Współdziałanie z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym

Autor Wątek: Współdziałanie z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym  (Przeczytany 1354 razy)

Offline Neox

  • Sekcyjny
  • Sekcyjny
  • *
  • Wiadomości: 15
  • Reputacja: 6
Współdziałanie z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym
« dnia: 24 Styczeń 2015, 19:24:44 »
Straż Pożarna podczas prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych bardzo często ma do czynienia z ratownictwem medycznym współpracując z Zespołami Ratownictwa Medycznego (ZRM). W zależności od stanu poszkodowanego może zaistnieć potrzeba współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym (LPR). W przypadku przybycia na miejsce karetki pogotowia to kierowca decyduje o jej ustawieniu a obsługuje ją jej obsada. Natomiast gdy na miejscu potrzebna jest pomoc LPR, straż pożarna przejmuje dodatkowe zadania związane z pomocą załodze LPR w znalezieniu miejsca akcji, "posadzeniu" śmigłowca, transportu osoby poszkodowanej do śmigłowca oraz bezpiecznego opuszczenia terenu akcji przez śmigłowiec. Straż wykonuje te działania poprzez:

1. Łączność

Łączność ze śmigłowcem HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) należy nawiązać jak najwcześniej  na kanale współdziałania, każdy zespół HEMS (śmigłowiec) posiada własny, indywidualny kryptonim w zależności od bazy, w której stacjonuje podczas nawiązywania łączności należy posługiwać się tymi kryptonimami. Podczas łączności należy prawidłowo określić  pozycję, w jakiej znajduję się poszkodowany skróci to czas oczekiwania. Dysponując urządzeniem GPS należy podać swoją aktualną pozycję. Jeśli miejsce, w którym oczekujemy nie jest znane załodze śmigłowca, trzeba określić przez radio położenie według charakterystycznych, łatwo widocznych z powietrza znaków orientacyjnych, np. „Pastwisko ok. 250 m na wschód od kościoła, w miejscowości X." Gdy zobaczymy lecący śmigłowiec (zwykle z ziemi śmigłowiec widać wcześniej), powiedzmy o tym przez radio w sposób tak prosty, jak to możliwe, np. „Jesteśmy na twojej godzinie drugiej”, lub „Lecisz prosto na mnie”. Należy pamietać by podawane kierunki odnosiły się do kierunku lotu śmigłowca (tak, jakbyś siedział na miejscu pilota). Jeśli nie widać  śmigłowca, ale go słychać, również należy poinformować o tym przez radio, a jeśli potrafimy prawidłowo określić jego położenie, powiedzmy np.: „Słyszę cię na południowy wschód ode mnie”. Poinformujmy przez radio o położeniu miejsca wybranego do lądowania, kierunku wiatru, właściwości nawierzchni, jakie są przeszkody wewnątrz i na zewnątrz strefy lądowania, zwłaszcza napowietrzne linie energetyczne lub telefoniczne. Niedopuszczalna jest obecność jakichkolwiek zwierząt lub osób postronnych! UWAGA! Miejsce wyznaczone do lądowania przed przybyciem śmigłowca należy dokładnie sprawdzić w poszukiwaniu elementów które mogą zostać porwane podczas lądowania bądź startu np. mniejsze kamienie, plastikowe butelki itp najlepiej przechodząc przez nie terarierą. Jeśli miejsce lądowania jest wyznaczone na drodze lub jej skraju, przed lądowaniem śmigłowca, należy zamknąć ruch w obu kierunkach. Ruch musi być zatrzymany, aż do odlotu śmigłowca. W celu ułatwienia załodze śmigłowca identyfikacji miejsca zdarzenia należy włączyć w dzień i w nocy światła błyskowe wozu bojowego, karetki lub samochodu policyjnego. Oświetlenie miejsca przyziemienia w nocy należy wykonać w taki sposób, by nie oślepiać załogi lądującego śmigłowca (nie używać świateł drogowych, nie świecić na śmigłowiec), przy lądowaniu należy uwzględnić kierunek wiatru, śmigłowiec podchodzi do lądowania „pod wiatr”.

Jeśli śmigłowiec kieruje się do lądowania należy:
- pamiętać o bezpieczeństwie wszystkich osób w strefie lądowania,

- nie dopuść do wtargnięcia kogokolwiek w przewidywane miejsce lądowania (minimalna odległość osób postronnych od śmigłowca - 30m), stojąc w rogu wyznaczonego miejsca do lądowania strażak musi oglądać się czy nikt nie podchodzi lub nie podjeżdża w jego stronę,

- chronić oczy,

- utrzymywać stałą łączność radiową,

- informować śmigłowiec o wykonywaniu niebezpiecznego manewru przez radio za pomocą komunikatu np. „Stop, uważaj z lewej !”,

- nie podchodzić samodzielnie, ani nie dopuszczać innych do śmigłowca nawet po wylądowaniu dopóki nie zezwoli na to załoga
pozostać w miejscu zabezpieczenia do czasu zatrzymania wirnika,

- po starcie śmigłowca (w dzień i w nocy), pozostać na miejscu lądowania do czasu potwierdzenia przez załogę zakończenia fazy startu.

