OSP KSRG Jadowniki

Autor Wątek: OSP KSRG Jadowniki  (Przeczytany 11086 razy)

Offline przemo1391

 • Sekcyjny
 • *
 • Wiadomości: 588
 • Reputacja: 1
 • Jednostka JRG: [klik]
 • Jednostka OSP: [klik]
OSP KSRG Jadowniki
« dnia: 25 Lipiec 2017, 15:36:24 »
Ochotnicza Straż Pożarna w Jadownikach Jednostka Włączona w Struktury Krajowego Systemu Ratownictwa-Gaśniczego od 15 Października 2017 roku


Właściciele zdjęć OSP KSRG Jadowniki

Położona jest na ziemi krakowskiej należącej do historycznej Małopolski. Wieś dzieli droga krajowa nr 94 w relacji wschód-zachód. Znajduje się na granicy Pogórza Karpackiego i Kotliny Sandomierskiej w odległości ok. 55 km na wschód od Krakowa i 27 km na zachód od Tarnowa. Przez wieś przepływają rzeki Uszwica i będąca jej dopływem Grodna wypływająca zza Bocheńca, która do najdawniejszych czasów stanowiła główną oś wsi i przy której powstawały jadownickie drogi. Miejscowość graniczy od północy ze Szczepanowem i Sterkowcem, od wschodu z Maszkienicami i Jastwią, z którą granicę stanowi Jastwianka, od południowego wschodu z Porąbką Uszewską, od południowego zachodu z Okocimiem i od zachodu z Brzeskiem. Północny kraniec Jadownik wyznacza linia kolejowa nr 91 Kraków Główny – Medyka biegnąca przez Las Szczepanowski. Układ urbanistyczny to typowa ulicówka o układzie południkowym z zachowaną dużą ilością chałup, a nawet kompletnych zagród w typie krakowskiego drewnianego budownictwa wiejskiego

Część wsi na północ od drogi krajowej nr 94 to typowa równina będąca częścią Wysoczyzny Szczepanowskiej – mezoregionu Podgórza Bocheńskiego – charakteryzującej się niewielkim zróżnicowaniem rzeźby. Spadki terenu są niewielkie (lokalnie do 12%) przez co utrudniony jest odpływ wód podziemnych i powierzchniowych. Występują tu liczne podmokłości. W szerokich, płaskich obniżeniach występują, porośnięte często lasem wydmy. Południowa część miejscowości stanowi część Pogórza Wiśnickiego, które dzieli się na dwie równoleżnikowe strefy, co wynika z budowy geologicznej. Północna – nazywana Przedgórzem Brzeskim – ma lekko pofałdowaną powierzchnię, pochyloną w kierunku północnym, gdzie przeważają spadki dochodzące do 12%. W obrębie krawędzi dolin przecinających powierzchnię Przedgórza, spadki wynoszą do 20 i więcej procent. Wysokości bezwzględne wynoszą od około 225 do 290 m. Rzeźba Przedgórza Brzeskiego ukształtowane jest w pofałdowanych utworach czwartorzędowych, najpodatniejszych na denudacje[4]. Strefa południowa Pogórza Wiśnickiego nosi cechy typowe dla obszarów podgórskich. Charakteryzują je położone równoleżnikowo, spłaszczone grzbiety i garby rozdzielone gęstą siecią dolin, rzek i potoków. Doliny główne są dość szerokie i płaskodenne, boczne – wciosowe i nieckowate. Spadki są wyższe, wynoszą od 12-20%. Rzeźba wyższej części Pogórza uformowana jest we fliszu karpackim, mającej największą odporność. Na Pogórzu częstym zjawiskiem są ruchy masowe. Przejawiają się licznymi osuwiskami. Przeważnie są uwarunkowane lokalnymi warunkami hydrologicznymi. W mniejszym stopniu warunkuje je morfologia. W tej właśnie części znajduje się Bocheniec (394 m) – najwyższe wzniesienie w okolicy z rozległą panoramą, miejsce gdzie przed wiekami znajdował się gród obronny (VIII w.) o czym świadczą potrójne wały, a obecnie znajduje się XVII-wieczny kościół. Innymi wzniesieniami są: Paluch (215 m), Żabia Góra (242 m) i Ostra Góra (241 m). Odrębną jednostkę morfologiczną stanowi dolina rzeki Uszwicy. W obszarze Pogórza jej szerokość waha się w granicach 150–500 m. Po zmianie kierunku, kiedy rzeka płynie wzdłuż progu Pogórza i dalej w Kotlinie Sandomierskiej, szerokość doliny zwiększa się do 1000–1500 m. Jest to dolina płaska. W jej dnie wykształciły się dwie terasy: zalewowa w strefie przykorytowej rzeki i nadzalewowa o wysokości 5–8 m ponad poziom wody. Uszwicę charakteryzuje intensywna działalność erozyjna – wgłębna i boczna, czego skutkiem jest znaczna głębokość koryta i liczne meandry. Dolina Uszwicy ma łagodną rzeźbę i należy do Kotliny Sandomierskiej. Próg przedgórski oddzielający Kotlinę od Przedgórza jest dość stromy (6-10 stopni) i wysoki (30–40 m). Czoło progu przedgórskiego rozcinają poprzeczne doliny oraz osuwiska i złaziska, zwłaszcza przy krawędziach. Prawobrzeżne dopływy Uszwicy wcinają się nawet do 50 m. Większość z nich to niecki lub parowy o dnach gliniastych. Potoki spływający są wciosami. Grzbiety Przedgórza są wąskie, w kształcie ostróg i wznoszą się na 50–70 m ponad dolinę Uszwicy. Próg pogórski wyższy (do 100 m) i bardziej stromy (10-15 stopni). Aktywne są procesy osuwiskowo-złaziskowe. Przecinają go Uszwica i Grodna. Deniwelacje terenu dochodzą do 150 m. Największe stromości do (20 stopni) znajdują się w górnych częściach dolin. Sieć większych dolin dopasowała się do podłużnych wychodni mniej odpornego podłoża. Boczne dopływy Uszwicy są równoległe do grzbietów i mają strome zbocza, lecz niewielkie spadki podłużne. Są nieckowate o dnach usłanych aluwiami. Dna dolin wypełnione są namułami gliniastymi o niewielkiej rozpuszczalnośći

Obecnie w szeregach OSP Jadowniki zrzeszonych jest 67 członków.

Data Włączenia Jednostki OSP Jadowniki do KSRG ->>>>>>>15. Pazdziernika.2017 roku

Członkowie uprawnieni do udziału w działaniach- 20 osób

Szkolenie Ratowników OSP Część pierwsza [ukończyło 20 osób]

Szkolenie Ratowników OSP Część druga uprawnienia na aparaty ochrony drug oddechowych [ukończyło 20 osób]

Szkolenia Ratowników OSP Ratownictwa Technicznego [ukończyło 10 Osób]

Szkolenie z Kwalifikowanej pierwszej pomocy [Ukończyło 20 Osób]

Szkolenie z Kierowania Ruchem Drogowym [Ukończyło 10 Osób]

Członkowie zwyczajni- 20 osób
Członkowie wspierający- 10 osoby
Członkowie honorowi- 6 osoby
Członkowie MDP- 11 osób

Pojazd/Pojazdy wycofane z podziału bojowego

RAPORT:
Raport z działalności Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jadownikach w Roku 2020:

Wyjazdów razem: 25
Pożary: 8
Miejscowe zagrożenia: 14
Fałszywe alarmy złośliwe : 2
Fałszywe alarmy w dobrej wierze: -
Ćwiczenia, pokazy: 1

« Ostatnia zmiana: 18 Marzec 2020, 18:34:03 wysłana przez przemo1391 »

Offline przemo1391

 • Sekcyjny
 • *
 • Wiadomości: 588
 • Reputacja: 1
 • Jednostka JRG: [klik]
 • Jednostka OSP: [klik]
Odp: OSP Jadowniki
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Lipiec 2017, 15:37:00 »


Wyposażenie OSP:

Remiza:- Selektywny System Alarmowania Jednostek OSP DSP-52BS
- Ubranie koszarowe [szt. 15]
- Ubranie bojowe SX-2 [szt. 15]
- Rękawice strażackie GSP [szt. 15]
- Buty strażackie specjalne EWS 9205-1 [szt. 15]
- Hełm strażacki ZS-09 [szt. 15]

Magazyn:
- (GBM) Motopompa PO-5 [szt. 1]

Budżet Jednostki: 373 tyś.

