Taktyka działań gaśniczych podczas pożar lasu:

Autor Wątek: Taktyka działań gaśniczych podczas pożar lasu:  (Przeczytany 3197 razy)

Offline Misiek0831

 • Administrator
 • Nadbrygadier
 • *
 • Wiadomości: 3.215
 • Reputacja: 99
 • Jezeli w czymś pomogłem będę wdzięczny za +
  • OSP Mircze
 • Gadu-Gadu: 914766
 • Jednostka KW: [klik]
 • Jednostka OSP: [klik]
Taktyka działań gaśniczych podczas pożar lasu:
« dnia: 19 Październik 2013, 14:00:13 »
Na początek trochę wyjaśnień:
Klasy wieku drzewo stanu dzielą się na:

I klasa :

podklasę Ia – 1-10 lat

podklasę Ib – 11-20 lat

II klasa :
podklasę IIa – 21-30 lat

podklasę IIb – 31-40 lat

III klasa :

podklasę IIIa – 41-50 lat

podklasę IIIb – 51-60 lat

IV klasa wieku obejmuje:

podklasę IVa – 61-70 lat

podklasę IVb – 71-80 lat

V klasa wieku obejmuje:

podklasę Va – 81-90 lat

podklasę Vb –  91-100 lat.

W drzewostanach starszych niż 100 lat nie stosuje się podziału na podklasy tak więc:

VI klasa –  100-120 lat

VII klasa – 121-140 lat

I tak dalej.
RODZAJE POŻARÓW LEŚNYCH I ICH CHARAKTERYSTYKA:

Pożary lasów dzielą się na:
*wierzchołkowe
* na ziemne.
*Podziemne


POŻAR NAZIEMNY [tak zwany pożar poszycia leśnego] rozprzestrzenia się powoli po ziemi trawiąc ściółkę leśną , trawę, igliwie , liście, połamane gałęzie drzew oraz krzewy. Wysokość pożaru przyziemnego sięga od 0.5 do maksymalnie 1 metra. Obłoki dymu przy tego  rodzaju pożarze mają kolor jasno szary. Szybkość rozprzestrzeniania się ognia uzależniona jest przede wszystkim od siły wiatru i nawilgocenia atmosfery. Średnia prędkość tego rodzaju pożaru wynosi i 1-5 m/min. W sprzyjających warunkach szybkość pożaru może wynosić  do 15 m/min a nawet  więcej. Pożar Naziemny rozprzestrzenia się zgodnie z kierunkiem wiatru i ukształtowaniem terenu.


POŻAR WIERZCHOŁKOWY przesuwa się bardzo szybko  po koronach drzew trawiąc igliwie i opalając gałęzie i pnie drzew. Szybkość przesuwania się ognia osiąga od 60 do 400 m/min.Szczególnym zagrożeniem jest przenoszenie się na duże odległości iskry które tworzą nowe punkty zapalne. Pożarowi tego rodzaju towarzyszy charakterystyczny szum szybko palącego się drewna a także trzask i huk dźwięki te wywołane są gwałtownym spalaniem się olejków eterycznych , oraz kłębami dymu o kolorze ciemno szarym. Pożarowi wierzchołkowemu zawsze towarzyszy pożar naziemny który rozwija się wolniej. Z pożarów lasów tak odmiana jest najbardziej niebezpieczna.


POŻAR PODZIEMNY [ ziemny ] To pożar torfu lub pokładów węgla kamiennego. Ten pożar rozszerza się w głąb  pokładu ale również na jego boki. Pożar ten pali się z szybkością od kilku centymetrów do paru  metrów w głąb pokładu na dobę Szybkość i kierunek tego pożaru zależą od wilgotności pokładu torfu/węgla.  Długotrwałe i obfite opady atmosferyczne mogą spowodować jego zahamowanie, a w wyjątkowych przypadkach całkowitą likwidację  Granice pożaru podziemnego określa się na podstawie obserwacji wydobywających się dymów i barwy darniny.


METODY GASZENIA POŻARÓW LEŚNYCH

Pożary podziemne:

Działania gaśnicze w przypadku dużych pożarów podziemnych polegają głównie monitorowaniu sytuacji pożaru jego ograniczaniu i niedopuszczaniu do rozprzestrzeniania się po za pokład. Pokład należy obkopać
 rowem .Rów powinien przecinać pokład torfu aż do gleby mineralnej albo sięgać nieco poniżej poziomu wody gruntowej.


