"; "Ćwiczenia z zakresu ratownictwa techniczno-medycznego" itp. Następnie w temacie należy umieścić wszystkie niezbędne informacje, tj. termin działań, jednostkę organizującą oraz zapewniany sprzęt.
2. Zadania do opisu zostaną przesłane przez organizatora w dniu manewrów. Liczba sytuacji do opisania może być dowolna, jednak tematyka musi dotyczyć tematyki manewrów. Na opis działań mamy 3 dni.
3. W ćwiczeniach może wziąć udział zarówno jednostka PSP jak i OSP. Liczba uczestników nie jest ograniczona.
4. Tematyka ćwiczeń jest dowolna, mogą być organizowane przez PSP jak i OSP.
5. Za opisy nie otrzymujemy żadnych nagród.
6. Koszty organizacji podejmuje jednostka organizująca po konsultacji z administracją.

Manewry:
1. Tematyka manewrów jest dowolna.
2. Manewry organizuje wyłącznie PSP.
3. Organizator zobowiązany jest w tym przypadku do zorganizowania np. z inna jednostką, zakwaterowania, transportu, wyżywienia, łączności.
4. Gracz chcący zorganizować manewry jest zobowiązany do napisania moderatorowi działu (-) na PW wiadomości (po uzgodnieniu z administracją), w której mają się znaleźć następujące informacje:
-tematyka manewrów,
-jednostka organizująca,
-termin, w którym chciałbyś zorganizować działania i dlaczego. Następnie zostanie przydzielony termin, w którym sytuacja zostanie przeprowadzona. Po przydzieleniu terminu gracz organizujący jest zobowiązany do założenia tematu w dziale Manewry, ćwiczenia, zawody, certyfikacje. W nazwie należy wpisać dokładną nazwę działań, np: "Manewry gaśnicze "Las 2010"; "Manewry z zakresu ratownictwa techniczno-medycznego Med-Tech" itp. Następnie w temacie należy umieścić wszystkie niezbędne informacje, tj. termin działań, jednostkę organizującą oraz zapewniany sprzęt.
5. Zadania do opisu zostaną przesłane przez organizatora w dniu ćwiczeń. Liczba sytuacji do opisania może być dowolna, jednak tematyka musi dotyczyć tematyki ćwiczeń. Na opis działań mamy 3 dni.
6. Jednostkom, które pomogą w organizacji (np. poprzez zabezpieczenie medyczne działań czy łączność), przysługuje nagroda pieniężna w wysokości do 50 tyś. (w zależności od liczby przysłanych zastępów i prowadzonych działań). Nagrody, na wniosek głównego organizatora manewrów, będzie przyznawać KG.
7. Koszty organizacji podejmuje jednostka organizująca po konsultacji z administracją gry.
8. Patronat nad manewrami obejmuje KG PSP PUN. Organizator ma prawo przyznać nagrody za najlepsze opisy. Nagrody mogą być przyznane tylko pierwszym 3 osobom!. Sponsorami nagród mogą być zarówno firmy zabudowujące, sklepy pożarnicze jak i dział "Zakup pojazdów". Po ustaleniu ze sponsorami rodzaju poszczególnych nagród należy przedstawić je do akceptacji administracji (-). Pula na nagrody za najlepsze opisy to odpowiednio:
I. miejsce - 400tys.
II. miejsce - 250tys.
III. miejsce - 100tys.
Nagrody można przekazać zarówno w formie pieniędzy na konto jednostki, dodatkowego wyposażenia ratowniczego jak i w formie pojazdu ratowniczego o wartości takiej samej lub zbliżonej do podanych kwot.

Zawody:
1. Organizowane mogą być przez moderatorów lub jednostki posiadające specjalizację w zakresie, który będzie obejmował działania.
2. Gracz chcący zorganizować zawody jest zobowiązany do napisania moderatorowi działu (-) na PW wiadomości (po uzgodnieniu z administracją), w której mają się znaleźć następujące informacje:
-tematyka zawodów,
-jednostka organizująca,
-termin, w którym chciałbyś zorganizować działania i dlaczego. Następnie zostanie przydzielony termin, w którym sytuacja zostanie przeprowadzona. Po przydzieleniu terminu gracz organizujący jest zobowiązany do założenia tematu w dziale Manewry, ćwiczenia, zawody, certyfikacje. W nazwie należy wpisać dokładną nazwę działań, np: "Powiatowe Zawody w Dwuboju Pożarniczym" itp. Następnie w temacie należy umieścić wszystkie niezbędne informacje, tj. termin działań, jednostkę organizującą oraz zapewniany sprzęt.
3. W przypadku, gdy 2 lub więcej jednostek dostają tą samą ilość punktów (mają tym samym to samo miejsce) organizator wysyła kolejne zadanie do opisania w ciągu następnych 48h, lecz musi poinformować o tym fakcie użytkowników na forum.
4. Zadania do opisu zostaną przesłane przez organizatora w dniu zawodów. Liczba sytuacji do opisania może być dowolna, jednak tematyka musi dotyczyć tematyki manewrów. Na opis działań mamy 3 dni.
5. Organizator jest zobowiązany do wypisania informacji o wynikach maksymalnie 1 dzień po otrzymaniu wszystkich opisów. Wyniki będą ogłoszone w temacie zawodów w dziale Manewry, ćwiczenia, zawody, certyfikacje.
6. Zawody mogą być zorganizowane dla minimum 5 jednostek.
7. Patronat nad zawodami obejmuje KG PSP PUN. Organizator ma prawo przyznać nagrody za najlepsze opisy. Nagrody mogą być przyznane tylko pierwszym 3 osobom!. Sponsorami nagród mogą być zarówno firmy zabudowujące, sklepy pożarnicze jak i dział "Zakup pojazdów". Po ustaleniu ze sponsorami rodzaju poszczególnych nagród należy przedstawić je do akceptacji administracji (-). Pula na nagrody za najlepsze opisy to odpowiednio:
I. miejsce - 300tys.
II. miejsce - 200tys.
III. miejsce - 100tys.
Nagrody można przekazać zarówno w formie pieniędzy na konto jednostki, dodatkowego wyposażenia ratowniczego jak i w formie pojazdu ratowniczego o wartości takiej samej lub zbliżonej do podanych kwot.
« Ostatnia zmiana: 02 Wrzesień 2012, 20:35:03 wysłana przez M.Chmielewski »