GBARt Volvo typ FL 4X4 419[K]82--> 400 tys. Samochód zakupiony 29.01.2020

Zdjęcia OSP KSRG JadownikiŚredni samochód ratowniczo-gaśniczy Volvo FL 4X4 z modułem ratownictwa technicznego, w jednostce zastąpi Mercedesa który w realnych warunkach zmienił miejsce stacjonowania w innej jednostce w Gminie Brzesko

Dane pojazdu:
Podwozie: GBARt Volvo typ FL 4X4 280 3/30
Typ: Średni
Zabudowa: metalowo-kompozytowa
Moc: 210 kW (280 KM)
Napęd: 4 x 4 resory, blokada mechanizmów różnicowych
DMC: 16 ton
Kabina: zespolona 6-osobowa w układzie miejsc 1+1+4

Zabudowa ratowniczo-gaśnicza:
– konstrukcja i poszycie – stal nierdzewna, aluminium, materiały kompozytowe
– układ schowków: 7 (3+3+1)
– żaluzje aluminiowe z zamknięciem rurowym BARlock
– oświetlenie zew/wew wykonane w technologii LED

Zbiorniki środków gaśniczych:
– zbiornik wody o pojemności 3000 l (kompozytowy)
– zbiornik środka o pojemności 300 l (kompozytowy)
– automatyczny zawór napełniania hydrantowego

Układ wodno-pianowy:
– autopompa dwuzakresowa typ A 16/8 – 4/40
– wydajność 2900 l/min przy ciśnieniu 8 bar
– wydajność 400 l/min przy ciśnieniu 40 bar
– dozownik środka pianotwórczego (3% i 6%)
– szybkie natarcie, zwijanie elektryczne i ręczne o dł. 60 m z prądownicą wysokociśnieniową – przedmuch linii sprężonym powietrzem
– działko wodno-pianowe typ DWP 8/16
– układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia
– zraszacze przednie i boczne

Wyposażenie standardowe:
– generator sygnałów dźwiękowych BOS 200
– maszt oświetleniowy z najaśnicami LED
– sprzęt łączności radiowej radiostacja przewoźna
– niezależne ogrzewanie kabiny i przedziału autopompy
– klimatyzacja kabiny
– fala świetlna
– kamera cofania
– wyciągarka elektryczna 8 ton w obudowie kompozytowej
[/size]

(podglad)


419[K]81 GCBA 6/32 Jelcz 325/JZS typ 004--> 239 tys. Samochód Zakupiony 05.11.2017
Zdjęcie mojego autorstwa

Ciężki Samochód Gaśniczy pojazd służyć głównie będzie w dużej mierze do różnorakich pożarów

Dane pojazdu:
Typ: GCBA 6/32
Podwozie: Jelcz 004
Napęd: 4X2
Ilość miejsc: 4 osób (2+2)
Zabudowa: JZS Jelcz-Laskowice

Zbiorniki:
materiał: metal
pojemność na wodę: 6600 litrów

Autopompa: wydajność: 3200 litrów/min
Nasady:
do tankowania hydrantowego: 2 x 75 mm.
do tankowania środka pianotwórczego: 1 x 52 mm.
4 nasady ssawne 110 do połączenia linii ssawnych z autopompą
1 nasada 52 do napełniania zbiornika środka pianotwórczego ręczną pompką
1 nasada 52 do zasysania środka pianotwórczego z zewnętrznego zbiornika do automatycznego mieszacza pianowego


(podglad)

GLBARt 1/25  Renault Mascott 160.65/ISS Wawrzaszek 419[K]84--> 120 tys. Samochód w podziale od 07.06.2018

Zdjęcie Autorstwa OSP KSRG JadownikiLeki Samochód Ratowniczo - Gaśniczy z Autopompom oraz zbiornikiem wodnym posiadający sprzęt ratownictwa technicznego będzie on wyjeżdżał do różnorakich zdarzeń związanych z drobnymi pożarami ale też miejscowymi zagrożeniami oraz wypadkami drogowymi

Dane pojazdu: GLBARt 1/25
Podwozie: Renault Mascott
Napęd: 4X2
Ilość miejsc: 1+1+4
Zabudowa: ISS Wawrzaszek
Zbiornik wodny: 1000 litrów
Środek pianotwórczy: 100 litrów
Sygnalizacja dźwiękowa: Elfir Zura 1120/24

(podglad)
[/quote]
« Ostatnia zmiana: 02 Marzec 2020, 14:38:42 wysłana przez przemo1391 »

Offline Sonic X

 • Administrator
 • Nadbrygadier
 • *
 • Wiadomości: 1.754
 • Reputacja: 164
 • "By inni mogli żyć..."
 • Jednostka OSP: [klik]
Odp: OSP Jadowniki
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Lipiec 2017, 03:50:32 »
Witam. Twoim moderatorem zostaje Michu998

Moderator: asp. Michu998

Wozy:

419[K]81 - GCBA 6/32 Jelcz 004 / JZS  --> 239 tyś. --> Własny zakup --> 05.11.2017r.
419[K]82 - BARt 3/30 Volvo FL 280 4x4/Bocar --> 227tys. --> 01.02.2020r
419[K]83 - GLM 8 Ford Transit --> 120 tyś. --> Własny zakup --> 23.09.2017r.Dotacje:
BrakInne:

Budżet: 120 tys.
« Ostatnia zmiana: 02 Luty 2020, 23:03:12 wysłana przez 112OSP998 »

Offline Sonic X

 • Administrator
 • Nadbrygadier
 • *
 • Wiadomości: 1.754
 • Reputacja: 164
 • "By inni mogli żyć..."
 • Jednostka OSP: [klik]
Odp: OSP Jadowniki
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Sierpień 2017, 22:40:20 »
Zgodnie z umową zostawiam akcje

Poniedziałek
- Wpływa zgłoszenie o wybuchu butli z acetylenem w warsztacie samochodowym

Środa
- Wpływa zgłoszenie o pożarze traw o pow. 2 ha

Czwartek
- Wpływa zgłoszenie o pożarze samochodu osobowego

Offline przemo1391

 • Sekcyjny
 • *
 • Wiadomości: 588
 • Reputacja: 1
 • Jednostka JRG: [klik]
 • Jednostka OSP: [klik]
Odp: OSP Jadowniki
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Sierpień 2017, 11:32:36 »
10:50 Dzień bardzo spokojny pochmurno z opadami deszczu nagle rozlega się dźwięk syreny w jednostce OSP Jadowniki który się przebija ponad budynkami.

10:52 Do remizy przybiegają pierwsi strażacy jeden ze strażaków przechodzi na kanał powiatowy i wywołuje stanowisko kierowania.
-Brzesko 998 zgłoś się dla OSP Jadowniki.

-Tu Brzesko 998 dla OSP Jadowniki jak zbierzecie obsadę proszę udać się alarmowo zastępem GBARt Mercedes do Jadownik na ulice Małopolską 50 wybuch butli z acetylenem warsztacie samochodowym na miejsce udają się 2 zastępy ode mnie z JRG jak będziesz wyjeżdżał to zgłoś mi wyjazd i wile osób wyjeżdżacie.

-Jak mnie zrozumiałeś.

-Zrozumiałem prawidłowo.

10:53 Do remizy dobiegają kolejni strażacy którzy przebierają się w Nomexy.

10:56 Zastęp wyjeżdża z Remizy.
-Brzesko 998 zgłoś się dla OSP Jadowniki.

-Tu Brzesko 998 dla OSP Jadowniki.

-Zgłaszam ci wyjazd zastępu w sześcioosobowej obsadzie Jadowniki ulica Małopolska 50 wybuch butli z acetylenem warsztacie samochodowym.

-Jak mnie zrozumiałeś.

-Tu Brzesko 998 zrozumiałem prawidłowo.

11:00 Brzesko 998 tu OSP Jadowniki zgłaszam dojazd na miejsce udaje się na rozpoznanie.

-Jak mnie zrozumiałeś.

-Tu Brzesko 998 zrozumiałem prawidłowo.

11:02 Brzesko 998 zgłoś się dla OSP Jadowniki.

-Na odbiorze Brzesko 998 dla Jadownik.

-Sytuacja następująca Płonie budynek o wymiarach 10x5x2 pożar nie jest mocno rozwinięty,jest tu właściciel mieszkający kawałek dalej z jego relacji wynika iż w środku nikogo nie ma, w środku znajdują się jeden samochód  brak zasilania i osób poszkodowanych,przystępujemy do działań na miejsce w tej chwili dojeżdżają zastępy z jrg.

-Jak mnie zrozumiałeś.

-Tu Brzesko 998 zrozumiałem prawidłowo działajcie.

11:03 Po dojeździe na miejsce akcji, wóz został zaparkowany na placu przed warsztatem, strażacy zabezpieczyli teren, dowódca z jrg przejmuje dowodzenie  w tym czasie rozwinięta została linia gaśnicza od 21 z nakładką do piany ciężkiej, została również zbudowana linia zasilająca od 411-26 do 411-21 strażacy podali prąd piany ciężkiej przez otwartą bramę jednego z garaży rota pierwsza z OSP Jadowniki i 411-26 ubiera aparaty do ochrony drug oddechowych a rota druga z OSP i 26 tworzą od 417-82 linie główną i dwie linie gaśnicze zakończone prądownicami turbo jet.

