Prowadzenie Łączności Radiowej

Autor Wątek: Prowadzenie Łączności Radiowej  (Przeczytany 3935 razy)

Offline Neox

 • Sekcyjny
 • Sekcyjny
 • *
 • Wiadomości: 6
 • Reputacja: 6
Prowadzenie Łączności Radiowej
« dnia: 23 Styczeń 2015, 11:02:32 »
Dużą rolę w powodzeniu działań ratowniczo-gaśniczych odgrywa skuteczna, dobrze zorganizowana łączność. Dzięki niej możliwe jest sprawne alarmowanie, wczesne przekazywanie ważnych informacji i porozumiewanie się strażaków pracujących na różnych stanowiskach na terenie akcji.

Zgodnie z definicją łączność to zespół przedsięwzięć organizacyjno- technicznych zapewniających szybki przepływ informacji pomiędzy ratownikami. Ze względu na rodzaj środka przekazu informacji łączność można podzielić na:

- radiową,

- przewodową,

- sygnalizacyjną.


Brak łączności w wielu przypadkach uniemożliwiłby dowódcy prawidłowe kierowanie akcją. W obecnych czasach łączność sygnalizacyjna i przewodowa jest co raz rzadziej stosowana zastępuje się ją poprzez łączność radiową. Oprócz Państwowej Straży Pożarnej działają liczne  Ochotnicze Straże Pożarne wyposażone w radiotelefony samochodowe i nasobne. Łączność ta jest bardzo wygodna ponieważ nie wymaga kontaktu wzrokowego oraz połączeń przewodowych. Poprzez wykorzystanie różnych częstotliwości fal radiowych można organizować kilka rodzajów łączności równocześnie. Niestety jest ona również ograniczona w swoich możliwościach zasięgiem nadawania i odbioru. W miarę oddalania się od anteny nadawczej fale słabną, dlatego zasięg dla fal ultrakrótkich nie przekracza kilkudziesięciu kilometrów, mimo tego mają  poważną zaletę. Są mało wrażliwe na zakłócenia od wyładowań atmosferycznych i urządzeń elektrycznych. Dlatego też możliwe jest odebranie nawet słabych sygnałów.

Państwowa Straż Pożarna dla potrzeb realizacji łączności radiowej UKF wykorzystuje częstotliwości z pasma pierwszego zakresu 160MHz, będącego w dyspozycji resortu spraw wewnętrznych. Pasmo to zostało podzielone na kanały radiowe z odstępem między nimi 12,5kHz. W PSP przyjęto następującą strukturę sieci radiowych:

KSW – Krajowa Sieć Współdziałania i Alarmowania (nasłuchowa sieć pracująca na ogólnopolskim kanale radiowym, służąca do alarmowania, wywołania, powiadamiania i współpracy w przypadku wystąpienia ważnych przyczyn, sieć powinna pokrywać 100% powierzchni kraju),

PW – Sieć Wojewódzka (obejmuje swoim zasięgiem obszar całego województwa, służy WSKR-owi w celu koordynacji działań między stanowiskami kierowania),

PR – Sieć Powiatowa (obejmuje zasięgiem powiat lub teren działania KP/KM, powinna pokrywać 100% powiatu),

KS – Sieć Szkolna,

G1 – Sieć Komendy Głównej,

PA1, PA2 – Sieć Alarmowa,

ST – Łącze Sterowania,

KO – Operacyjny Kierunek Radiowy,

KDW – Sieć Dowodzenia i Współdziałania (sieć o zmiennym obszarze pracy funkcjonująca na bazie stacji ruchomych, uruchamiana doraźnie podczas akcji ratowniczo – gaśniczych, maksymalna moc 5W),

KRG – Sieć Ratowniczo – Gaśnicza (sieć o zmiennym obszarze pracy, funkcjonująca na bazie stacji ruchomych, przeznaczona dla potrzeb łączności w miejscu prowadzenia działań, maksymalna moc 5W).

