KP PSP BĘDZIN

Autor Wątek: KP PSP BĘDZIN  (Przeczytany 1711 razy)

Offline Zyrios12

 • Starszy Moderator
 • Starszy Brygadier
 • *
 • Wiadomości: 1.406
 • Reputacja: 39
 • Gadu-Gadu: 921164
 • Jednostka JRG: [klik]
 • Jednostka KW: [klik]
 • Jednostka OSP: [klik]
KP PSP BĘDZIN
« dnia: 20 Sierpień 2019, 22:05:38 »
POWIAT BĘDZIŃSKI
źródło: Wikipedia

Opis Powiatu:
powiat w Polsce, woj. śląskim, utworzony 1 stycznia 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Będzin.

W skład powiatu wchodzą:

gminy miejskie: Będzin, Czeladź, Sławków, Wojkowice
gminy miejsko-wiejskie: Siewierz
gminy wiejskie: Bobrowniki, Mierzęcice, Psary
miasta: Będzin, Czeladź, Siewierz, Sławków, Wojkowice.

GMINY:

Gmina Będzin (Miasto): Liczba Mieszkańców 58 538 powierzchnia 37,08 km2
Gmina Czeladź (Miasto):Liczba Mieszkańców 34 076 powierzchnia 16,57 km2
Gmina Wojkowice (Miasto): Liczba Mieszkańców 9 396 powierzchnia 12,77 km2
Gmina Sławków (Miasto): Liczba Mieszkańców 6 853 powierzchnia 36,6 km2
Gmina Siewierz: Liczba Mieszkańców Miasta: 5 458 Liczba Mieszkanców obszarów Wiejskich :6 768 suma : 12 226   Powierzchnia 115,76 km2
Gmina Bobrowniki:  Liczba Mieszkańców 11 248 powierzchnia 51,99 km2
Gmina Psary: Liczba Mieszkańców 11 329 powierzchnia 45,98 km2
Gmina Mierzęcice: Liczba Mieszkańców 7 358 powierzchnia 51,27 km2
Powiat Będziński : Liczba Mieszkańców 151 024 powierzchnia 368,02km2

Powierzchnia
ogółem: 36 802 ha
grunty leśne: 7604 ha
Ludność
Liczba ludności: 151 024
Mężczyźni: 71 895
Kobiety: 79 268
Wskaźnik feminizacji: 110
Średnia gęstość zaludnienia: 415 osoby/km²
Przyrost naturalny: –4,7%
Wskaźnik urbanizacji: 75,7%
Stopa bezrobocia wynosi: 19,9%
Infrastruktura
Liczba mieszkań: 60 262
Sieć wodociągowa: 705,7 km
Sieć kanalizacyjna: 240,8 km
Drogi publiczne o twardej nawierzchni:
powiatowe: 320,308 km
gminne: 316,6 km
Targowiska: 10
Edukacja, kultura i ochrona zdrowia
Szkoły podstawowe: 40
Gimnazja: 25
Licea ogólnokształcące: 7
Licea profilowane: 2
Szkoły zawodowe: 5
Szkoły policealne: 9
Szkoły dla dorosłych: 9
Placówki przedszkolne: 48 (przedszkola: 36)
Żłobki: 4
Całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze: 1
Biblioteki: 38
Muzea: 1
Kina: 1
Sport i turystyka
Obiekty noclegowe zbiorowego zakwaterowania: 9
Kluby sportowe: 25
Szpitale: 3

Do najważniejszych zabytków na terenie powiatu będzińskiego należą:

w gminie Będzin:
układ urbanistyczny miasta wraz ze wzgórzem zamkowym,
zamek królewski z XIV wieku,
fragment murów miejskich z XIV wieku;
kościół parafialny pw. św. Trójcy z XIV wieku;
kościół cmentarny pw. św. Tomasza z Canterbury z XVIII wieku;
zespół parkowo-pałacowy Mieroszewskich z XVIII wieku w dzielnicy Gzichów;
grodzisko wczesnośredniowieczne na wzgórzu Dorotka w dzielnicy Grodziec;
kościół parafialny pw. św. Katarzyny z XVIII wieku w dzielnicy Grodziec;
Kościół filialny pw. św. Doroty z XVII wieku w dzielnicy Grodziec;
zespół parkowo-pałacowy Ciechanowskich z XIX wieku w dzielnicy Grodziec;
cmentarz żydowski na Górze Zamkowej z XIX wieku;
Dworzec PKP Będzin z XIX wieku;
budynek Banku Śląskiego przy ul. Sączewskiego;
gmach dawnego Starostwa Powiatowego z 1911 roku przy ul. Sączewskiego;
kamienice w Śródmieściu;
zespół zabudowy byłej Cementowni „Grodziec”;
zespół zabudowy Kopalni Węgla Kamiennego „Grodziec”;
Kompleksy zabudowy robotniczej w dzielnicy Grodziec.

w gminie Bobrowniki:
kościół pw. św. Wawrzyńca z XVII wieku w Bobrownikach z ołtarzem barokowym i dzwonami gdańskimi (jedyna w południowo-zachodniej Polsce świątynia drewniana dwuwieżowa);
kościół pw. św. Jakuba z XIX wieku w Sączowie;
kościół pw. Wszystkich Świętych z XIX wieku w Siemoni;
dworek z I połowy XVII wieku w Dobieszowicach;
kapliczki z XIX wieku w Bobrownikach, Dobieszowicach, Myszkowicach, Sączowie i Twardowicach;
cmentarzysko kultury łużyckiej w Siemoni.