11:04 po utworzeniu Lini gaśniczych zostaje uruchomiona autopompa i podana woda i dwa prądy wody na palący się warsztat wolni strażacy którzy oczekują na rozkazy zrobili rozpoznanie wodne i znaleźli hydrant w odległości 50 metrów od którego zrobili zasilanie dla 417-82.

11:20 strażakom kończy się powietrze w aparatach dla tego kolejni strażacy ubierają się w aparaty i następuje podmianka.

11:30 Pożar opanowany trwa dogaszanie.

11:40 Pożar całkowicie ugaszony zastępy z jrg zwijają sprzęt i będą wracać do Koszar.
-Brzesko 998 zgłoś się dla OSP Jadowniki.

-Na odbiorze Brzesko 998 dla Jadownik.

-Pożar całkowicie ugaszony zastępy z JRG wracają do Koszar my z polecenia dowódcy akcji zostajemy na miejscu będziemy wykonywać prace rozbiórkowe i przelewać ewentualnie tlące się rzeczy.

-Jak mnie zrozumiałeś.

-Brzesko 998 zrozumiało prawidłowo działaj.

11:41 strażacy biorą ze skrytki podręczny sprzęt burzący i przystępują do rozbiórki warsztatu tlące elementy jeden ze strażaków przelewa wodą z Lini gaśniczej.

12:10 Działania zakończone strażacy tankują wóz wodą z pobliskiego hydrantu oraz zwijają sprzęt użyty podczas akcji.

12:40 zastęp odjeżdża z miejsca zdarzenia.
-Brzesko 998 zgłoś się dla OSP Jadowniki.

-Na odbiorze Brzesko 998 dla Jadownik.

-Zgłaszam ci zakończenie działań zagrażające elementy konstrukcji rozebrane tlące się elementy przelane staranie wodą sprzęt zwinięty na nasłuchu wracamy do remizy.

-Jak mnie zrozumiałeś.

-Tu Brzesko 998 zrozumiałem prawidłowo.

12:50 Zastęp w remizie.
-Brzesko 998 tu OSP Jadowniki zgłaszam ci powrót zastępu do remizy.

-Jak mnie zrozumiałeś.

-Tu Brzesko 998 zrozumiałem prawidłowo.

13:00 Strażacy przebrani zamykają remizę i udają się do swoich codziennych obowiązków.

Siły i Środki Zadysponowane do Zdarzenia:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku:

-Średni Wóz Ratowniczo-Gaśniczy GBA+Rt 2,5/25 MAN TGM 13.290/Stolarczyk---------------Obsada 5 Strażaków.

-Ciężki Wóz Ratowniczo-Gaśniczy GCBARt 5/32 MAN 411[K]26--------------Obsada 4 Strażaków.

Ochotnicza Straż Pożarna w Jadownikach:

-Średni Wóz Ratowniczo-Gaśniczy GBA+Rt 2,5/16 Mercedes-Benz 1222 417[K]82--------------Obsada 6 Strażaków.

Akcją Dowodził:

JRG Brzesko: mł. bryg. Piotr. L.

OSP Jadowniki: Paweł. Ś

« Ostatnia zmiana: 13 Wrzesień 2017, 09:33:54 wysłana przez przemo1391 »

Offline przemo1391

 • Sekcyjny
 • *
 • Wiadomości: 588
 • Reputacja: 1
 • Jednostka JRG: [klik]
 • Jednostka OSP: [klik]
Odp: OSP Jadowniki
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Sierpień 2017, 10:09:59 »
09:50 Dzień bardzo spokojny pogodnie bez wietrznie nagle rozlega się dźwięk syreny w jednostce OSP Jadowniki który się przebija ponad budynkami.

09:52 Do remizy przybiegają strażacy jeden ze strażaków przechodzi na kanał powiatowy i wywołuje stanowisko kierowania.
-Brzesko 998 zgłoś się dla OSP Jadowniki.

-Tu Brzesko 998 dla OSP Jadowniki jak zbierzecie obsadę proszę udać się alarmowo zastępem GBARt Mercedes do Jadownik na ulice Św Anny tam się palą trawy.

-Jak mnie zrozumiałeś.

-Zrozumiałem prawidłowo.

09:53 Do remizy dobiegają kolejni strażacy którzy wbiegają do remizy i zaczynają się przebierać w Nomexy.

09:56 Zastęp wyjeżdża z remizy.
-Brzesko 998 zgłoś się dla OSP Jadowniki.

-Na odbiorze Brzesko 998 dla Jadownik.

-Zgłaszam ci alarmowy wyjazd zastępu GBARt w obsadzie 6 osobowej Jadowniki ulica Św Anny Pożar traw.

-Jak mnie zrozumiałeś.

-Tu Brzesko 998 zrozumiałem prawidłowo.

10:00 Brzesko 998 tu OSP Jadowniki na miejscu palą się trawy za chwile szczegółowe informacje.

-Jak mnie zrozumiałeś.

-Tu Brzesko 998 zrozumiałem prawidłowo czekam na dalsze informacje.

-Dowódca udaje się na rozpoznanie strażacy rozwijają linie główną z 2 odcinków W75 od nasady wozu zakończoną rozdzielaczem oraz linie gaśniczą z 2 odcinków węża w52 zakończoną prądownicą Turbo PWT 52 kierowca uruchamia autopompę i podaje wodę.

10:02 Brzesko 998 zgłoś się dla OSP Jadowniki.

-Na odbiorze Brzesko 998 dla Jadownik.

-Sytuacja następująca pożar traw na obszarze 2 hektarów brak jakichkolwiek zabudowań lasu gdzie pożar by mógł się rozprzestrzenić brak osób poszkodowanych mam tutaj osoby postronę które wezwały straż siły i środki wystarczające nasze działania będą polegały na ugaszeniu pożaru za pomocą podania prądu wody oraz gaszeniu pożaru tłumicami zadysponuj mi policje na miejsce zdarzenia.

-Jak mnie zrozumiałeś.

-Tu Brzesko 998 zrozumiałem prawidłowo.

10:03 Rota pierwsza gasi pożar za pomocą prądu wody a rota druga za pomocą tłumic.

10:10 Brzesko 998 zgłoś się dla OSP Jadowniki.

-Na odbiorze Brzesko 998 dla Jadownik.

-Zgłaszam ci dojazd patrolu policji na miejsce zdarzenia.

-Jak mnie zrozumiałeś.

-Tu Brzesko 998 zrozumiało prawidłowo.

10:30 Pożar ugaszony strażacy zwijają sprzęt użyty podczas akcji dowódca sporządza notatkę oraz przekazuje miejsce zdarzenia policji.

10:40 zastęp odjeżdża z miejsca zdarzenia i udaje się do pobliskiego hydrantu w celu zatankowania wozu wodą.
-Brzesko 998 zgłoś się dla OSP Jadowniki.

-Na odbiorze Brzesko 998 dla Jadownik.

-Działania zakończone pożar ugaszony notatkę sporządziłem miejsce przekazałem policji udaje się na zatankowanie wozu następnie będziemy wracać do remizy w razie czego jesteśmy na nasłuchu.

10:42 Strażacy rozwijają 2 odcinki W75 od nasady hydrantu do nasady zasilającej wozu kierowca uruchamia autopompę.

10:50 Strażacy zwijają węzę i chowają do skrytki.

10:51 Zastęp udaje się do remizy.

11:00 Zastęp w remizie.
-Brzesko 998 zgłoś się dla OSP Jadowniki.

-Na odbiorze Brzesko 998 dla Jadownik.

-Zgłaszam ci powrót zastępu do remizy.

-Jak mnie zrozumiałeś.

-Tu Brzesko 998 zrozumiałem prawidłowo.

Siły i Środki Zadysponowane do Zdarzenia:

Ochotnicza Straż Pożarna w Jadownikach:

-Średni Samochód Ratowniczo-Gaśniczy GBA+Rt 2,5/16 Mercedes-Benz 1222 417[K]82--------------Obsada 6 Strażaków.

Komenda Powiatowa Policji w Brzesku Wydział Prewencji:

-Fiat Ducato-----------------2 Funkcjonariuszy.

Akcją Dowodził:

-Zbigniew S.


« Ostatnia zmiana: 13 Wrzesień 2017, 09:34:06 wysłana przez przemo1391 »

Offline przemo1391

 • Sekcyjny
 • *
 • Wiadomości: 588
 • Reputacja: 1
 • Jednostka JRG: [klik]
 • Jednostka OSP: [klik]
Odp: OSP Jadowniki
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Sierpień 2017, 14:58:39 »
14:33 Dzień ruchliwy delikatnie pochmurno wiaterek ciepło nagle rozlega się dźwięk syreny w jednostce OSP Jadowniki który się przebija ponad budynkami.

14:35 Do remizy przybiegają pierwsi strażacy jeden ze strażaków przechodzi na kanał powiatowy i wywołuje stanowisko kierowania.
-Brzesko 998 zgłoś się dla OSP Jadowniki.

