Środki gaśnicze i ich zastosowanie.

Autor Wątek: Środki gaśnicze i ich zastosowanie.  (Przeczytany 1059 razy)

Offline Misiek0831

 • Administrator
 • Nadbrygadier
 • *
 • Wiadomości: 3.215
 • Reputacja: 99
 • Jezeli w czymś pomogłem będę wdzięczny za +
  • OSP Mircze
 • Gadu-Gadu: 914766
 • Jednostka KW: [klik]
 • Jednostka OSP: [klik]
Środki gaśnicze i ich zastosowanie.
« dnia: 02 Październik 2013, 09:24:37 »
Woda:
Najtańszy najbardziej dostępny i środek gaśniczy. Jej właściwości gaśnicze to:

-Izoluje materiał palny, wnika we wszystkie szczeliny oraz  w głąb materiałów porowatych.

-Chłodzi materiał palący , posiada duże ciepło parowania (2260 KJ/KG)

-Para wodna rozrzedza powietrze blisko centrum ognia, wynika to z dużej rozszerzalności pary wodnej  po odparowaniu 0,001 m3 wody powstaje 1,7 m3 pary wodnej.

Dzięki dodaniu do wody niektórych związków chemicznych możemy modyfikować jej właściwości :

Mętna woda-uzyskujemy ją dzięki dodaniu do wody tlenków Niklu lub cynku. Taka woda posiada zwiększone zdolności do pochłaniania ciepła.

Śliska woda:jest to woda z dodatkiem  polimeru o stężeniu  0,005%. Taka woda posiada zmniejszony opór co ułatwia jej tłoczenie na duże odległości.

Woda zamarzająca poniżej 0 stopni: dzięki dodaniu do wody Wodorowęglanu potasu lub chlorku sodu uzyskujemy wodę o niższej temperaturze zamarzania (poniżej 0 stopni w skali Celsjusza).

Wodę nawilżoną:wodę z dodatkiem środków zwilżających stosuje się w gaszeniu pożarów mało naśiąkliwych np: pyłu węglowego, torfu, kaszy itp.

Wodą i środkami zawierającymi wodę niewolno gasić:

metali alkaicznych:takich jak sód, potas, lit rubid i cez. Substancje te silnie reagują z wodą tworząc wodór, który w kontakcie z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową.

Glin i jego stopy, wapń, żelazo, spalając się w wysokiej temperaturze substancje te  dysocjują wodę wytwarzając wodór , który z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową.


węgliku wapna, popularny karbid, reaguje on z wodą i wytwarza  acetylen – gaz palny, który wraz z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową.

Materiałów metalowych o dużej temperaturze nagrzania- ze względu na duże ryzyko ich zniszczenia.

Ropy, olejów lub innych cieczy palnych o wysokiej temperaturze wrzenia. Ciecze te są silnie nagrzane  i wyniku kontaktu  z wodą, na skutek  szybkiego parowania wody, kipią lub mogą być gwałtownie wyrzucane na zewnątrz naczynia w którym się znajdują powodując rozprzestrzenianie się pożaru.

Materiałów i urządzeń pod napięciem .Ze względu na ryzyko porażenia gaszącego strażaka.

Piany gaśnicze:

Pianę otrzymuje się po przez zmieszanie roztworów środków pianotwórczych z wodą , powietrzem lub gazem obojętnym.

Właściwości gaśnicze:
-odcina dostęp tlenu do ognia.
-tłumi płomienie
-obniża temperaturę palącego się ciała,

Podział pian na : syntetyczne i proteinowe.

Zastosowanie piany: jest nieomal identyczne jak wody, jednak można ją stosować przy pożarach ropy i substancji ropo chodnych  takich jak oleje, benzyna olej napędowy

Pianą nie wolno gasić


metali alkaicznych:takich jak sód, potas, lit rubid i cez. Substancje te silnie reagują z wodą tworząc wodór, który w kontakcie z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową.

Glin i jego stopy, wapń, żelazo, spalając się w wysokiej temperaturze substancje te  dysocjują wodę wytwarzając wodór , który z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową.


węgliku wapna, popularny karbid, reaguje on z wodą i wytwarza  acetylen – gaz palny, który wraz z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową.

Ropy, olejów lub innych cieczy palnych o wysokiej temperaturze wrzenia. Ciecze te są silnie nagrzane  i wyniku kontaktu  z wodą, na skutek  szybkiego parowania wody, kipią lub mogą być gwałtownie wyrzucane na zewnątrz naczynia w którym się znajdują powodując rozprzestrzenianie się pożaru.

Materiałów i urządzeń pod napięciem .Ze względu na ryzyko porażenia gaszącego strażaka.

Materiałów metalowych o dużej temperaturze nagrzania- ze względu na duże ryzyko ich zniszczenia

eter alkohole, estry, aldehydy i inne ciecze niskowrząceze względu na ich właściwości niszczące pianę.