 w gminie Czeladź:
średniowieczny układ historyczny miasta z centralnie położonym rynkiem;
neoromański kościół parafialny pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika (zbudowany w latach 1905–1911);
dom przy ul. Rynkowej 2 (dawny zbór ariański z XVII wieku);
dom przy ul. Kościelnej 2 (XVIII w.).
drewniane domy mieszkalne z XVIII-XIX wieku;
kapliczka przydrożna z figurą Chrystusa Salwatora przy ul. Wojkowickiej (XIX w.);
układ urbanistyczny dzielnicy Piaski wraz z zabudową mieszkaniową i towarzyszącą, kościołem, domem katechetycznym,
domami urzędniczymi i willami (wszystkie zaprojektowane i wykonane w unikatowym w Polsce stylu architektury francuskiej początku wieku);
obiekty na terenach dawnej Kopalni Węgla Kamiennego „Saturn” i osiedlach z nią związanych.
ogółem na terenie miasta Czeladź znajduje się 6 obiektów zabytkowych pod ochroną prawną i 131 obiektów zabytkowych pod ochroną konserwatorską

w gminie Mierzęcice:
cmentarzysko kultury łużyckiej w Przeczycach badane w latach 1961–1962 (odkryto 879 grobów szkieletowych i ciałopalnych);
wyposażonych m.in. w ceramikę, wyroby metalowe);
obozowiska z epoki mezolitu w Boguchwałowicach;
kościół parafialny pw. św. Mikołaja w Targoszycach;
kapliczki przydrożne w Mierzęcicach, Niwiskach, Nowej Wsi, Przeczycach i Toporowicach;
pojedyncze domy, zagrody i chałupy na terenie całej gminy.

w gminie Psary:
szczątki cmentarzyska prasłowiańskiego na wzgórzu Monglinica;
3 kapliczki przydrożne z XIX wieku w Brzękowicach Dolnych i Dąbiu;
ruiny dworu w Malinowicach z fragmentami starej zabudowy folwarcznej;
chałupy drewniane z początku XX wieku w Dąbiu Chrobakowym, Dąbiu Dolnym, Goląszy Dolnej i Górnej, Brzękowicach Górnych, Preczowie, Psarach, Sarnowie i Strzyżowicach;
kościół parafialny pw. św. Piotra i Pawła w Psarach.
ogółem na terenie gminy Psary znajdują się 3 obiekty zabytkowe pod ochroną prawną i 25 obiektów zabytkowych pod ochroną konserwatorską

w gminie Siewierz:
średniowieczny układ historyczny miasta z centralnie położonym rynkiem;
ruiny zamku gotycko-renesansowego z I połowy XIV wieku, przebudowanego w latach 1530–1574 przez biskupów krakowskich;
Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Siewierzu z I połowy XII wieku na cmentarzu przy drodze Katowice – Warszawa;
kościół parafialny pw. św. Macieja Apostoła z 1. połowy XV wieku (ostateczny kształt uzyskał w latach 1782–1784);
kościół dawnej parafii szpitalnej pw. św. Barbary i Walentego z 1618 roku;
późnoklasycystyczny budynek dawnego urzędu gminy z początku XIX wieku;
kamienica mieszczańska z XVIII wieku w rynku;
domy drewniane z XVIII-XIX wieku;
kościół romański pw. św. Marcina i Doroty z lat 1200–1229 w Wojkowicach Kościelnych;
kaplica grobowa Zalassowskich z XVIII wieku w Żelisławicach.

w gminie Sławków:
układ architektoniczny starego miasta;
stara Karczma z 1701 r. na sławkowskim rynku;
odrestaurowana studnia na sławkowskim rynku;
kapliczka św. Jana Nepomucena;
kapilczka słupowa św. Rozalii z 1536 r.;
wczesnogotycki Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Mikołaja;
kaplica św. Marka na cmentarzu parafialnym;
kościółek św. Jakuba z 1827 r. wybudowany na fundamentach XIII-wiecznego klasztoru św. Ducha;
ruiny zamku biskupów krakowskich, wybudowanego w latach osiemdziesiątych XIII w przez Pawła z Przemankowa;
dwór biskupi z XVIII w.;
budynek szpitala górniczego z 1758 r.;
XVIII-wieczny dom z podcieniami przy ul. Biskupiej;
cmentarz żydowski z początku XX w.

Wojkowice  w gminie Wojkowice:
kościół parafialny pw. św. Antoniego z roku 1928;
kościół parafialny pw. NMP w Żychcicach;
kapliczka przy ul. Głowackiego;
zespół zabudowy Kopalni Węgla Kamiennego „Jowisz” wraz z osiedlem robotniczym przy ul. Mickiewicza i Morcinka;
cmentarze przy ul. Licealnej i Karłowicza;
pojedyncze budynki na obszarze całego miasta.