-Tu Brzesko 998 dla OSP Jadowniki jak zbierzecie obsadę proszę udać się alarmowo zastępem GBARt Mercedes droga krajowa Dk 94 miejscowość Jastew pożar samochodu osobowego.

-Jak mnie zrozumiałeś.

-Zrozumiałem prawidłowo.

14:36 Do remizy dobiegają kolejni strażacy którzy wbiegają do remizy i przebierają się w Nomexy.

14:39 Zastęp wyjeżdża z remizy.

-Brzesko 998 zgłoś się dla OSP Jadowniki.

-Na odbiorze Brzesko 998 dla Jadownik.

-Zgłaszam ci alarmowy wyjazd zastępu GBARt w obsadzie 6 osobowej droga krajowa 94 miejscowość Jastew pożar samochodu osobowego.

-Jak mnie zrozumiałeś.

-Tu Brzesko 998 zrozumiałem prawidłowo.

14:41 Brzesko 998 tu OSP Jadowniki na miejscu sytuacja następująca pożar samochodu osobowego marki ford focus pali się komora silnika kierowca oraz pasażerka ewakuowali się z pojazdu pojazd znajduje się na bocznym pasie jezdni pojazd nie posiada instalacji LPG siły i środki wystarczające przystępujemy do ugaszenia pojazdu.

-Jak mnie zrozumiałeś.

-Tu Brzesko 998 zrozumiałem cię prawidłowo działaj.

14:42 rota druga rozwija linie główną z jednego odcinka w75 od nasady wozu zakończoną rozdzielaczem rota buduje  jedną linie gaśniczą od rozdzielacza z 1 odcinka w75 zakończoną Wytwornica pianowa WP2-75 kierowca uruchamia autopompę strażacy podają pianę średnią na palący się pojazd.

14:50 Pożar ugaszony rota pierwsza odłącza akumulator w pojeździe.

14:52 Akumulator odłączony dowódca sporządza notatkę strażacy zwijają sprzęt.

15:00 Zastęp odjeżdża z miejsca zdarzenia.
-Brzesko 998 zgłoś się dla OSP Jadowniki.

-Na odbiorze Brzesko 998 dla Jadownik.

-Działania zakończone palący samochód ugaszony akumulator odłączony notatkę sporządziłem wracamy do remizy.

-Jak mnie zrozumiałeś.

-Tu Brzesko 998 zrozumiałem prawidłowo.

15:05 Zastęp tankuje się wodą z pobliskiego hydrantu koło stadionu ŁKS Jadowniczanka.

15:15 zastęp w remizie.
-Brzesko 998 zgłoś się dla OSP Jadowniki.

-Na odbiorze Brzesko 998 dla Jadownik.

-Zgłaszam ci powrót zastępu do remizy.

-Jak mnie zrozumiałeś.

-Tu Brzesko 998 zrozumiałem prawidłowo.

Siły i Środki Zadysponowane do Zdarzenia:

Ochotnicza Straż Pożarna w Jadownikach:

-Średni Samochód Ratowniczo-Gaśniczy GBA+Rt 2,5/16 Mercedes-Benz 1222 417[K]82--------------Obsada 6 Strażaków.

Akcją Dowodził:

-Zbigniew S. 
« Ostatnia zmiana: 13 Wrzesień 2017, 09:34:18 wysłana przez przemo1391 »

Offline przemo1391

 • Sekcyjny
 • *
 • Wiadomości: 588
 • Reputacja: 1
 • Jednostka JRG: [klik]
 • Jednostka OSP: [klik]
Odp: OSP Jadowniki
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Sierpień 2017, 16:30:43 »
15:54 Dzień ruchliwy Straszne Gorąco ale też i wietrznie nagle rozlega się dźwięk syreny w jednostce OSP Jadowniki który się przebija ponad budynkami.

15:56 Do remizy przybiegają pierwsi strażacy jeden ze strażaków przechodzi na kanał powiatowy i wywołuje stanowisko kierowania.
-Brzesko 998 zgłoś się dla OSP Jadowniki.

-Tu Brzesko 998 dla OSP Jadowniki jak zbierzecie obsadę proszę udać się alarmowo zastępem GBARt Mercedes Jadowniki ulica Staropolska 20 pożar stodoły.

-Jak mnie zrozumiałeś.

-Zrozumiałem Prawidłowo.

15:57 Do remizy dobiegają kolejni strażacy którzy wbiegają do remizy i przebierają się w Nomexy.

16:00 Zastęp wyjeżdża z remizy.
-Brzesko 998 zgłoś się dla OSP Jadowniki.

-Na odbiorze Brzesko 998 dla Jadownik.

-Zgłaszam ci alarmowy wyjazd zastępu GBARt w obsadzie 6 osobowej Jadowniki ulica Staropolska 20 pożar stodoły.

-Jak mnie zrozumiałeś.

-Tu Brzesko 998 zrozumiałem prawidłowo.

16:03 Brzesko 998 tu OSP Jadowniki na miejscu udaje się do KDR.

-Jak mnie zrozumiałeś.

-Tu Brzesko 998 zrozumiałem prawidłowo.

16:04 Dowódca z OSP Jadowniki udaje się do KDR.

16:05 Pożar stodoły pożar objął konstrukcje dachową ze względu na silne podmuchy wiatru pożar objął już połowę stodoły oraz próbuje się rozprzestrzenić na pobliski budynek mieszkalny w stodole znajduje się dość dużo siana oraz słomy brak jakichkolwiek zwierząt czy też maszyn rolniczych brak mediów  strażacy z jednostki ratowniczo gaśniczej w Brzesku którzy przybyli 3 zastępami 2 ciężkimi jednym średnim z 411-21 zostają podane 2 prądy wodne oraz kurtyna wodna do ochrony pobliskiego domu zastępu 411-25 zostaje zrobiona linia zasilająca dla 417-80 z OSP Jadowniki zastępu  411-26 zostaje zrobiona linia zasilająca dla 411-21 zastępu 417-82 zostaje utworzona linia główna oraz 2 linie gaśnicze a z pobliskiego hydrantu zostaje utworzona linia zasilająca dla wozu 411-25 oraz 411-26 w sumie strażacy podają 4 prądy wody na palącą się stodołę.

17:00 Pożar opanowany trwa dogaszanie.

17:30 Pożar ugaszony strażacy biorą z wozu widły podręczny sprzęt burzący i przystępują do rozbiórki spalonych elementów stodoły przerzuceniu siana i słomy oraz przelaniu starannym pogorzeliska.

19:00 Strażacy zwijają sprzęt użyty podczas akcji dowódca sporządza notatkę oraz przekazuje miejsce zdarzenia właścicielom wypisuje potwierdzenie o udziale w akcji jednostki OSP z Jadownik.

19:10 Zastęp odjeżdża z miejsca zdarzenia.
-Brzesko 998 zgłoś się dla OSP Jadowniki.

-Na odbiorze Brzesko 998 dla OSP Jadowniki.

-Działania zakończone sprzęt zwinięty potwierdzenie o udziale w akcji otrzymałem z polecenia dowódcy akcji wracam do remizy przy powrocie tankowanie zbiornika wodą pozostaje na nasłuchu.

-Jak mnie zrozumiałeś.

-Tu Brzesko 998 zrozumiałem prawidłowo.

19:16 Strażacy rozwijają jeden odcinek węża w75 od nasady hydrantu do nasady zasilającej wozu kierowca uruchamia autopompę i zasila zbiornik wodą.

19:20 Strażacy zwijają węża i chowają do skrytki.

19:21 Zastęp udaje się do remizy.

19:25 Zastęp w remizie.
-Brzesko 998 zgłoś się dla OSP Jadowniki.

-Na odbiorze Brzesko 998 dla OSP Jadowniki.

-Zgłaszam ci powrót zastępu do remizy.

-Jak mnie zrozumiałeś.

-Tu Brzesko 998 zrozumiałem prawidłowo.

Siły i Środki Zadysponowane do Zdarzenia:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku:

-Średni Wóz Ratowniczo-Gaśniczy GBARt 2,5/25 MAN TGM 13.290/Stolarczyk 411[K]21----------------Obsada 5 Strażaków.

-Ciężki Wóz Gaśniczy GCBA 5/36 Man LE 18.280B/BPS Szczęśniak 411[K]25---------------------Obsada 4 Strażaków.

-Ciężki Wóz Ratowniczo-Gaśniczy GCBARt 5/32 MAN 411[K]26-------------Obsada 4 Strażaków.

Ochotnicza Straż Pożarna w Jadownikach:

-Średni Wóz Ratowniczo-Gaśniczy GBA+Rt 2,5/16 Mercedes-Benz 1222 417[K]82--------------Obsada 6 Strażaków.

Akcją Dowodził:

JRG Brzesko:

-Tomasz J.

OSP Jadowniki:

-Zbigniew S.


