Regulamin składania wniosków o włączenie do KSRG

Autor Wątek: Regulamin składania wniosków o włączenie do KSRG  (Przeczytany 3869 razy)

Offline ToNy

  • Zasłużony
  • Nadbrygadier
  • *
  • Wiadomości: 158
  • Reputacja: 93
  • SA PSP Poznań
Regulamin składania wniosków o włączenie do KSRG
« dnia: 17 Marzec 2014, 20:03:01 »
Regulamin składania wniosków
o włączenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

I. Wymagania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej:

1. Jednostka musi działać czynnie w grze przez okres ostatnich 2 miesięcy od daty składanego wniosku.
2. Jednostka musi mieć konto wolne od ostrzeżeń.
3. Jednostka musi posiadać w pełni wyposażone 2 pojazdy.
4. (Najniższy dopuszczalny typ pojazdu to średni gaśniczy+gaśniczy/specjalny lekki).
5. Jednostka musi posiadać na stanie minimum 1 zestaw Hydrauliczny , 4 aparaty ochronny dróg oddechowych , Zestaw do udzielania Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy,Automatyczny defibrylator elektryczny
6. Gracz prowadzący jednostkę nie może posiadać bana w okresie ostatnich 2 miesięcy od daty składanego wniosku.
7. Gracz oraz jednostka musi mieć wystawioną pozytywną opinię  moderatora prowadzącego jednostkę (Patrz punkt III regulaminu).
8. Zdać egzamin teoretyczny z zakresu wiedzy pożarniczej i KPP.
9. Jednostka musi posiadać kwotę 10 tys. na wpisowe.II. Korzyści jednostki włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego:

1. Jednostki nie mają ograniczeń na pojazdy.
2. (jednostki OSP nie włączone do KSRG mogą posiadać maksymalnie 3 pojazdy)
3. Jednostki mają pierwszeństwo w rozdawaniu zdarzeń, mogą mieć także więcej wyjazdów w porównaniu do jednostek OSP spoza systemu.
4. Jednostka ma możliwość otrzymania dotacji.
5. Jednostka może starać się o certyfikację, jeśli spełnia odpowiednie wymagania dotyczące danej certyfikacji.III. Proces składania wniosku o włączenie jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego:

1. Jednostka musi spełniać wszystkie warunki wynikające z I punktu regulaminu i złożyć wniosek zgodny z załącznikiem nr 1 ( odbiegające od wzoru będą odrzucane)
2. Wnioskodawca musi napisać raport do swojego przełożonego moderatora o wystawienie opinii zgodnie z załączonym wzorem załącznik nr 2( odbiegające od wzoru będą odrzucane).
3. Moderator musi wystawić opinię zgodnie z wzorem załącznik nr 3 ( odbiegające od wzoru będą odrzucane).
(Patrz punkt VI regulaminu)
4. Wnioskodawca zakłada nowy wątek w dziale Wydział Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
5.(Tematem powinna być nazwa jednostki, np. "OSP Miasto". Treść, którą należy zawrzeć we wniosku znajduje się w punkcie VI regulaminu.)


IV. Proces rekrutacji:

1. Po złożeniu wniosku, koordynator nadaje status wniosku [Trwa postępowanie kwalifikacyjne] oraz sprawdza:
    * poprawność złożonego wniosku,wyposażenie jednostki oraz opinię moderatora, czy spełniono warunki zawarte w punkcie I.
2. W zależności od wyniku rozpatrzenia powyższego punktu:
   *pozytywnie - koordynator nadaje status [Zakwalifikowano do egzaminu ].
   *negatywnie - koordynator nadaje status [Wniosek odrzucono] oraz informuje o powodzie odrzucenia wniosku.
3. Egzamin odbędzie się w wyznaczonym terminie pod konsultacji z graczem ale maksymalnie w ciągu 2 tygodni od pozytywnie rozpatrzonego wniosku.
4. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu jednostka otrzymuje status [Włączono w struktury KSRG] i po opłaceniu wpisowego zostaje włączona do systemu.
5. W przypadku nie zaliczenia egzaminu nadany zostaje status  który odbędzie się w wyznaczonym terminie po konsultacji z graczem ale maksymalnie 2 ciągu 2 tygodni od niezaliczonego egzaminu
6. Egzamin odbędzie się za pomocą komunikatora skype, TeamSpeak, Gadu Gadu lub w formie podobnej w wyznaczonym terminie , w przypadku nie stawienia się racza w wyznaczonym terminie automatycznie nadany zostaje status [Egzamin poprawkowy ].
7. Maksymalnie przysługuje 1 poprawka przy złożeniu jednego wniosku, w przypadku nie zaliczenia egzaminu w 2 terminie nadany zostaje status [Wniosek odrzucono] oraz podana informacja  o powodzie odrzucenia wniosku.V. Postanowienia końcowe:

1. Przynależność jednostki do struktur KSRG nie jest dożywotnia, jednostka pozostaje pod kontrolą moderatora prowadzącego . Dokumenty odbiegające od przedstawionych wzorów będą odrzucane.
W razie zastrzeżeń do działalności OSP, moderator prowadzący jednostkę może złożyć do Komendy Głównej wniosek o wydalenie jednostki z KSRG który zostaje rozpatrzony w ciągu 10 dni, przez Kordynatora KSRG  Misiek0831. Otrzymanie 2 ostrzeżeń jest także równoznaczne z usunięciem OSP z systemu.
2. Jednostki włączone do KSRG w każdej chwili mogą zostać poddane kontroli i obowiązkowym ćwiczeniom.VI wzory załączników:

Załącznik nr  1
Wniosek o włączenie do struktur KSRG.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o włączenie do struktur KSRG mojej jednostki OSP .
Nazwa jednostki: 
Link do jednostki:


Podpis

Załącznik nr 2:

Wniosek o wystawienie opini dotyczącej wstąpienia jednostki do struktur KSRG.

Zwracam się z prośbą do moderatora prowadzącego o wystawienie raportu dotyczącego dotychczasowej działalności mojej jednostki, oraz poziomu mojej wiedzy.


Podpis:


Załącznik nr 3

Raport moderatora prowadzącego  dotyczący działalności jednostki starającej się o wstąpienie do KSRG.

Po nad to stwierdzam że gracz posiada wystarczającą /nie wystarczającą wiedzę do wstąpienia do KSRG.

W związku z powyższym moje opinia jest POZYTYWNA*/NEGATYWNA*

Podpis moderatora prowadzącego.

Załącznik nr 4
Protokół z kontroli jednostki starającej się o włączenie  do KSRG:

Stwierdzam że jednostka spełnia /nie spełnia* wymagania sprzętowe o staranie się o włącznie do KSRG.
Liczba aparatów AODO: [szt ]**
Zestaw KPP [Rodzaj ]**
Defibrylator AED [jest /brak]*
Zestaw Hydrauliczny [Jest /brak]*

Opinia moderatora : Pozytywna /Negatywna.*

Decyzja o włączeniu : TAK/NIE*

* Nie potrzebne skreślić

** uzupełnić.


Regulamin aktualizowano ostatnio: 21Marca 2016,
poprawiono przez Nadbrygadier Misiek0831 na podstawie Regulaminu Tony
koordynator Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
« Ostatnia zmiana: 24 Marzec 2016, 15:17:26 wysłana przez Misiek0831 »