Drogi przebiegające przez powiat:
- DK nr 86 ( Będzin,Psary, Siewierz, Mierzęcice)
- DK nr 1 (Siewierz)
- DK 78 (Mierzęcice, Siewierz)
- DK 94 (Czeladź, Będzin, Sławków)
- droga ekspresowa S-1 (Mierzęcice, Siewierz)
- Autostrada A-1 ( Bobrowniki)
- DW 913 (Bobrowniki, Psary,
- DW 910 (Będzin)

Zbiorniki Wodne

-Zbiornik Kuźnica Warężyńska ( Pogoria IV)
-Jezioro Przeczyckie

Duże zakłady
Terminal przeładunkowy LHS Sławków
Terminal przeładunkowy Euroterminal Sławków
Terminal przeładunkowy gazu ciekłego Amerigas Sławków
Elektrownia Łagisza - Będzin
Różnego typu magazyny na terenie powiatu

w sąsiedniej Dąbrowie Górniczej
Huta Katowice
Koksownia przyjaźń
Huta szkła

Podział bojowy KP PSP oraz JRG i OSP jest fikcyjny zbudowany do zapotrzebowania gry
« Ostatnia zmiana: 22 Sierpień 2019, 21:51:15 wysłana przez Skubu »
Służby Ratownicze to właśnie oni walczą o życie innych narażając własne.
gg:921164

Ratownik Medyczny

Offline Zyrios12

 • Starszy Moderator
 • Starszy Brygadier
 • *
 • Wiadomości: 1.406
 • Reputacja: 39
 • Gadu-Gadu: 921164
 • Jednostka JRG: [klik]
 • Jednostka KW: [klik]
 • Jednostka OSP: [klik]
Odp: KP PSP BĘDZIN
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Sierpień 2019, 22:13:24 »
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  W BĘDZINIE
42-500 Będzin Modrzejowska 74,
Komenda Powiatowa PSP w swoich strukturach posiada
Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą nr 1 w Będzinie oraz posterunek zamiejscowy PSP w Siewierzu.
Na zmienie 3 Jednostka zatrudnia : 16 strażaków ratowników w tym ( 11 w JRG Będzin oraz 5 w posterunku zamiejscowym) Minimalny stan obsady wynosi 80% ratowników 13 ratowników

STATYSTYKI:
POŻAR: 10
MIEJSCOWE ZAGROŻENIA: 16
ALARM FAŁSZYWY: 0


JEDNOSTKI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRAJOWYM SYSTEMIE RATOWNICZO-GAŚNICZYM
Miasto Będzin
1 - OSP Grodziec
409[S]02 - GBA 2,5/24 Mercedes-Benz Atego 1326/Bocar
409[S]03 - GCBA 5/32 Scania P370/PS Szczęśniak
409[S]60 - SKw Star
409[S]66 - SLKw Citroën Berlingo

Gmina Bobrowniki
2 - OSP Bobrowniki
409[S]04 - GBA 4,5/35,5/32 Mercedes Benz Atego 1530/Bocar
409[S]05 - SLRt Peugeot Boxer/Dudek
3 - OSP Dobieszowice
409[S]07 - GBA 3/29  4x4 Volvo FL 280
409[S]08 - GLBM Renault Master/Bibmot
4 - OSP Rogoźnik

409[S]10 - GCBA 4/32 Jelcz 325/Bonex
409[S]11 - GBA 2,5/24 Mercedes Benz Atego 1429/Bocar
409[S]12 - GLM Ford Transit
Gmina Mierzęcice
5 - OSP Boguchwałowice
409[S]70 GBA 2,5/15 STAR 244
409[S]71 GLBM 0,2/0,4/2 Renault Master
6 - OSP Mierzęcice
409[S]14 - GBA 3/26 MAN TGM 13.290/Rosenbauer
409[S]15 - GCBA 5/32 Scania P340/PS Szczęśniak

Gmina Psary
7 - OSP Dąbie
409[S]20 - GBA 2,5/20 Star 244/Moto Truck
409[S]21 - SLRt Citroën Jumper/Dragon
8 - OSP Goląsza Brzęk.
409[S]23 - GBA 2,5/16 Star 244/Bonex
409[S]24 - GLBMRt Opel Movano/Dragon
9 - OSP Góra Siewierska
409[S]26 - GBA 2,5/16 Star 244/Bonex
409[S]27 - GLBM Ford Transit/Frank-Cars
10 - OSP Psary
409[S]17 - GBA 2,2/20 Star 266/Bocar
409[S]18 - GLM Daewoo Lublin 3/BPS Szczęśniak
11 - OSP Sarnów
409[S]29 - GCBA 5/32 Jelcz 325/Osiny
409[S]30 – SLRt Citroen Jumper/ Dragon
12 - OSP Strzyżowice Miasto
409[S]32 - Man TGM 18.340 - GCBA 5,3/36,5/4,7  - Stolarczyk
409[S]33 - Tarpan Honker - GLBM 0,2/2

Miasto i Gmina Siewierz
13 - OSP Piwoń
409[S]39 - GBA 2/17 Renault Midliner
409[S]40 - GLM Peugeot Boxer/Dudek
14 - OSP Siewierz
409[S]36 - GCBA 5/32 Scania P370 XT/PS Szczęśniak
409[S]37 - GLBMRt 0,2/0,5 Opel Movano/Iuvo Cars
409-P02 Przyczepa Pompowa Wiola
15 - OSP Wojkowice Kościelne
409[S]41 - GCBARt 4,7/32 MAN TGM 18.340/BoCar
409[S]42 - GLM Fiat Ducato/BoCar
409 - P03 Przyczepa pompowa HL200