Małe pożary podziemne znajdujące się przy powierzchni należy odkopać i zalać woda.


GASZENIE POŻARÓW PRZYZIEMNYCH.
Leśne pożary przyziemne najczęściej likwiduje się przez lokalizację i tłumienie.  Gaszący powinni przekopać przed czołem pożaru równoległy pas szerokości 2 do 5 m. i pozostać za nim jako ubezpieczenie.Równie dobre skutki gaśniczej daje zastosowanie tłumic. W razie możliwości skorzystania z wody należy posługiwać się hydronetkami wężami pożarniczymi lub liniami szybkiego natarcia. Zaleca się stosowanie prądów rozproszonych lub mgłowych.pianotwórczego.


GASZENIE POŻARU WIERZCHOŁKOWEGO.
Pożar leśny wierzchołkowy likwiduje bądź przez bezpośrednią lokalizację i gaszenie. Bezpośredniej lokalizacji dokonuje się przez wycięcie pasa drzew szerokości 50 do 100 m. albo za pomocą detonacji materiału wybuchowego ułożonego równolegle do czoła pożaru. Ograniczenia pożaru wierzchołkowego można wykorzystać tak zwany przeciw pożar czyli wypalanie runa leśnego i innych materiałów stojących na drodze pożarowi. Jednak najbardziej skuteczną metodą gaśniczą jest tak zwane wykonanie przesieki .Czas jaj wykonywania zależy od :
- wieku drzewostanu ,
-jego zawartości oraz liczby ludzi i ilości sprzętu.
*Drzewostan stary  [ III, IV klasa wieku, 40 do 80 lat] pas szerokości 50 m. i długości 200 m. grupa 16 ludzi wyposażona w 8 pił motorowych i siekiery jest w stanie wyciąć w ciągu 60 do 80 minut.

Drzewa zawsze zwala się w stronę pożaru.

POZOSTAŁE METODY GASZENIA POŻARÓW LEŚNYCH

ZA POMOCĄ MATERIAŁU WYBUCHOWEGO:
Metoda bardzo skuteczna ale i bardzo kosztowna . Metodę tą można
stosować w wszystkich warunkach i przy każdym rodzaju pożaru za wyjątkiem podziemnego. Jest również najdroższą z stosowanych metod w pożarnictwie dlatego jest bardzo rzadko stosowana.

ZA POMOCĄ PRZECIWOGNIA:
Jest to metoda zwalczania pożarów wierzchołkowych możliwą zastosowania jedynie w lasach wysokopiennych [ od III klasy wieku w górę - ponad 40 lat ].
W metodzie tej wykorzystuje się zależność pożaru wierzchołkowego od przyziemnego oraz występowanie panującego wokół pożaru odśrodkowego ciągu dolnych mas powietrza.
Przeciw ogień polega na  pozbawieniu pożaru pokarmu w dolnych warstwach [wypalenie runa leśnego]zapaleniu runa leśnego równolegle do jego czoła i bronionej strefy lasu w momencie wyczucia dośrodkowego ruchu mas powietrza .

WYPALANIE PASÓW RUNA I POSZYCIA LEŚNEGO:
Ma zastosowanie głównie do zwalczania pożarów wierzchołkowych.
Nie powinno być stosowane w przypadku młodych drzewo stanów [Klasa I wieku ]
Wypalanie polega na zapaleniu na drodze posuwania się pożaru, równolegle do jego czoła i bronionej strefy lasu - jednego lub kilku fragmentów runa leśnego, gdy nie występują do środkowe prądy powietrza. Fragmenty poszycia leśnego można zapalić jednocześnie lub kolejno.

UWAGA:
Z uwagi na ryzyko pozostania (po zakończeniu działań ratowniczo-gaśniczych) ukrytych punktów ogniowy (tak zwanych zarzewi ognia), pogorzelisko otaczamy pasem izolacyjnym i dozorujemy je .


SPRZĘT I ŚRODKI DO GASZENIA POŻARÓW LEŚNYCH:

Rodzaje sprzętu  i środków gaśniczych:

·samochody pożarnicze ,

·motopompy pożarnicze,

·woda,

·środki pianotwórcze,

·samoloty pożarnicze,

·tłumice,

·podręczne środki gaśnicze .
Traktuj innych tak jak byś chciał aby ciebie traktowano...

Przedstawiciel :  Rosenbauer, METZ

 Starszy Brygadier

Ratownik Medyczny