Gazy Gaśnicze:

DO celów gaśniczych używane są gazy które są nie palne i nie podtrzymują palenia , oraz nie wchodzą w reakcję z palącym się materiałem której pochodne mogły by podtrzymywać proces palenia.

Gazy  są głównie stosowane  w celu zapobiegania wybuchowi oraz gaszenia pożarów  substancji takich jak ciecze, gazy palne, zawiesiny pyłów palnych w powietrzu, a także  materiałów o dużej wartości, ponieważ gaszenie ich innymi środkami mogło by spowodować zbyt duże zniszczenia.Najbardziej skuteczny w pomieszczeniach zamkniętych.

Dwutlenek węgla:posiada następujące właściwości gaśnicze: nie niszczy gaszonych obiektów i materiałów,jest cięższy od powietrza  dzięki czemu dobrze przenika we wszystkie szczeliny, nie przewodzi prądu elektrycznego,jest niewrażliwy na działanie niskich temperatur,nie ulega zmianom przy długich okresach przechowywania.

Ryzyko związane z stosowanie dwutlenku węgla:
Gaz ten należy chronić przed narażeniem na temperaturę powyżej 31 stopni. Jest to temperatura graniczna powyżej której z stanu ciekłego przechodzi on w stan gazowy.

Dwutlenkiem węgla nie należy gasić:
-urządzeń precyzyjnych wykonanych ze stali aluminium i ołowiu z uwagi na to, że CO2 pod ciśnieniem jest agresywny korozyjnie w stosunku do tych metali.

Azot:

Właściwości: Gaz bezbarwny bez zapachu i smaku. Używany  jako środek gaśniczy zabezpieczający lub wspomagający.

Zastosowanie:

-gaszenia urządzeń i aparatury technologicznej, przy czym jednak o ograniczonej kubaturze i przy zapewnieniu dobrej szczelności urządzeń.

-środek zabezpieczający w celu ochrony zbiorników z cieczami  łatwo zapalnymi do napełniania  poduszki pneumatycznej nad lub blisko  lustra cieczy palnej .

-jako atmosfera zabezpieczająca przy wykonywaniu  niebezpiecznych pożarowo procesów chemicznych.

-przetłaczanie dwusiarczku węgla.

-Jako gaz napędowy dla innych środków gaśniczych w podręcznym sprzęcie gaśniczym np w gaśnicach proszkowych .

Para wodna Środek gaśniczy którego dzianie polega na wypieraniu powietrza a tym samym tlenu z pomieszczeń do których została wtłoczona.

Zastosowanie:

-przedmuchiwanie ochronne rurociągów gazowych lub zbiorników po cieczach łatwo zapalnych.
-wypełnia nianie  niebezpiecznych pożarowo urządzeń na czas ich remontu.


Proszki gaśnicze:

Zaliczamy do nich:

-węglanowe (węglowodany Na i K -NaHCO3, KHCO3),

-węglanowo – mocznikowe NaHCO3, KHCO3,

-fosforanowe (ortofosforany),

-specjalne (NaCl, BaCl2, Na2Ba3O7)

Proszek gaśniczy przejmuje  energię aktywacji od wolnych rodników które są odpowiedzialne za proces spalania.
Proszki węglanowe dodatkowo obniżają stężenia utleniacza w strefie spalania przez wydzielanie  dwutleneku węgla. proszki Proszki fosforanowe dodatkowo wytwarzają szklistą powłokę pokrywając powierzchnię gaszonego ciała stałego.
Traktuj innych tak jak byś chciał aby ciebie traktowano...

Przedstawiciel :  Rosenbauer, METZ

 Starszy Brygadier

Ratownik Medyczny

Offline Neox

 • Sekcyjny
 • Sekcyjny
 • *
 • Wiadomości: 15
 • Reputacja: 6
Odp: Środki gaśnicze i ich zastosowanie.
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Styczeń 2015, 10:36:15 »
Ja ze swojej strony dodam (ponieważ to dość istotne) że podczas stosowania dwutlenku węgla jako środka gaśniczego należy zadbać o bezpieczeństwo własne i osób postronnych ponieważ strumień CO2 osiąga ok -72 stopnie Celsjusza co może spowodować odmrozenia

Offline Misiek0831

 • Administrator
 • Nadbrygadier
 • *
 • Wiadomości: 3.215
 • Reputacja: 99
 • Jezeli w czymś pomogłem będę wdzięczny za +
  • OSP Mircze
 • Gadu-Gadu: 914766
 • Jednostka KW: [klik]
 • Jednostka OSP: [klik]
Odp: Środki gaśnicze i ich zastosowanie.
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Styczeń 2015, 01:49:59 »
Jak najbardziej kwestia istotna ...
Ps nie gasimy Co2 Ludzi
Traktuj innych tak jak byś chciał aby ciebie traktowano...

Przedstawiciel :  Rosenbauer, METZ

 Starszy Brygadier

Ratownik Medyczny