Miasto Sławków
16 - OSP Sławków
409[S]43 GBA 2,3/16 Star 266/Dragon
409[S]44 GBA 2,5/25 Renault Range D14 4x4/WISS
409[S]45 SLKw Daewoo Lublin II

Miasto Wojkowice
17 - OSP Wojkowice
409[S]47 - GBA 2,5/16 Star
409[S]48 - GLM Daewoo Lublin 3/PS Szczęśniak
409[S]49 - GCBA 5/24 Jelcz 442/JZS
18 - OSP Żychcice
409[S]54 - GCBARt 5/32 Scania P370 CB 4x4 HHZ/Szczęśniak
409[S]55 - SLRt Peugeot Boxer
409[S]58 - GBA 2/20 Star
409-P01 Przyczepa towarowa Wiola
19 - OSP Kamyce
409[S]51 - GBA 2,5/16 Star 244/JZS
409[S]52 - SLRt Peugeot Boxer - OSP Kamyce

Miasto Czeladź
20 - OSP Czeladź

409[S[62 SD 37 MAN 15.284
409[S]63 - GBA 2,5/2,8 Star 244/ISS Wawrzaszek
409[S]64 - GCBA 4/32 Mercedes Benz Atego 1629 AF/Bocar

JEDNOSTKI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ POZA KRAJOWYM SYSTEMEM RATOWNICZO-GAŚNICZYM
Miasto Będzin
1 - OSP Będzin
407[S]01 - GBA 2,5/16 Star 244/JZS
2 - OSP Łagisza
407[S]03 - GBA 2,5/16 Star 244/JZS
407[S]04 GLBM 0,2 Ford Transit
407-P01 Przyczepa towarowa Tema

Gmina Bobrowniki
3 - OSP Myszkowice
407[S]09 - GBA 2,5/16 Star 244
407[S]10 - GLM Fiat Ducato/BoCar
4 - OSP Sączów
407[S]12 - GCBA 4,3/32 Jelcz 325DS/Bonex
407[S]13 - GLBM 0,2/0,5 Ford Transit
5 - OSP Siemonia
407[S]15 - GBA 2,5/16 Star 244/Bonex
407[S]16 - GLBM Ford Transit/Dragon
6 - OSP Twardowice
407[S]18 - GBA 2,5/16 Star 244/JZS
407[S]19 - GLM Ford Transit/Frank-Cars
7 - OSP Wymysłów
407[S]21 - GBA 2,5/16 Star 244/Bonex
407[S]22- GLBM Renault Master/Bibmot

Gmina Mierzęcice
8 - OSP Mierzęcice II
407[S]61 - GLM Fiat Ducato/Bocar
9 - OSP Przeczyce
407[S]26 - GBA 2,3/16 Star 266/Bonex
10 - OSP Sadowie
407[S]28 - GLM Ford Transit
11 - OSP Nowa Wieś
407[S]30 GBA 1,8/16 Magirus
12 - OSP Toporowice
407[S]33 GBA3/28 STEYER 791

Gmina Psary
13 - OSP Preczów
407[S]34 - GBA 2,5/16 Star 244/ JZS/Dragon
407[S]58 - GLBM 0.2/0.5 Renault Master 165DCi/Bibmot

Miasto i Gmina Siewierz
14 - OSP Brudzowice
407[S]46 - GBA 2,5/16 Star 244
407[S]47 - GBA 0,7/1 Mercedes Benz Vario 812D/Schmitz
15 - OSP Dziewki
407[S]53 - SLRt Peugeot Boxer/Dudek
16 - OSP Gołuchowice
407[S]51 GBA 2,5/16 Star244/Bonex
407[S]52 GLBM 0,2 Ford Transit/Stolarczyk
17 - OSP Leśniaki
407[S]44 - GBA 2,5/16 Star 244
18 - OSP Nowa Wioska
407[S]39 - GLBM 0,3/0,4 Peugeot Boxer/Dudek
19 - OSP Powarpie
407[S]55 - SLKw Ford Transit/Stolarczyk
20 - OSP Siewierz Osiedle
407[S]36 - GBA 2,5/16 Star 12-185/Stolarczyk
21 - OSP Tuliszów
407[S]49 - GLBA 1/1 Iveco Daily/SHL
407-Ł1 Łódź śrubowa 6 Marine 450U
22 - OSP Żelisławice
407[S]41 - GBA 2,5/16 Star 244
407[S]42 - SLKw Ford Transit
« Ostatnia zmiana: 24 Październik 2019, 09:44:50 wysłana przez Zyrios12 »
Służby Ratownicze to właśnie oni walczą o życie innych narażając własne.
gg:921164