Posługiwanie się urządzeniami łączności radiowej UKF wymaga stosowania się do jednolitych przepisów obowiązujących wszystkie jednostki. Straż pożarna, która używa radiotelefon powinna:
- znać przepisy i zasady prowadzenia korespondencji radiowej,
- mieć ważne zezwolenie,
- znać zasady obsługi urządzenia radiowego,
- dysponować aktualnymi danymi radiowymi (są to dokumenty poufne zastrzeżone do użytku służbowego umożliwiające prowadzenie łączności, zawierają: wytyczne określające sposób organizacji łączności radiowej, obowiązujące sygnały radiowe, częstotliwość pracy, kryptonimy. )

Kryptonim to umowny znak rozpoznawczy maskujący przynależność służbową korespondenta – tzw. adres radiotelefoniczny.

Najważniejsze kryptonimy funkcyjne to:

998 – Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego / Powiatowego

01 - Komendant Miejski/Powiatowy

02 - I z-ca Komendanta Miejskiego/Powiatowego

03 - II z-ca Komendanta Miejskiego/Powiatowego

10 – Punkt Alarmowy PA (w niektórych miastach, szczególnie większych, także oficer operacyjny)

11 – Dowódca JRG

12 – Z-ca dowódcy JRG

13 – Dowódca zmiany (najczęściej także Kierujący Działaniami Ratowniczymi)

14 – Dowódca grupy operacyjnej

15 – Dowódca zastępu (najczęściej drugiego)

Warto również wiedzieć o kryptonimach okólnikowych, alarmowania i współdziałania:

Kryptonim ogólnikowy: OMEGA

Sygnał KSWA: GRANIT

Sygnał Alarmowy: RATUNEK

Nakaz alarmowego opuszczenia strefy zagrożonej: GEJZER

Kierujący działaniem ratowniczym: KARAT

Rejon koncentracji/punkt przyjęcia sił i środków: REDUTA

Stanowisko wodne: NIAGARA

Dowódca zastępu lub sekcji: DARIA

Stanowisko ratownicze: STOPER

Aby zachować sprawność systemu łączności, który powinien ułatwiać prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych, niezbędne jest przestrzeganie zasad prowadzenia korespondencji. Najważniejsze z nich to:
1. Podczas prowadzenia korespondencji należy kierować się zasadą: "minimum czasu nadawania - maksimum treści"
2. Wymieniając korespondencję w warunkach słabej słyszalności trzeba najważniejsze hasła powtarzać dwa razy, a nawet stosować zgłoskowanie bądź literowanie (w zależności od potrzeb)
3. W czasie prowadzenia korespondencji stosuje się formę zwracania do korespondentów: "Ty"
4. Nie wolno, używać stopni służbowych i nazwisk osób funkcyjnych. Do określenia osób służą specjalne kody.

Aby wywołać korespondenta, należy nadać:

kryptonim korespondenta - 1 raz

zwrot "TU" - 1 raz

kryptonim własny - 1 raz

zwrot "ODBIÓR" - 1 raz

Zabrzmi to następująco: "531-90 tu 531-21 odbiór". Jeśli korespondent nie zgłosi się, treść wywołania należy powtórzyć, jednak nie więcej niż dwa razy. Ponowne wywoływanie powinno się rozpocząć po upływie kilku minut. W przypadku braku odbioru przy ponownym wywoływaniu, trzeba starać się wywołać korespondenta za pomocą innej stacji. Na przykład: "531-25 tu 531-21 wywołaj dla mnie 531-90 odbiór". Jeśli nasza stacja jest wywoływana przez inną stację, strażak obsługujący ją zgłasza się następująco: "Tu 531-21 odbiór". W przypadku wywoływania stacji przez kilku korespondentów, zgłoszenie się polega na podaniu:

zwrotu "TU" - 1 raz

kryptonimu własnej stacji - 1 raz,

zwrotu "zgłaszam się dla" - 1 raz,

kryptonimu jednej z wywoływanych stacji -1 raz.

Zabrzmi to następująco: "Tu 531-21 zgłaszam się dla 531-90  odbiór". Aby przekazać treść korespondencji, należy podać:

kryptonim stacji korespondenta -1raz

zwrot "TU" - 1 raz

kryptonim własnej stacji - 1 raz

treść korespondencji - 1 raz

zwrot "odbiór" - 1 raz

Korespondencja będzie miała przykładowo treść: "531-90 tu 531-21 jestem na miejscu akcji, za chwilę rozpoznanie odbiór".
Potwierdzenie przyjęcia korespondencji polega na nadaniu:

zwrotu "TU" - 1 raz

kryptonimu własnej stacji - 1 raz

zwrotu "zrozumiałem" - 1 raz

zwrotu "odbiór" - 1 raz

Na przykład: "Tu 531-21 zrozumiałem  odbiór".
W razie niezrozumienia treści informacji należy użyć zwrotów; "powtórz" lub "nie zrozumiałem". Będzie to brzmieć: "Tu 531-21 powtórz  odbiór". Jeśli zamierzamy całkowicie zakończyć prowadzenie korespondencji możemy użyć w miejsce zwrotu "odbiór zwrotów "bez odbioru" lub "koniec" (zwrotów tych używa się przed wyłączeniem radiostacji bądź przejściem na inny kanał).
« Ostatnia zmiana: 23 Styczeń 2015, 20:41:51 wysłana przez Neox »

Offline oski20089

 • Aspirant
 • *
 • Wiadomości: 794
 • Reputacja: 13
 • Jednostka JRG: [klik]
 • Jednostka OSP: [klik]
Odp: Prowadzenie Łączności Radiowej
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Sierpień 2017, 16:40:36 »
Takie małe uzupełnienie znalezione w starych wiadomościach
01 komendant miejski/powiatowy
02 Z-ca komendanta miejskiego/powiatowego
03 Oficer operacyjny lub naczelnik wydziału operacyjnego
04 zastepca naczelnika wydziału operacyjnego
05 Kwatermistrz (tylko jak ma służbe (tzn dyżur domowy komendy i jedzie jako dowódca akcji. PS MUSI BYC OFICEREM ))
06 Naczelnik i zastępca wydziału kontrolno rozpoznawczego.
11 Dowódca JRG
12 Z-ca Dowódcy JRG
13 Dowódca zmiany
14 Z-ca dowódcy zmiany
15,16 Dowódcy Sekcji
17 Dowódca zastępu


To są kryptonimy radiowe podczas dowodzenia akcjami, poza 17 kiedy to dowódca zastepu działa jako przodownik roty, wtedy też sie stosuje nazwę STOPER 1 i STOPER 2 itp (Roty)

Autor:Solitary_man
Nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko nieopłacalne

Offline SylwekOSP

 • Starszy Moderator
 • Starszy Sekcyjny
 • *
 • Wiadomości: 505
 • Reputacja: 77
 • mł.asp. SylwekOSP
 • Jednostka OSP: [klik]
Odp: Prowadzenie Łączności Radiowej
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Sierpień 2017, 12:59:03 »
18 - rzecznik prasowy
19 - koordynator medyczny

Kanały ogólnopolskie

KSWA - B028 - Krajowa sieć współdziałania i alarmowania

PA1 - A006 - Sieć alarmowania
PA2 - A014 - Sieć alarmowania

KDW - B003, B048 - Sieć dowodzenia i współdziałania

K01 - B015 - Operacyjny Kierunek Radiowy
K02 - B053 - Operacyjny Kierunek Radiowy

KRG - B004, B035, B039, B041, B046, B047, B049, B050 - Sieć Ratowniczo-Gaśnicza

BF 171 - Kanał z przeznaczeniem do pracy w sieci uruchamianej doraźnie podczas działań i ćwiczeń

B112 - Kanał MSW do współpracy z innymi służbami


Jeśli pomogłem uracz + :))

Strażakiem  się jest a nie bywa.

Nigdy nie zabieraj człowiekowi wszystkiego co ma , bo wtedy nie będzie miał niczego do stracenia i będzie zdolny do wszystkiego.Facebook
https://www.facebook.com/pages/Zdj%C4%99cia-NIEWIADOMSKI-ego-pochodzenia/125916597603668

Offline Piętnasty

 • Starszy Strażak
 • *
 • Wiadomości: 595
 • Reputacja: 1
 • Strażakiem się jest, a nie bywa...
 • Jednostka JRG: [klik]
 • Jednostka OSP: [klik]
Odp: Prowadzenie Łączności Radiowej
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Lipiec 2019, 00:53:06 »
Taka mała aktualizacja odnośnie:


15 - Zastępca dowódcy zmiany (przeważnie dowódca zastępu drugo-wyjazdowego)
16 - Dowódca zastępu trzecio-wyjazdowego
"Tylko życie poświęcone innym jest warte przeżycia"

Albert Einstein

OSP KSRG Zgłobice
Malta Służba Medyczna