« Ostatnia zmiana: 13 Wrzesień 2017, 09:34:31 wysłana przez przemo1391 »

Offline przemo1391

 • Sekcyjny
 • *
 • Wiadomości: 588
 • Reputacja: 1
 • Jednostka JRG: [klik]
 • Jednostka OSP: [klik]
Odp: OSP Jadowniki
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Sierpień 2017, 16:58:22 »
19:50 Wieczór spokojny Straszne Gorąco wiatr się uspokoił nagle rozlega się dźwięk syreny w jednostce OSP Jadowniki który się przebija ponad budynkami.

19:52 Do remizy przybiegają pierwsi strażacy jeden ze strażaków przechodzi na kanał powiatowy i wywołuje stanowisko kierowania.
-Brzesko 998 zgłoś się dla OSP Jadowniki.

-Na odbiorze Brzesko 998 dla OSP Jadowniki jak będziesz miał obsadę proszę wyjechać alarmowo zastępem GBARt Mercedes na granicy Brzeska a Jadownik na ogródkach działkowych pali się altana.

-Jak mnie zrozumiałeś.

-Zrozumiałem Prawidłowo.

19:53 Do remizy dobiegają kolejni strażacy którzy wbiegają do remizy i przebierają się w Nomexy.

19:56 Zastęp wyjeżdża z Koszar.
-Brzesko 998 zgłoś się dla OSP Jadowniki.

-Na odbiorze Brzesko 998 dla Jadownik.

-Zgłaszam ci Alarmowy wyjazd zastępu GBARt w 6 osobowej Obsadzie na ulice Brzeska to jest granica Jadownik i miasta Brzeska pobliskie działki pożar altany.

-Jak mnie zrozumiałeś.

-Tu Brzesko 998 zrozumiałem prawidłowo.

20:00 Brzesko 998 tu OSP Jadowniki na miejscu mam osoby postronę oraz wzywającego ludzie się nie orientują czy może ktoś znajdować się w środku pali się  altana  o wymiarach 3m x 3m z wypustem przednim o długości na oko jakiegoś 1m  do altany jest podłączony prąd pożar w całości objął altanę siły i środki wystarczające przystępujemy do ugaszenia następnie
będziemy rozbierać oraz przegrzebywać i przelewać pogorzelisko zadysponuj mi policje na miejsce.

-Jak mnie zrozumiałeś.

-Tu Brzesko 998 zrozumiałem prawidłowo działaj policje masz zadysponowaną.

-Rota pierwsza ubiera aparaty do ochrony drug odechowych w tym czasie rota druga rozwija linie główną z 2 odcinków w75 od nasady wozu zakończoną rozdzielaczem Kulowym oraz jedną linie gaśniczą z 2 odcinków w52 od rozdzielacza zakończoną Prądownicą Wodną typu Turbo PWT 52 kierowca uruchamia autopompę dowódca w tym czasie znalazł skrzynkę i odłączył dopływ prądu woda poszła trwa gaszenie pożaru.

20:05 Brzesko 998 tu OSP Jadowniki zgłaszam ci dojazd policji na miejsce zdarzenia.

-Jak mnie zrozumiałeś.

-Tu Brzesko 998 zrozumiałem prawidłowo.

20:20 Pożar opanowany trwa dogaszanie.

20:30 Pożar ugaszony strażacy ściągają aparaty powietrzne biorą z wozu podręczny sprzęt burzący i przystępują do sprawdzenia altany oraz prac rozbiórkowych spalonej altany.

20:33 Jeden ze strażaków odnajduje zwęglone ciało od razu zostają poinformowany dowódca oraz funkcjonariusze policji.
-Brzesko 998 zgłoś się dla OSP Jadowniki.

-Na odbiorze Brzesko 998 dla Jadownik.

-Słuchaj podczas prac rozbiórkowych jeden z naszych chłopaków znalazł zwęglone ciało przekazałem niezwłocznie informację funkcjonariuszom policji którzy powiadomili już prokuratora.

20:50 Strażacy zwijają sprzęt użyty podczas akcji dowódca sporządza notatkę z miejsca zdarzenia.

21:00 Zastęp odjeżdża z miejsca zdarzenia.
-Brzesko 998 zgłoś się dla OSP Jadowniki.

-Na odbiorze Brzesko 998 dla Jadownik.

-Działania zakończone policja pozostaje na miejscu wraz z prokuratorem który przybył na miejsce zdarzenia notatkę sporządziłem sprzęt zwinięty udaje się zatankować zbiornik wodą następnie będę wracał do remizy w razie czego pozostaje na nasłuchu.

-Jak mnie zrozumiałeś.

-Tu Brzesko 998 zrozumiałem prawidłowo.

21:05 strażak rozwija węża w75 od nasady hydrantu do nasady zasilającej wozu kierowca uruchamia autopompę i zasila zbiornik wodą.

21:15 Strażak zwija węża i chowa go do skrytki wozu następnie zastęp udaje się do remizy.

21:20 Zastęp w remizie.
-Brzesko 998 zgłoś się dla OSP Jadowniki.

-Na odbiorze Brzesko 998 dla OSP Jadowniki.

-Zgłaszam ci powrót zastępu do remizy.

-Jak mnie zrozumiałeś.

-Tu Brzesko 998 zrozumiałem Prawidłowo.

Siły i Środki Zadysponowane do Zdarzenia:

Ochotnicza Straż Pożarna w Jadownikach:

-Średni Wóz Ratowniczo-Gaśniczy GBA+Rt 2,5/16 Mercedes-Benz 1222 417[K]82--------------Obsada 6 Strażaków.

Komenda Powiatowa Policji w Brzesku Wydział Prewencji.

-Fiat Ducato--------------Obsada 2 Funkcjonariuszy.

Akcją Dowodził:

-Zbigniew S.« Ostatnia zmiana: 13 Wrzesień 2017, 09:34:41 wysłana przez przemo1391 »

Offline przemo1391

 • Sekcyjny
 • *
 • Wiadomości: 588
 • Reputacja: 1
 • Jednostka JRG: [klik]
 • Jednostka OSP: [klik]
Odp: OSP Jadowniki
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Sierpień 2017, 17:24:05 »
05:30 Poranek spokojny Dość Ciepło Bezwietrznie nagle rozlega się dźwięk syreny w jednostce OSP Jadowniki który się przebija ponad budynkami.

05:32 Do remizy przybiegają pierwsi strażacy jeden ze strażaków przechodzi na kanał powiatowy i wywołuje stanowisko kierowania.
-Brzesko 998 zgłoś się dla OSP Jadowniki.

-Na odbiorze Brzesko 998 dla OSP Jadownik jak będziesz miał obsadę proszę wyjechać alarmowo zastępem GBARt Mercedes do Miejscowości Sufczyn Droga Krajowa 94 wypadek samochodu osobowego z Busem.

-Jak mnie zrozumiałeś.

-Zrozumiałem prawidłowo.

05:33 Do remizy dobiegają kolejni strażacy którzy wbiegają do remizy i przebierają się w Nomexy.

05:36 Zastęp wyjeżdża z remizy.
-Brzesko 998 zgłoś się dla OSP Jadowniki.

-Na odbiorze Brzesko 998 dla OSP Jadowniki.

-Zgłaszam ci alarmowy wyjazd zastępu GBARt w obsadzie 6 osobowej Miejscowość Sufczyn Droga Krajowa 94 wypadek samochodu osobowego i busa.

-Jak mnie zrozumiałeś.

-Tu Brzesko 998 zrozumiałem prawidłowo.

05:40 Brzesko 998 tu OSP Jadowniki zgłaszam dojazd na miejsce zdarzenia policja również na miejscu rozpoznanie za chwile sytuacja.

-Jak mnie zrozumiałeś.

-Tu Brzesko 998 zrozumiałem prawidłowo.

-Dowódca udaje się na rozpoznanie strażacy oczekują na wydanie poleceń.

05:42 Brzesko 998 zgłoś się dla Jadownik.

-Na odbiorze Brzesko 998 dla Jadownik.

-Sytuacja następująca wypadek samochodu osobowego marki Volkswagen Pasat i Busa marki Mercedes Sprinter kierowca Volkswagena opuścił pojazd o własnych siłach uskarża się na ból w klatce piersiowej kierowcy busa oraz pasażerom nic się nie stało nie skarżą się na żaden ból zadysponuj mi zespół ZRM na miejsce z pojazdów wyciekają płyny oraz jest dużo plastiku oraz szkła pojazd Volkswagen posiada instalacje LPG w tej chwili droga całkowicie jest zablokowana w obu kierunkach siły i środki wystarczające przystępujemy do odłączenia akumulatorów zakręcenia instalacji LPG oraz do usunięcia rozlanych płynów oraz pozostałości powypadkowych.

-Jak mnie zrozumiałeś.

-Tu Brzesko 998 zrozumiałem działaj pogotowie masz zadysponowane.