Ratownik Medyczny

Offline Zyrios12

 • Starszy Moderator
 • Starszy Brygadier
 • *
 • Wiadomości: 1.406
 • Reputacja: 39
 • Gadu-Gadu: 921164
 • Jednostka JRG: [klik]
 • Jednostka KW: [klik]
 • Jednostka OSP: [klik]
Odp: KP PSP BĘDZIN
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Sierpień 2019, 22:13:37 »
JEDNOSTKA RATOWNICZO GAŚNICZA NR 1 W BĘDZINIE
42-500 Będzin Modrzejowska 74,
AKTUALNE OBSADY POJAZDÓW
401[S]21 6 Ratowników
401[S]22 4 Ratowników
401[S]25 1 Ratownik
401[S]51 1 Ratownik401[S]21 GBA   2,5/16   Volvo FL 240
Źródło: https://www.czerwonesamochody.com  Autor: Piotr Pradel
Średni samochód gaśniczy, pierwszy wyjazd jednostki
obsada: 6 ratowników
Napęd 4x4
Kabina 1+1+4
zbiornik wodny: 2500l Zbiornik pianowy 250l
(podglad)
401[S]22 - GBA   2,5/16   Volvo FL 280
Źródło: Czerwonesamochody.com Autor: Bartłomiej Mysłek
Średni samochód gaśniczy
obsada: 6 ratowników
Napęd 4x4
Kabina 1+1+4
zbiornik wodny: 2500l Zbiornik pianowy 250l
(podglad)
401[S]25 GCBA 12/60   Scania R480
Źródło: https://www.czerwonesamochody.com  Autor: Jacek Jóźwik
Ciężki samochód gaśniczy
obsada: 3 ratowników
Napęd 8x8
Kabina 1+1+1
zbiornik wodny 11000l zbiornik pianowy 1100l
(podglad)
401[S]43 SD-39   Mercedes Atego 1528

Źródło: https://www.czerwonesamochody.com  Autor:Signaal
Ciężki Samochód Ratownictwa Technicznego
obsada 3 ratowników
napęd 4x4
kabina 1+1
(podglad)


401[S]51 SD-39   Mercedes Atego 1528
Źródło: https://www.czerwonesamochody.com  Autor: Ibra9
Samochód z drabiną mechaniczną,
obsada 2 ratowników
napęd 4x2
kabina 1+1
(podglad)

« Ostatnia zmiana: 24 Październik 2019, 09:32:00 wysłana przez Zyrios12 »
Służby Ratownicze to właśnie oni walczą o życie innych narażając własne.
gg:921164

Ratownik Medyczny

Offline Zyrios12

 • Starszy Moderator
 • Starszy Brygadier
 • *
 • Wiadomości: 1.406
 • Reputacja: 39
 • Gadu-Gadu: 921164
 • Jednostka JRG: [klik]
 • Jednostka KW: [klik]
 • Jednostka OSP: [klik]
Odp: KP PSP BĘDZIN
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Sierpień 2019, 22:13:45 »
Posterunek zamiejscowy w Siewierzu -  Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie


AKTUALNA OBSADA
401[S]26 5 Ratowników401[S]26 - GCBACO   4.5+2.4/50/24  - Volvo FMX 460/Rosenbauer ( POJAZD OCZEKUJE NA WYPOSAŻENIE)
Źródło: Czerwonesamochody.com Autor: Bartłomiej Mysłek
Średni samochód gaśniczy
obsada: 6 ratowników
Napęd 4x4
Kabina 1+1+4
zbiornik wodny: 4500l Zbiornik pianowy 2400l, Śniegowy 500l/kg
(podglad)
« Ostatnia zmiana: 24 Październik 2019, 09:32:13 wysłana przez Zyrios12 »
Służby Ratownicze to właśnie oni walczą o życie innych narażając własne.
gg:921164

Ratownik Medyczny

Offline Zyrios12

 • Starszy Moderator
 • Starszy Brygadier
 • *
 • Wiadomości: 1.406
 • Reputacja: 39
 • Gadu-Gadu: 921164
 • Jednostka JRG: [klik]
 • Jednostka KW: [klik]
 • Jednostka OSP: [klik]
Odp: KP PSP BĘDZIN
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Sierpień 2019, 22:13:59 »
5
Służby Ratownicze to właśnie oni walczą o życie innych narażając własne.
gg:921164

Ratownik Medyczny

Offline Zyrios12

 • Starszy Moderator
 • Starszy Brygadier
 • *
 • Wiadomości: 1.406
 • Reputacja: 39
 • Gadu-Gadu: 921164
 • Jednostka JRG: [klik]
 • Jednostka KW: [klik]
 • Jednostka OSP: [klik]
Odp: KP PSP BĘDZIN
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Sierpień 2019, 16:44:46 »
aaa
« Ostatnia zmiana: 22 Sierpień 2019, 20:36:48 wysłana przez Skubu »
Służby Ratownicze to właśnie oni walczą o życie innych narażając własne.
gg:921164

Ratownik Medyczny

Offline Zyrios12

 • Starszy Moderator
 • Starszy Brygadier
 • *
 • Wiadomości: 1.406
 • Reputacja: 39
 • Gadu-Gadu: 921164
 • Jednostka JRG: [klik]
 • Jednostka KW: [klik]
 • Jednostka OSP: [klik]
Odp: KP PSP BĘDZIN
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Sierpień 2019, 10:56:27 »
Proszę o akceptacje jednostki oraz zakup pojazdów         
GBA   2,5/16   Volvo FL 240   --> 280 tys.
GBA   2,5/16   Volvo FL 280   --> 300 tys.
GCBA 12/60   Scania R480   --> 410 tys   
SD-39   Mercedes Atego 1528   --> 310 tys.   
                                                 Suma 1mln 300tys         


