Regulamin dotacji dla PSP

Autor Wątek: Regulamin dotacji dla PSP  (Przeczytany 5186 razy)

Offline Perik

  • Zasłużony
  • Nadbrygadier
  • *
  • Wiadomości: 72
  • Reputacja: 34
  • 44 BL MW - Grupa Lotnicza Darłowo
  • Gadu-Gadu: 10498908
Regulamin dotacji dla PSP
« dnia: 19 Sierpień 2010, 16:15:19 »

REGULAMIN DOTACJI DLA PSP

1.Maksymalna kwota podstawowej dotacji to 1 mln złotych, lecz jej wysokość jest zależna od osoby odpowiedzialnej za ich przyznawanie.
2. Dotacja podstawowa jest przyznawana raz na 6 miesięcy.
3.Wniosek o kolejną dotację podstawową można złożyć dopiero po upływie 6 miesięcy od ostatniego pozytywnie rozpatrzonego wniosku.
4. Maksymalna kwota dotacji uzupełniającej wynosi 2 miliony, lecz jej wysokość jest zależna od osoby odpowiedzialnej za ich przyznawanie.
5. Dotacja uzupełniająca jest przyznawana raz na 48 miesięcy.
6.Wniosek o kolejną dotację uzupełniającą  można złożyć dopiero po upływie 48 miesięcy od ostatniego pozytywnie rozpatrzonego wniosku.
7. Dotacja uzupełniająca może zostać przyznana wraz z dotacją podstawą jednostce która posiada specjalistyczną Grupę Ratowniczą którą można utworzyć po uzyskaniu certyfikacji, lub Grupę poszukiwawczo-Ratowniczą czy bazę sprzętowo kontenerową.
8. Dotacja uzupełniająca to maksymalnie za daną specjalistyczną grupę ratowniczą wynosi 200 tys.
9. Dotacja uzupełniająca musi zostać przeznaczona na zakup wyposażenia/pojazdu dla danej specjalistycznej grupy ratowniczej , bazy kontenerowo-sprzętowej, Grupy poszukiwawczo-ratowniczej,wyjątek stanowi dotacja dla jednostek należących do Centralnego Obwodu Operacyjnego która może zostać spożytkowana na zakup sprzętu /pojazdu dla całej jednostki.
10. Sprzęt zakupiony w ramach dotacji uzupełniającej musi zostać oznakowany zakupiono ze środków Komendy Głównej e-slużba
11. Jednostka posiadająca bazę sprzętowo kontenerową może starać się o dotację uzupełniającą na pokrycie kosztów utrzymania bazy.
12. Dotacja dla baz sprzętowo-kontenerowych będzie zależna od wielkości takiej bazy:
-od 5 do 10 kontenerów  200 tys
-od 10-20 kontenerów 500 tys
13. Za posiadanie w jednostce Specjalistycznej Grupy poszukiwawczo-Ratowniczej  można uzyskać dotację uzupełniającą w kwocie 250 tys.
14. Za przynależność do Centralnego Obwodu Operacyjnego jednostka może uzyskać dotację uzupełniającą w kwocie 250 tys
15 Wniosek o dotację podstawową  może złożyć jednostka PSP istniejąca co najmniej miesiąc (bez urlopu).
16. Wniosek o dotację uzupełniającą może złożyć jednostka posiadająca co najmniej jedną certyfikację i jedną specjalistyczną grupę gaśniczą, lub Grupę poszukiwawczo-Ratowniczą czy bazę sprzętowo kontenerową wyposażoną w co najmniej 5 kontenerów.
17. Wymagania przyznania dotacji dla Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej:
-W pełni wyposażony  pojazd co najmniej o klasie Samochód Lekki Poszukiwawczo-Ratiowniczy, eden w pełni wyposażony pojazd klasy Średni samochód ratownictwa technicznego.
18.Dotacja podstawowa i uzupełniająca ( jeżeli jednostka np 2 Specjalne Grupy Ratownicze to gracz decyduje czy podzieli zakupione wyposażenie między obie grupy czy zasili jedną z nich )  przysługuje całej jednostce, nie jej poszczególnym wydziałom, tzn. jednostce KM/KP, a nie JRG.
19. Dotacja uzupełniającą musi zostać wykorzystana w ciągu 1 miesiąca na zakup pojazdów / sprzętu dla danej specjalistycznej grupy ratowniczej/ bazy kontenerowo-sprzętowej/Grupy  poszukiwawczo-ratowniczej, wyjątkiem jest dotacja za przynależność do Centralnego Obwodu operacyjnego która może zostać spożytkowana na rozwój całej jednostki.
20. Gracz zobowiązany jest do przesłania na pw do osoby przyznającej dostacje linku do Faktury wystawionej przez firmę/sklep za dostarczany sprzęt lub pojazd, w innym przypadku będzie musiał zwrócić dotację .
21.Wniosek, o kolejną dotację, można składać po upływie 6 miesięcy od daty rozpatrzenia poprzedniego wniosku.
22.Jednostka PSP posiadająca 1 ostrzeżenie może otrzymać maksymalnie 500 tyś dotacji dotacji podstawowej oraz 500 tys dotacji uzupełniającej.
23. Dotacja podstawa i uzupełniająca  nie może być przyznana jednostce PSP, która posiada 2 ostrzeżenia.
24. Gracz składający wniosek o dotację, który w przeciągu 6 miesięcy założył więcej niż 2 jednostki PSP, może otrzymać maksymalnie 500 tyś dotacji podstawowej oraz 500 tys dotacji uzupełniającej.
25.W przypadku składania wniosku o kolejną dotację, gracz zobowiązany jest do poinformowania rozpatrującego wniosek (w wątku z wnioskiem) o zmianie nazwy jednostki o ile takowa zaistniała
26. Zabrania się zakładania więcej niż jednego wątku z wnioskiem o dotację dla jednej PSP.
27.Wnioski należy składać według podanego wzoru. W przeciwnym wypadku wniosek zostanie odrzucony.
28. Za nieprzestrzeganie regulaminu grożą kary finansowe i sankcje czasowe.
29. Za wpływanie na decyzję moderatora - 3 miesięczny zakaz na użytkowanie działu oraz kara finansowa maksymalnie do 100 tysięcy.
30. Termin rozpatrywania wniosków jest indywidualny dla rozpatrującego.
31. Od decyzji można odwołać się do administratora strony Ryki 112 w przeciągu 3 dni.Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (...)


Komendant Główny
Państwowej Straży Pożarnej

                     

        Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej (...) zwraca się z prośbą do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o dotację podstawową w wysokości (...). Na zakup (...).
Proszę o pozytywne rozpatrzenie wniosku.


Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej (...)


+ link do jednostki

Komendant Główny
Państwowej Straży Pożarnej

                     

  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej (...) zwraca się z prośbą do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o dotację uzupełniającą w wysokości. Na zakup (...) wyposażenia dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa (...)/Bazy Kontenerowo sprzętowej posiadającej na stanie (5-10) (10-20) kontenerów/ Grupę poszukiwawczo-Ratowniczą spełniającą wymagania zawarte w punkcie 13 regulaminu dotacji/ za przynależność do Centralnego obwodu operacyjnego.
Proszę o pozytywne rozpatrzenie wniosku.


Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej (...)


+ link do jednostki
« Ostatnia zmiana: 18 Listopad 2015, 21:51:20 wysłana przez Misiek0831 »