05:43 Rota pierwsza odłącza akumulator w pojeździe oraz zakręca instalacje LPG rota druga zajmuje się poszkodowanym do czasu przybycia zespołu ZRM zakłada mu opatrunki na powierzchowne rany.

05:45 Rota pierwsza po odłączeniu akumulatorów oraz zakręceniu instalacji LPG bierze wiaderko z piaskiem i sorbentem i przystępuje do neutralizacji rozlanych płynów.

05:50 Brzesko 998 tu OSP Jadowniki zgłaszam ci dojazd zespołu ZRM na miejsce zdarzenia.

-Jak mnie zrozumiałeś.

-Tu Brzesko 998 zrozumiałem prawidłowo.

05:51 Strażacy przekazują poszkodowanego kierowce Volkswagena zalodzę ZRM.

05:55 Strażacy zbierają nasiąknięty sorbent oraz piasek do worka.

06:00 ZRM odjeżdża z poszkodowanym kierowcą Volkswagena do szpitala.

06:20 Policja zakończyła swoje czynności wyjaśniające strażacy pomagają przy załadunku pojazdów na lawetę.

06:30 Strażacy biorą z wozu miotły i sprzątają jezdnie z pozostałości powypadkowych czyli szkła i plastiku.

06:40 Strażacy zwijają sprzęt użyty podczas akcji dowódca sporządza notatkę z miejsca zdarzenia.

06:50 Zastęp odjeżdża z miejsca zdarzenia.
-Brzesko 998 zgłoś się dla Jadownik.

-Na odbiorze Brzesko 998 dla Jadownik.

-Działania zakończone akumulatory w pojazdach odłączone instalacja LPG zakręcona kierowca Volkswagena zabrany do szpitala przez ZRM na obserwacje płyny zneutralizowane szkło i plastik posprzątany ruch wznowiony po pasażerów Busa został przysłany zastępczy transport sprzęt zwinięty notatkę sporządziłem na nasłuchu wracam do remizy.

-Jak mnie zrozumiałeś.

-Tu Brzesko 998 zrozumiałem prawidłowo.

07:00 Zastęp w remizie.
-Brzesko 998 zgłoś się dla OSP Jadowniki.

-Na odbiorze Brzesko 998 dla OSP Jadowniki.

-Zgłaszam ci powrót zastępu do remizy.

-Jak mnie zrozumiałeś.

-Tu Brzesko 998 zrozumiałem prawidłowo.

Siły i Środki Zadysponowane do Zdarzenia:

Ochotnicza Straż Pożarna w Jadownikach:

-Średni Wóz Ratowniczo-Gaśniczy GBA+Rt 2,5/16 Mercedes-Benz 1222 417[K]82--------------Obsada 6 Strażaków.

Komenda Powiatowa Policji w Brzesku Wydział Ruchu Drogowego Ogniwo Wypadkowe.

-Renault Master------------Obsada 2 Funkcjonariuszy.

-Kija Cid------------Obsada 2 Funkcjonariuszy.

Pogotowie Ratunkowe w Brzesku.

-Zespół Specjalistyczny S Mercedes Sprinter 318 CDI------------Obsada 3 Osoby.

Akcją Dowodził:

-Zbigniew S.


« Ostatnia zmiana: 13 Wrzesień 2017, 09:34:51 wysłana przez przemo1391 »

Offline Michu998

 • Starszy Moderator
 • Aspirant
 • *
 • Wiadomości: 1.465
 • Reputacja: 8
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Rogoźnie 1847-2020
 • Jednostka KW: [klik]
 • Jednostka OSP: [klik]
Odp: OSP Jadowniki
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Sierpień 2017, 11:15:52 »
Za zdarzenia przyznaje +25 tyś.


Do opisu:

Upały w Twoim rejonie, płoną presy ze słomą, ścierniska oraz zboże na pniu. Możesz urozmaicać zdarzenia. Maksymalnie 5 zdarzeń.

Offline przemo1391

 • Sekcyjny
 • *
 • Wiadomości: 588
 • Reputacja: 1
 • Jednostka JRG: [klik]
 • Jednostka OSP: [klik]
Odp: OSP Jadowniki
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Sierpień 2017, 11:16:51 »
10:43 Przedpołudnie spokojne Ciepło Bezwietrznie nagle rozlega się dźwięk syreny w jednostce OSP Jadowniki który się przebija ponad budynkami.

10:45 Do remizy przybiegają pierwsi strażacy jeden ze strażaków przechodzi na kanał powiatowy i wywołuje stanowisko kierowania.
-Brzesko 998 zgłoś się dla OSP Jadowniki.

-Tu Brzesko 998 dla Jadownik jak będziesz miał obsadę proszę wyjechać alarmowo zastępem GBARt Mercedes Jadowniki ulica Małopolska 21 pożar ścierniska.

-Jak mnie zrozumiałeś.

-Zrozumiałem prawidłowo.

10:46 Do remizy dobiegają kolejni strażacy którzy wbiegają do remizy i przebierają się w Nomexy.

11:00 Zastęp wyjeżdża z remizy.
-Brzesko 998 zgłoś się dla OSP Jadowniki.

-Na odbiorze Brzesko 998 dla Jadownik.

-Zgłaszam ci wyjazd zastępu GBARt w 6 osobowej obsadzie Jadowniki ulica Małopolska 21 pożar ścierniska.

-Jak mnie zrozumiałeś.

-Tu Brzesko 998 zrozumiałem prawidłowo.

11:02 Brzesko 998 tu OSP Jadowniki na miejscu rozpoznanie za chwile sytuacja.

-Jak mnie zrozumiałeś.

-Tu Brzesko 998 zrozumiałem prawidłowo czekam na dalsze informacje.

-Dowódca udaje się na rozpoznanie rota pierwsza wyciąga ze skrytki tłumice druga rota rozwija szybkie natarcie kierowca uruchamia autopompę

11:03 Brzesko 998 zgłoś się dla OSP Jadowniki.

-Na odbiorze Brzesko 998 dla Jadownik.

-Sytuacja następująca pożar  około 15m kwadratowych ścierniska, na którym znajduje się nie sprasowana słoma więc pożar szybko się rozprzestrzenia, wiatru nie ma, właściciel pola na miejscu, działania będą polegały na dogaszeniu ścierniska.

-Jak mnie zrozumiałeś.

-Tu Brzesko 998 zrozumiałem prawidłowo zastęp z jrg dojechał już do ciebie.

-Jeszcze nie.

11:06 Brzesko 998 dla OSP Jadowniki.

-Na odbiorze Brzesko dla Jadownik.

-SŁUCHAJ jak ci wcześniej podawałem pali się jakieś 15 metrów kwadratowych ścierniska na którym znajduje się nie spresowana słoma, na miejscu mam właściciela w chwili obecnej  I rota tłumi ogień tłumicami a druga za pomocą  szybkiego natarcia, właśnie dojechał na miejsce zastęp 411-21 więc przekazuje dowodzenie akcji dowódcy z 21 brak osób poszkodowanych siły i środki wystarczające.

-Jak mnie zrozumiałeś.

-Tu Brzesko 998 zrozumiałem prawidłowo działajcie.

11:07 Strażacy zastępu 411-21 za pomocą tłumic dogaszają z nami ściernisko.

11:12 Strażacy z 411-21 biorą ze skrytki widły i pomagają przenieść słomę zagrożoną rozprzestrzenieniem się pożaru na przyczepę którą podstawił właściciel.

11:19 Kierowca z 411-21 rozwija linie szybkiego natarcia z Mana i daje pierwszej rocie wraz z naszą drugą rotą przelewają całą spaloną część dokładnie, reszta załogi przegrzebuje to jeszcze raz dokładnie aby się upewnić że wszystko zostało dokładnie ugaszone.

11:33 Strażacy zwijają linie szybkiego natarcia oraz chowają tłumice i widły do wozu, dowódca z JRG sporządza notatkę z miejsca zdarzenia oraz wypisuje potwierdzenie o udziale w akcji jednostki OSP Jadowniki.

11:41 Strażacy z 411-21 jak i z OSP Jadowniki wsiadają do wozu i odjeżdżają z miejsca zdarzenia.
-Brzesko 998 zgłoś się dla OSP Jadowniki.

-Na odbiorze Brzesko 998 dla Jadownik.

-Zgłaszam ci zakończenie działań otrzymałem potwierdzenie o udziale w akcji udaje się zatankować zbiornik wodą następnie będę wracał do remizy cały czas pozostaje na nasłuchu.

-Jak mnie zrozumiałeś.

-Tu Brzesko 998 zrozumiałem prawidłowo.

11:47 Strażak rozwija węża w-75 jedną końcówkę podłącza do hydrantu drugą podłącza do nasady zasilające wozu kierowca uruchamia autopompę.

11:52 Zbiornik pełen kierowca wyłącza autopompę strażak zwija wąż i chowa do skrytki zastęp udaje się do remizy.