Prosiłbym o akcje po 26.08 ;)
Służby Ratownicze to właśnie oni walczą o życie innych narażając własne.
gg:921164

Ratownik Medyczny

Offline R2-D2

 • Starszy Moderator
 • Brygadier
 • *
 • Wiadomości: 1.460
 • Reputacja: 72
Odp: KP PSP BĘDZIN
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Sierpień 2019, 14:36:15 »
Moderator: R2-D2
Podział bojowy:

GBA 2,5/16 Volvo FL 240 --> 280 tys.
GBA 2,5/16 Volvo FL 280 --> 300 tys.
GCBA 12/60 Scania R480 --> 410 tys.
SD-39 Mercedes Atego 1528 --> 310 tys.
Dotacje:
Ostrzeżenia:
Inne:
« Ostatnia zmiana: 24 Sierpień 2019, 14:42:33 wysłana przez R2-D2 »

Offline R2-D2

 • Starszy Moderator
 • Brygadier
 • *
 • Wiadomości: 1.460
 • Reputacja: 72
Odp: KP PSP BĘDZIN
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Sierpień 2019, 14:37:02 »
Witam na zmianie trzeciej, jednostka zostaje zaakceptowana.

Budżet: 0 tys.

Akcje jak ustalono - po 26.08.

Offline R2-D2

 • Starszy Moderator
 • Brygadier
 • *
 • Wiadomości: 1.460
 • Reputacja: 72
Odp: KP PSP BĘDZIN
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Sierpień 2019, 20:52:41 »
14:39 - pożar mieszkania w bloku socjalnym, wewnątrz są dwie osoby.
20:44 - uruchomiony alarm ppoż. w jednym z zakładów przemysłowych.
03:21 - pożar śmietnika.

Offline Zyrios12

 • Starszy Moderator
 • Starszy Brygadier
 • *
 • Wiadomości: 1.406
 • Reputacja: 39
 • Gadu-Gadu: 921164
 • Jednostka JRG: [klik]
 • Jednostka KW: [klik]
 • Jednostka OSP: [klik]
Odp: KP PSP BĘDZIN
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Sierpień 2019, 09:16:57 »
O godzinie 14:39 - pożar mieszkania w bloku socjalnym, wewnątrz są dwie osoby.

ZADYSPONOWANE SIŁY I ŚRODKI:
JRG Będzin,
JRG Dąbrowa Górnicza,
Policja Będzin,
ZRM Będzin
OSP Grodziec ( Zabezpieczenie Rejonu operacyjnego)


[21] [25] [51]


14:40 - 401s21 Tu Będzin 998 odbiór
- Zgłaszam się.
- Udaj się do zdarzenia Będzin ul. Wolska 5 Pożar mieszkania w budynku socjalnym w środku mogą znajdować się 2 osoby
- Zrozumiałem. Prawidłowo.


14:47 - Będzin 998 tu 401S21 odbiór
- Zgłaszam się.
- Dotarliśmy na miejsce udaje się na rozpoznanie
- Zrozumiałem. Prawidłowo.

14:49 - Będzin 998 tu 401S21 odbiór
- Zgłaszam się.
- Na miejscu widoczne zadymienie w mieszkaniu na parterze 2 kondygnacyjnego budynku. W środku mogą znajdować się 2 osoby. Na klatce schodowej małe zadymienie Mieszkańcy sami opuścili blok. ZRM na miejscu
- Zrozumiałem. Prawidłowo.

14:50 Rota 1 21 w AODO rozwija LSN
         Rota 2 21 w AODO bierzę sprzęt burzący i udaje się z rotą 1 do mieszkania.
14:52 Na miejsce dotarł 441S25 oczekują na decyzja KARa
         Roty 441S25 w AODO udają się na sprawdzenie czy nikt nie został w bloku.
         Roty wesżły do mieszkania rozpoczynają przeszukanie.
14:55 Znalezniono źródło ognia płonie łóżko. Zadymienie całkowite podano prąd gaśniczy na ogień. Rota 2 sprawdza pokój.
14:58 Brak osób w pozostałych mieszkaniach
15:02 Znaleziono poszkodowaną osobę w łazience wykonano ewakuacje i przekazano poszkodowanego ZRM.
15:04 Pożar ugaszony. Rozpoczęto wietrzenie. Ustawiono agregat oddymiający (441S25) w drzwiach wejściowych i otworzono okna.
15:08 Przeszukano pogorzelisko brak innych osób.
          Policja na miejscu
15:15 ZRM udało się do SOR DG / Informacja przekazana do PSK
15:20 Rota 441S25 z KAR Sprawdza mieszkanie kamerą termowizyjną.
15:22 Brak źródeł ognia.  Udano się sprawdzić mieszkania sąsiadujące. Mieszkanie wywietrzone Roty 21 i 25 usuwają spalone rzeczy z mieszkania przez okno przed blok . Gdzie zostają dokładnie przelane przez kierowce z 25.
15:30 Mieszkania bezpieczne. Zezwolono na powrót mieszkańców. 
15:32 KAR odsyła 441S25 do bazy. Przekazano do PSK.
16:01 Mieszkanie sprawdzone. Usunięto spalone rzeczy. KAR przekazuje miejsce zdarzenia pisemnie Policji która zabezpieczy mieszkanie.
16:05 - Będzin 998 tu 401S21 odbiór
- Zgłaszam się.
- Zakończyłem działania. Miejsce zdarzenia przekazane pisemnie policji. Zgłoszę się po powrocie do jednostki
- Zrozumiałem. Prawidłowo.