 2. Wybór miejsca lądowania

Miejsce do lądowania powinno być wystarczająco duże, przyjmuje się, że minimum w dzień to prostokąt o bokach 25x25 m dla śmigłowca EC 135 a w nocy to prostokąt o bokach 50x25 m. Powierzchnia płaska, bez nierówności, wystających kamieni itp., o zwartej nawierzchni (drobne kamienie, ostry piasek lub pył mogą zranić ludzi i uszkodzić śmigłowiec), jeżeli teren jest pylący można zrosić go wodą, jeżeli różnica poziomów terenu w miejscu lądowania przekracza 1 m na odległości 12 m to miejsce jest zbyt pochyłe. W miejscu do lądowania nie powinno być ludzi, pojazdów, przeszkód takich jak słupy, przewody linii energetycznych i telefonicznych, drzewa, pnie, kamienie, zwierzęta gospodarcze, itp. Trzeba pamiętać, że bardzo niebezpieczne a zarazem najmniej widoczne z powietrza są przewody elektryczne. W przypadku drogi, powinien być odcinek widoczny z daleka dla jadących, oddalony od łuków i zakrętów oraz bez przeszkód. Powinna być zapewniona wolna od przeszkód ścieżka podejścia o nachyleniu 1:6, to znaczy w odległości 60 metrów od krawędzi lądowiska przeszkoda nie może być wyższa niż 10 metrów. Przeszkody boczne powinny być oddalone od krawędzi lądowiska w stosunku 1:2, to znaczy w odległości 2 metrów od krawędzi lądowiska przeszkoda nie może być wyższa niż 1 metr. UWAGA! Ostateczną decyzję o miejscu wylądowania podejmuje pilot śmigłowca!

3. Zabezpieczenie miejsca lądowania

Należy sprawdzić wymiary wybranego miejsca (zależnie od pory doby), wybrane miejsce pod względem nierówności terenu oraz luźnych przedmiotów, które łatwo mogą być poderwane przez lądujący śmigłowiec, maksymalne nachylenie terenu do 6 stopni, zabezpieczenie wybranego lądowiska przed wtargnięciem osób trzecich, w nocy - ustawiając w rogach wyznaczonego miejsca lądowania po jednym strażaku (minimalna odległość osób postronnych od śmigłowca - 30m). Informować drogą radiową załogę śmigłowca HEMS o wszystkich przeszkodach terenowych w okolicy wybranego miejsca do lądowania (słupy, linie, drzewa itp.). Zamknąć drzwi wozu bojowego lub karetki oraz innych pojazdów w pobliżu. Chronić oczy przed unoszącym się pyłem i zanieczyszczeniami. Włączyć w dzień i w nocy światła błyskowe wozu bojowego Straży Pożarnej, karetki lub Policji. Jeśli lądowanie odbędzie się na drodze, zamknąć ruch przed lądowaniem śmigłowca. Nie palić w odległości mniejszej, niż 50 metrów od śmigłowca.

4. Strefy niebezpieczne przy śmigłowcu

W trakcie lądowania, wyłączenia silników, rozruchu oraz startu, generalnie w czasie, gdy wirnik nośny się kręci obowiązuje bezwzględny zakaz zbliżania się kogokolwiek do śmigłowca na wyznaczone lądowisko HEMS lub odległość mniejszą jak 30 metrów. Podmuch od pracującego wirnika stwarza możliwość poderwania luźnych przedmiotów (np. pościeli z noszy, folii, śniegu, kurzu), stanowi to zagrożenie dla przyjmujących oraz śmigłowca. Należy uważać na wirujące łopaty. Nigdy nie przechodzić w rejonie śmigła ogonowego śmigłowca!oraz od strony wznoszącego się zbocza! Do śmigłowca należy zbliżać się z boku lub przodu, podchodzić tylko na wyraźny znak załogi po zatrzymaniu się zespołu napędowego . Po przekazaniu pacjenta kontakt z załogą nawiązać tylko radiowo lub wizualnie nie zbliżać się do śmigłowca.

5. Podjazd do śmigłowca

Osoby i pojazdy nie uczestniczące bezpośrednio w przekazaniu poszkodowanego oraz osoby postronne nie mogą zbliżać się na odległość mniejszą, niż 30 metrów od śmigłowca. Osoby lub pojazdy przekazujące poszkodowanego nie mogą zbliżać się do śmigłowca bez wezwania przez załogę śmigłowca! Należy zaczekać, aż członek załogi podejdzie lub wykona jednoznacznie przywołujący gest! Do śmigłowca zbliżać się z boku lub przodu, dojazd pojazdów wyłącznie wzdłuż śmigłowca. Dojazd karetki po lewej stronie, wyłącznie wzdłuż śmigłowca, nie bliżej niż 2 metry od jakiegokolwiek elementu śmigłowca.

6. Zabezpieczenie miejsca startu

Należy pomóc zespołowi HEMS w załadunku poszkodowanego do śmigłowca, sprawdzić teren wokół śmigłowca w celu usunięcia osób trzecich oraz niebezpiecznych przedmiotów, które mogą zostać poderwane podczas startu, zabezpieczyć miejsce startu przed wtargnięciem osób trzecich, w nocy ustawiając w rogach wyznaczonego miejsca startu po jednym strażaku.