11:54 Zastęp w remizie.
-Brzesko 998 zgłoś się dla OSP Jadowniki.

-Na odbiorze Brzesko 998 dla Jadownik.

-Zgłaszam ci powrót zastępu do remizy.

-Jak mnie zrozumiałeś.

-Tu Brzesko 998 zrozumiałem prawidłowo.

Siły i Środki Zadysponowane do Zdarzenia:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku:

-Średni Samochód Ratowniczo-Gaśniczy GBARt 2,5/25 MAN TGM 13.290/Stolarczyk 411[K]21----------------Obsada 5 Strażaków.

Ochotnicza Straż Pożarna w Jadownikach:

Średni Wóz Ratowniczo-Gaśniczy GBA+Rt 2,5/16 Mercedes-Benz 1222 417[K]82--------Obsada 6 Strażaków.

Akcją Dowodził:

JRG Brzesko:

-Tomasz J.

OSP Jadowniki:

-Zbigniew S.


« Ostatnia zmiana: 13 Wrzesień 2017, 09:35:04 wysłana przez przemo1391 »

Offline przemo1391

 • Sekcyjny
 • *
 • Wiadomości: 588
 • Reputacja: 1
 • Jednostka JRG: [klik]
 • Jednostka OSP: [klik]
Odp: OSP Jadowniki
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Sierpień 2017, 12:16:13 »
12:00 Południe spokojne ciepło delikatny wiaterek nagle rozlega się dźwięk syreny w jednostce OSP Jadowniki który przebija się ponad budynkami.

12:02 Do remizy przybiegają pierwsi strażacy jeden ze strażaków przechodzi na kanał powiatowy i wywołuje stanowisko kierowania.
-Brzesko 998 zgłoś się dla OSP Jadowniki.

-Na odbiorze Brzesko 998 dla Jadownik jak będziesz miał obsadę proszę wyjechać alarmowo zastępem GBARt Mercedes do miejscowości Okocim Kasztanki Pożar zboża na miejsce udają się GBA i GCBA z Komendy oraz GBA z Okocimia.

-Jak mnie zrozumiałeś.

-Zrozumiałem prawidłowo.

12:03 Do remizy dobiegają kolejni strażacy którzy wbiegają do remizy i przebierają się w Nomexy.

12:06 Zastęp wyjeżdża z remizy.
-Brzesko 998 zgłoś się dla OSP Jadowniki.

-Tu Brzesko 998 dla OSP Jadowniki.

-Zgłaszam ci alarmowy wyjazd GBARt w 6 osobowej obsadzie Miejscowość Okocim Kasztanki pożar zboża.

-Jak mnie zrozumiałeś.

-Tu Brzesko 998 zrozumiałem prawidłowo.

12:11 Brzesko 998 tu OSP Jadowniki na miejscu udaje się do KDR.

-Jak mnie zrozumiałeś.

-Tu Brzesko 998 zrozumiałem prawidłowo.

-Dowódca z OSP udaje się do KDR strażacy oczekują na polecenia.

12:13 Pożar zboża pali się 1 hektar Gospodarz stara się wyorać pas ziemi oddzielający strefę objętą pożarem KDR polecił nam zbudowanie linii, którą będziemy zasilali wóz 411-21 . Ponadto przejmujemy drugą linię gaśniczą wyprowadzoną od linii głównej z GCBARt 411-26 JRG

12:16 zastęp z OSP Okocim również na miejscu Zadaniem druhów będzie zaopatrywanie w wodę naszego Mercedesa Ponadto będą tłumili ogień sprzętem podręcznym. Gospodarz wyorał już pas odcinający możliwość dalszego rozprzestrzeniania się pożaru o szerokości ok. 1,5 metra i długości 200 metrów. Powinno wystarczyć. Strażacy kontynuują działania.

12:17 Dodatkowo na miejsce dojechał jeszcze zastęp GCBA 411-25 z JRG którzy również zasilają naszego Mercedesa. Kursują po wodę z sieci hydrantowej w Okocimiu. OSP Okocim również kursuje.

12:34 Pożar został zlokalizowany. Trwa dogaszanie polegające na porządnym zlaniu wodą pożarzyska. Uruchomione zostały zraszacze podwoziowe Mana 411-21. My zalewamy pole wodą z Lini Gaśniczej. Pozostałe jednostki jak zasilały, tak zasilają. Jak kursowały, tak kursują nadal.

13:40 KDR sporządza notatkę z miejsca zdarzenia przekazuje miejsce zdarzenia właścicielowi, spisał również strażaków uczestniczących w akcji i wystawia im potwierdzenia. Na miejscu jest patrol policji, który zajmuje się swoją robotą. Jednostki OSP dostały zgodę na zwijanie się. Zastęp JRG też będzie wracał. Zwijamy używane odcinki wężowe.

13:50 Zastępy odjeżdżają z miejsca zdarzenia.
-Brzesko 998 zgłoś się dla OSP Jadowniki.

-Na odbiorze Brzesko 998 dla OSP Jadowniki.

-Działania zakończone pożar ugaszony miejsce staranie przegrzebane i przelane potwierdzenie o udziale w akcji otrzymałem na nasłuchu wracam do jednostki.

-Jak mnie zrozumiałeś.

-Tu Brzesko 998 zrozumiałem prawidłowo.

14:00 Zastęp w remizie.
-Brzesko 998 zgłoś się dla OSP Jadowniki.

-Na odbiorze Brzesko 998 dla Jadownik.

-Zgłaszam ci powrót zastępu do remizy.

-Jak mnie zrozumiałeś.

-Tu Brzesko 998 zrozumiałem prawidłowo.

Siły i Środki Zadysponowane do Zdarzenia:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku:

-Średni Samochód Ratowniczo-Gaśniczy GBARt 2,5/25 MAN TGM 13.290/Stolarczyk 411[K]21----------------Obsada 5 Strażaków.

-Ciężki Wóz Gaśniczy GCBA 5/36 Man LE 18.280B/BPS Szczęśniak 411[K]25---------------------Obsada 4 Strażaków.

-Ciężki Wóz Ratowniczo-Gaśniczy GCBARt 5/32 MAN 411[K]26-------------Obsada 4 Strażaków.

Ochotnicza Straż Pożarna w Jadownikach:

-Średni Wóz Ratowniczo-Gaśniczy GBA+Rt 2,5/16 Mercedes-Benz 1222 417[K]82--------Obsada 6 Strażaków.

Ochotnicza Straż Pożarna w Okocimiu:

-Średni Samochód Gaśniczy GBA DAF 1,6/12 417[K]87------------------Obsada 5 Strażaków.

Komenda Powiatowa Policji w Brzesku Wydział Prewencji:

-Fiat Ducato-------------2 Funkcjonariuszy.

Akcją Dowodził:

JRG Brzesko:

-Tomasz J.

OSP Jadowniki:

-Zbigniew S.

OSP Okocim:

-Robert K.


« Ostatnia zmiana: 13 Wrzesień 2017, 09:35:15 wysłana przez przemo1391 »

Offline przemo1391

 • Sekcyjny
 • *
 • Wiadomości: 588
 • Reputacja: 1
 • Jednostka JRG: [klik]
 • Jednostka OSP: [klik]
Odp: OSP Jadowniki
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Sierpień 2017, 12:44:29 »
17:40 Popołudnie Spokojne ciepło delikatny wiaterek nagle rozlega się dźwięk syreny w jednostce OSP Jadowniki który przebija się ponad budynkami.

17:42 Do remizy przybiegają pierwsi strażacy jeden ze strażaków przechodzi na kanał powiatowy i wywołuje stanowisko kierowania.
-Brzesko 998 zgłoś się dla OSP Jadowniki.

-Na odbiorze Brzesko 998 dla Jadownik jak będziesz miał obsadę proszę wyjechać alarmowo zastępem GBARt Mercedes do Jadownik na ulice Staropolską 54 tam starsza pani sobie rozpaliła ognisko ognisko jej uciekło i zajęła się tam trawa i jakieś drzewo.

-Jak mnie zrozumiałeś.

-Zrozumiałem prawidłowo.

17:43 Do remizy dobiegają kolejni strażacy którzy wbiegają do remizy i przebierają się w Nomexy.

17:46 Zastęp wyjeżdża z remizy.
-Brzesko 998 zgłoś się dla OSP Jadowniki.

-Na odbiorze Brzesko 998 dla OSP Jadowniki.

-Zgłaszam ci alarmowy wyjazd zastępu GBARt w 6 osobowej obsadzie Jadowniki ulica Staropolska 54.

-Jak mnie zrozumiałeś.

-Tu Brzesko 998 zrozumiałem prawidłowo.

17:48 Brzesko 998 tu OSP Jadowniki na miejscu rozpoznanie za chwile sytuacja.

-Jak mnie zrozumiałeś.

-Tu Brzesko 998 zrozumiałem prawidłowo czekam na dalsze informacje.