16:16 Powrót do bazy woda uzupełniona przekazano PSK

______________________________________________________________________________________________

RAPORT Z ZDARZENIA:
Nr zdarzenia: 1
Rodzaj Zagrożenia: Pożar/Miejscowe Zagrożenie/Alarm Fałszywy
Godziny zdarzenia:14:39 - 16:161
Adres: Będzin Wolska 5
Siły i środki:
401S21, 25, 51
441S25
Policja Będzin
ZRM S0240
« Ostatnia zmiana: 29 Sierpień 2019, 09:45:36 wysłana przez Skubu »
Służby Ratownicze to właśnie oni walczą o życie innych narażając własne.
gg:921164

Ratownik Medyczny

Offline Zyrios12

 • Starszy Moderator
 • Starszy Brygadier
 • *
 • Wiadomości: 1.406
 • Reputacja: 39
 • Gadu-Gadu: 921164
 • Jednostka JRG: [klik]
 • Jednostka KW: [klik]
 • Jednostka OSP: [klik]
Odp: KP PSP BĘDZIN
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Sierpień 2019, 09:17:53 »
20:44 - uruchomiony alarm ppoż. w jednym z zakładów przemysłowych.

ZADYSPONOWANE SIŁY I ŚRODKI:
JRG Będzin
OSP Czeladź

[21] [25] [51]


20:45 - 401s21 Tu Będzin 998 odbiór
- Zgłaszam się.
- Udaj się do zdarzenia 41-250 Czeladź Lwowska 1,
- Zrozumiałem. Prawidłowo.


20:53 - Będzin 998 tu 401S21 odbiór
- Zgłaszam się.
- Dotarliśmy na miejsce udaję się na rozpoznanie
- Zrozumiałem. Prawidłowo.


20:55 - Będzin 998 tu 401S21 odbiór
- Zgłaszam się.
- Uruchomił się czujnik dymu w sekcji produkcyjnej. Ochrona wstępnie nie zlokalizowała źródeł ognia. Udajemy się kontrole pomieszczeń
- Zrozumiałem. Prawidłowo.

20:57 Rota 1 i 2 21 udają się z KAR na sprawdzenie pomieszczeń.
21:00 OSP Czeladź 63,64 na miejscu. Dowdóca OSP i przodownik roty 1 idą zanieść KARowi kamerę termowizyjną.
21:34 Nie zlokalizowano źródeł ognia. Pomieszczenia sprawdzone. przekazano PSK
21:45 - Będzin 998 tu 401S21 odbiór Miejsce zdarzenia przekazane pisemnie ochronie.
- Zgłaszam się.
- Zakończyłem działania wracamy do jednostki. Miejsce zdarzenia przekazane pisemnie ochronie.
- Zrozumiałem. Prawidłowo.


22:05 Zastępy w jednostce

______________________________________________________________________________________________

RAPORT Z ZDARZENIA:
Nr zdarzenia: 2
Rodzaj Zagrożenia: Pożar/Miejscowe Zagrożenie/Alarm Fałszywy
Godziny zdarzenia: 20:44 - 22:05
Adres: Czeladź ul. Lwowska 1
Siły i środki:
401S21,25,51
409S63,64
« Ostatnia zmiana: 29 Sierpień 2019, 10:05:33 wysłana przez Skubu »
Służby Ratownicze to właśnie oni walczą o życie innych narażając własne.
gg:921164

Ratownik Medyczny

Offline Zyrios12

 • Starszy Moderator
 • Starszy Brygadier
 • *
 • Wiadomości: 1.406
 • Reputacja: 39
 • Gadu-Gadu: 921164
 • Jednostka JRG: [klik]
 • Jednostka KW: [klik]
 • Jednostka OSP: [klik]
Odp: KP PSP BĘDZIN
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Sierpień 2019, 09:17:59 »
03:21 - pożar śmietnika. Wzywa Policja

ZADYSPONOWANE SIŁY I ŚRODKI:
Posterunek zamiejscowy Siewierz

[23]


03:23 - 401s23 Tu Będzin 998 odbiór
- Zgłaszam się.
- Udaj się do zdarzenia Siewierz ul.Rynek
- Zrozumiałem. Prawidłowo.


03:27 - Będzin 998 tu 401S23 odbiór
- Zgłaszam się.
- Dotarliśmy na miejsce udaję się na rozpoznanie
- Zrozumiałem. Prawidłowo.


03:28 - Będzin 998 tu 401S23 odbiór
- Zgłaszam się.
- Pożar kosza na śmieci 1m3 stalowy lokalnej firmy śmieciowej
- Zrozumiałem. Prawidłowo.


03:29 Rota 1 w AODO podaje prąd gaśniczy z LSN do kosza. Śmieci są przegrzebywane przez pomocnika roty 1 za pomocą wideł
03:36 Pożar ugaszony.
03:40 Miejsce zdarzenia przekazane pisemnie policji. Uzupełniono wodę z hydrantu.