-Dowódca udaje się na rozpoznanie strażacy oczekują na polecenia.

17:50 Brzesko 998 zgłoś się dla OSP Jadowniki.

-Na odbiorze Brzesko 998 dla Jadownik.

-Sytuacja następująca starsza kobieta rozpaliła sobie na łące ognisko chciała spalić gałęzie niestety pożar wymknął się z pod kontroli rozprzestrzenił się na trawę oraz pobliskie krzaki w tej chwili pali się jakieś pas trawy o powierzchni 200 metrów oraz jakieś 05 hektara trawy siły i środki wystarczające przystępujemy do ugaszenia.

-Jak mnie zrozumiałeś.

-Tu Brzesko 998 zrozumiało prawidłowo działajcie.

-Rota pierwsza bierze tłumice z wozu i będzie tłumic palącą się trawę rota druga rozwija linie główna z 2 odcinków w75 od nasady wozu zakończoną rozdzielaczem kulowym oraz jedną linie gaśniczą z 2 odcinków w52 od rozdzielacza zakończoną prądownicą Prądownica Wodna typu Turbo PWT 52 kierowca uruchamia autopompę strażacy gaszą palące się krzaki.

18:20 Pożar opanowany trwa dogaszanie rota druga przelewa wodą pogorzelisko po spalonej trawie.

18:30 Strażacy zwijają sprzęt dowódca sporządza notatkę z miejsca zdarzenia oraz przekazuje miejsce zdarzenia właścicielce.

18:40 Zastęp odjeżdża z miejsca zdarzenia udaje się do pobliskiego hydrantu w celu zatankowania zbiornika wodą.
-Brzesko 998 zgłoś się dla OSP Jadowniki.

-Na odbiorze Brzesko 998 dla Jadownik.

-Działania zakończone pożar ugaszony pogorzelisko po spalonej trawie staranie przelane wodą sprzęt zwinięty notatkę sporządziłem pouczyłem właścicielkę o zachowaniu bardziej szczegółowej ostrożności podczas palenia ogniska udajemy się zatankować zbiornik wodą pozostaje cały czas na nasłuchu w razie czego.

-Jak mnie zrozumiałeś.

-Tu Brzesko 998 zrozumiałem prawidłowo.

18:42 Strażak bierze jeden odcinek węża w75 rozwija jedną końcówkę podpina pod nasadę hydrantu drugą do nasady zasilającej wozu kierowca uruchamia autopompę trwa zasilanie wozu.

18:47 Zbiornik napełniony strażak zwija węża chowa do skrytki kierowca wyłącza autopompę zastęp udaje się do remizy.

18:53 Zastęp w remizie.
-Brzesko 998 zgłoś się dla OSP Jadowniki.

-Na odbiorze Brzesko 998 dla Jadownik.

-Zgłaszam ci powrót zastępu do remizy.

-Jak mnie zrozumiałeś.

-Tu Brzesko 998 zrozumiałem prawidłowo.

Siły i Środki Zadysponowane do Zdarzenia:

Ochotnicza Straż Pożarna w Jadownikach.

-Średni Wóz Ratowniczo-Gaśniczy GBA+Rt 2,5/16 Mercedes-Benz 1222 417[K]82--------Obsada 6 Strażaków.

Akcją Dowodził:

-Zbigniew S.« Ostatnia zmiana: 13 Wrzesień 2017, 09:35:31 wysłana przez przemo1391 »

Offline przemo1391

 • Sekcyjny
 • *
 • Wiadomości: 588
 • Reputacja: 1
 • Jednostka JRG: [klik]
 • Jednostka OSP: [klik]
Odp: OSP Jadowniki
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Sierpień 2017, 13:12:39 »
19:00 Wieczór Spokojny ciepło delikatny wiaterek nagle rozlega się dźwięk syreny w jednostce OSP Jadowniki który przebija się ponad budynkami strażacy którzy nie dawno co wrócili z akcji nie zdołali jeszcze rozejść się do swoich domów szybko przebierają się ponownie w Nomexy jeden ze strażaków przechodzi na kanał powiatowy i wywołuje stanowisko kierowania.

-Brzesko 998 zgłoś się dla OSP Jadowniki.

-Na odbiorze Brzesko 998 dla Jadownik panowie proszę wyjechać alarmowo zastępem GBARt Mercedes Jadowniki ulica Witosa 25 Pożar Bali.

-Jak mnie zrozumiałeś.

-Zrozumiałem prawidłowo.

19:02 Zastęp wyjeżdża z remizy.
-Brzesko 998 zgłoś się dla OSP Jadowniki.

-Na odbiorze Brzesko 998 dla Jadownik.

-Zgłaszam ci alarmowy wyjazd zastępu GBARt w 6 osobowej obsadzie Jadowniki ulica Witosa 25 pożar bali.

-Jak mnie zrozumiałeś.

-Tu Brzesko 998 zrozumiałem prawidłowo.

19:05 Brzesko 998 tu OSP Jadowniki na miejscu rozpoznanie za chwile sytuacja.

-Jak mnie zrozumiałeś.

-Tu Brzesko 998 zrozumiało prawidłowo.

-Dowódca udaje się na rozpoznanie rota druga rozwija linie główna z 2 odcinków w75 od nasady wozu zakończoną rozdzielaczem kulowym oraz jedną linie gaśniczą z 2 odcinków w52 od rozdzielacza zakończoną Prądownica Wodna typu Turbo PWT 52 rota pierwsza w tym czasie ubiera aparaty do ochrony drug oddechowych AODO AUER AirGO PRO MaXX, butla stalowa + sygnalizator bezruchu kierowca uruchamia autopompę.

19:06 Brzesko 998 zgłoś się dla OSP Jadowniki.

-Na odbiorze Brzesko 998 dla Jadownik.

-Pożar bel słomy na przyczepie przyczepa została już odłączona od traktoru pali się około 100 kostek bel przyczepa znajduje się na drodze ruch został całkowicie wstrzymany ze względu na silne zadymienie oraz gryzący dym chłopaki będą działać w aparatach do ochrony drug oddechowych  siły i środki wystarczające przystępujemy do ugaszenia zadysponuj mi policje na miejsce ze względu na to że do pożaru doszło na drodze.

-Jak mnie zrozumiałeś.

-Brzesko 998 zrozumiałem prawidłowo policje masz zadysponowaną.

19:07 Strażacy gaszą palące się belę podając jeden prąd wody w natarciu rota pierwsza zabezpiecza miejsce zdarzenia.

19:15 Brzesko 998 tu OSP Jadowniki zgłaszam ci dojazd patrolu policji na miejsce zdarzenia.

-Jak mnie zrozumiałeś.

-Tu Brzesko 998 zrozumiałem prawidłowo.

19:30 Pożar opanowany trwa dogaszanie.

19:40 Pożar ugaszony dowódca sporządza notatkę z miejsca zdarzenia chłopaki zwijają sprzęt użyty podczas akcji.

19:50 Strażacy wsiadają do wozu zastęp odjeżdża z miejsca zdarzenia udaje się do pobliskiego hydrantu w celu zatankowania zbiornika wodą.
-Brzesko 998 zgłoś się dla OSP Jadowniki.

-Na odbiorze Brzesko 998 dla Jadownik.

-Działania zakończone pożar ugaszony sprzęt zwinięty notatkę sporządziłem miejsce przekazane policji która pozostaje do czasu usunięcia przyczepy ja udaje się do tankowania zbiornika wodą następnie będę udawał się do remizy w razie czego pozostaje na nasłuchu.

-Jak mnie zrozumiałeś.

-Tu Brzesko 998 zrozumiałem prawidłowo.

19:52 Jeden ze strażaków rozwija odcinek węża w75 jedną końcówkę podłącza do nasady hydrantu drugą do nasady zasilającej wozu kierowca uruchamia autopompę trwa zasilanie zbiornika wodą.

19:57 Zbiornik został uzupełniony kierowca wyłącza autopompę strażak odłączył węża zwinął go i schował do skrytki zastęp udaje się do remizy.

20:03 Zastęp w remizie.
-Brzesko 998 zgłoś się dla OSP Jadowniki.

-Na odbiorze Brzesko 998 dla Jadownik.

-Zgłaszam ci powrót zastępu do remizy.

-Jak mnie zrozumiałeś.

-Tu Brzesko 998 zrozumiałem prawidłowo.

Siły i Środki Zadysponowane do Zdarzenia:

Ochotnicza Straż Pożarna w Jadownikach.

-Średni Wóz Ratowniczo-Gaśniczy GBA+Rt 2,5/16 Mercedes-Benz 1222 417[K]82--------Obsada 6 Strażaków.

Komenda Powiatowa Policji w Brzesku Wydział Ruchu Drogowego.

-KIJA CID----------------2 Funkcjonariuszy.

Akcją Dowodził:

-Zbigniew S.« Ostatnia zmiana: 13 Wrzesień 2017, 09:35:41 wysłana przez przemo1391 »