03:50 - Będzin 998 tu 401S23 odbiór
- Zgłaszam się.
- Zakończyłem działania wracamy do jednostki. Miejsce zdarzenia przekazane pisemnie Policji
- Zrozumiałem. Prawidłowo.


03:55 Zastęp w jednostce

______________________________________________________________________________________________

RAPORT Z ZDARZENIA:
Nr zdarzenia: 3
Rodzaj Zagrożenia: Pożar/Miejscowe Zagrożenie/Alarm Fałszywy
Godziny zdarzenia: 03:21 - 03:55
Adres: Siewierz Rynek
Siły i środki:
401S23
Policja Siewierz
« Ostatnia zmiana: 29 Sierpień 2019, 10:05:27 wysłana przez Skubu »
Służby Ratownicze to właśnie oni walczą o życie innych narażając własne.
gg:921164

Ratownik Medyczny

Offline R2-D2

 • Starszy Moderator
 • Brygadier
 • *
 • Wiadomości: 1.460
 • Reputacja: 72
Odp: KP PSP BĘDZIN
« Odpowiedź #13 dnia: 30 Sierpień 2019, 13:09:34 »
W pierwszej akcji nie wspomniałeś o mediach w budynku, poza tym prawidłowo. :-)

+ 28 tys. (14x2)
= 28 tys.

13:56 - wpływa zgłoszenie o plamie substancji ropopochodnej na odcinku około 2 kilometrów.
19:22 - wpływa zgłoszenie o starszym mężczyźnie uwięzionym na balkonie (2 piętro), najprawdopodobniej ze złamaną kończyną dolną. Mieszkanie jest zamknięte od środka.

Offline Zyrios12

 • Starszy Moderator
 • Starszy Brygadier
 • *
 • Wiadomości: 1.406
 • Reputacja: 39
 • Gadu-Gadu: 921164
 • Jednostka JRG: [klik]
 • Jednostka KW: [klik]
 • Jednostka OSP: [klik]
Odp: KP PSP BĘDZIN
« Odpowiedź #14 dnia: 01 Wrzesień 2019, 09:58:46 »
13:56 - wpływa zgłoszenie o plamie substancji ropopochodnej na odcinku około 2 kilometrów

ZADYSPONOWANE SIŁY I ŚRODKI:
JRG Będzin
OSP Czeladź
OSP Grodziec
Policja Czeladź


[21] [25] [51]


13:57 - 401s21 Tu Będzin 998 odbiór
- Zgłaszam się.
- Udaj się do zdarzenia Czeladź ul. Katowicka plama substancji ropopochodnej na odcinku około 2km
- Zrozumiałem. Prawidłowo.


14:05 - Będzin 998 tu 401S21 odbiór
- Zgłaszam się.
- Dotarłem na miejsce udaje się na rozpoznanie.
- Zrozumiałem. Prawidłowo.

14:10 - Będzin 998 tu 401S21 odbiór
- Zgłaszam się.
- Na miejscu mam plamę substancji ropopochodnej około 2km o szerokości 40 cm zlokalizowanej na obu pasach. Po przybyciu OSP na miejsce SiS wystarczające. Zamykam jezdnie w obu kierunkach na czas działań.
Zrozumiałem. Prawidłowo.

14:12 Policja na miejscu. Zamkną drogi dojazdowe.
14:13 OSP Czeladź na miejscu. Wyciągają worki z sorbentem oraz sintant. Roty 21 wyciągają miotły.
14:15 Od strony remizy OSP. Rozpoczynamy usuwać substancje ropopochodną. Zostaje ona zasypana sorbentem i oczekujemy na sorbcie.
         OSP Grodziec rozpocznie działania od drugiej strony.
15:20 Plama została zasypana sorbentem. Rozpoczynamy usuwanie sorbentu do specjalnych pojemników. OSP Czeladz i 21 od strony centrum. OSP Grodziec od strony Sosnowca. Za usuwającymi strażakami przodownik roty rozpryskuje na jezdnie sintant a pomocnik spłukuje jezdnie za pomocą LSN.
16:49 Jezdnia została uprzątnięta. Plama substancji ropopochodnej została usunięta.
16:59 Jezdnia sprawdzona. Przekazano miejsce zdarzenia pisemnie policji. Włączono jezdnie do ruchu drogowego.
17:06 - Będzin 998 tu 401S21 odbiór
- Zgłaszam się.
- Wracamy do bazy. miejsce zdarzenia przekazane pisemnie policji.
- Zrozumiałem. Prawidłowo.


17:25

______________________________________________________________________________________________

RAPORT Z ZDARZENIA:
Nr zdarzenia: 4
Rodzaj Zagrożenia: Pożar/Miejscowe Zagrożenie/Alarm Fałszywy
Godziny zdarzenia13:57 - 17:25
Adres: Czeladź Katowicka
Siły i środki:
401S21
409S03,64
Policja Czeladź
« Ostatnia zmiana: 01 Wrzesień 2019, 21:36:54 wysłana przez Skubu »
Służby Ratownicze to właśnie oni walczą o życie innych narażając własne.
gg:921164

Ratownik Medyczny