Drukuj stronę - KP PSP BĘDZIN

GRA o Straży Pożarnej

Jednostki => Jednostki PSP => Wątek zaczęty przez: Zyrios12 w 20 Sierpień 2019, 22:05:38

Tytuł: KP PSP BĘDZIN
Wiadomość wysłana przez: Zyrios12 w 20 Sierpień 2019, 22:05:38
POWIAT BĘDZIŃSKI

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c5/B%C4%99dzin_County_administrative_map-PL.svg/725px-B%C4%99dzin_County_administrative_map-PL.svg.png)
źródło: Wikipedia

Opis Powiatu:
powiat w Polsce, woj. śląskim, utworzony 1 stycznia 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Będzin.

W skład powiatu wchodzą:

gminy miejskie: Będzin, Czeladź, Sławków, Wojkowice
gminy miejsko-wiejskie: Siewierz
gminy wiejskie: Bobrowniki, Mierzęcice, Psary
miasta: Będzin, Czeladź, Siewierz, Sławków, Wojkowice.

GMINY:

Gmina Będzin (Miasto): Liczba Mieszkańców 58 538 powierzchnia 37,08 km2
Gmina Czeladź (Miasto):Liczba Mieszkańców 34 076 powierzchnia 16,57 km2
Gmina Wojkowice (Miasto): Liczba Mieszkańców 9 396 powierzchnia 12,77 km2
Gmina Sławków (Miasto): Liczba Mieszkańców 6 853 powierzchnia 36,6 km2
Gmina Siewierz: Liczba Mieszkańców Miasta: 5 458 Liczba Mieszkanców obszarów Wiejskich :6 768 suma : 12 226   Powierzchnia 115,76 km2
Gmina Bobrowniki:  Liczba Mieszkańców 11 248 powierzchnia 51,99 km2
Gmina Psary: Liczba Mieszkańców 11 329 powierzchnia 45,98 km2
Gmina Mierzęcice: Liczba Mieszkańców 7 358 powierzchnia 51,27 km2
Powiat Będziński : Liczba Mieszkańców 151 024 powierzchnia 368,02km2

Powierzchnia
ogółem: 36 802 ha
grunty leśne: 7604 ha
Ludność
Liczba ludności: 151 024
Mężczyźni: 71 895
Kobiety: 79 268
Wskaźnik feminizacji: 110
Średnia gęstość zaludnienia: 415 osoby/km²
Przyrost naturalny: –4,7%
Wskaźnik urbanizacji: 75,7%
Stopa bezrobocia wynosi: 19,9%
Infrastruktura
Liczba mieszkań: 60 262
Sieć wodociągowa: 705,7 km
Sieć kanalizacyjna: 240,8 km
Drogi publiczne o twardej nawierzchni:
powiatowe: 320,308 km
gminne: 316,6 km
Targowiska: 10
Edukacja, kultura i ochrona zdrowia
Szkoły podstawowe: 40
Gimnazja: 25
Licea ogólnokształcące: 7
Licea profilowane: 2
Szkoły zawodowe: 5
Szkoły policealne: 9
Szkoły dla dorosłych: 9
Placówki przedszkolne: 48 (przedszkola: 36)
Żłobki: 4
Całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze: 1
Biblioteki: 38
Muzea: 1
Kina: 1
Sport i turystyka
Obiekty noclegowe zbiorowego zakwaterowania: 9
Kluby sportowe: 25
Szpitale: 3

Do najważniejszych zabytków na terenie powiatu będzińskiego należą:

w gminie Będzin:
układ urbanistyczny miasta wraz ze wzgórzem zamkowym,
zamek królewski z XIV wieku,
fragment murów miejskich z XIV wieku;
kościół parafialny pw. św. Trójcy z XIV wieku;
kościół cmentarny pw. św. Tomasza z Canterbury z XVIII wieku;
zespół parkowo-pałacowy Mieroszewskich z XVIII wieku w dzielnicy Gzichów;
grodzisko wczesnośredniowieczne na wzgórzu Dorotka w dzielnicy Grodziec;
kościół parafialny pw. św. Katarzyny z XVIII wieku w dzielnicy Grodziec;
Kościół filialny pw. św. Doroty z XVII wieku w dzielnicy Grodziec;
zespół parkowo-pałacowy Ciechanowskich z XIX wieku w dzielnicy Grodziec;
cmentarz żydowski na Górze Zamkowej z XIX wieku;
Dworzec PKP Będzin z XIX wieku;
budynek Banku Śląskiego przy ul. Sączewskiego;
gmach dawnego Starostwa Powiatowego z 1911 roku przy ul. Sączewskiego;
kamienice w Śródmieściu;
zespół zabudowy byłej Cementowni „Grodziec”;
zespół zabudowy Kopalni Węgla Kamiennego „Grodziec”;
Kompleksy zabudowy robotniczej w dzielnicy Grodziec.

w gminie Bobrowniki:
kościół pw. św. Wawrzyńca z XVII wieku w Bobrownikach z ołtarzem barokowym i dzwonami gdańskimi (jedyna w południowo-zachodniej Polsce świątynia drewniana dwuwieżowa);
kościół pw. św. Jakuba z XIX wieku w Sączowie;
kościół pw. Wszystkich Świętych z XIX wieku w Siemoni;
dworek z I połowy XVII wieku w Dobieszowicach;
kapliczki z XIX wieku w Bobrownikach, Dobieszowicach, Myszkowicach, Sączowie i Twardowicach;
cmentarzysko kultury łużyckiej w Siemoni.

 w gminie Czeladź:
średniowieczny układ historyczny miasta z centralnie położonym rynkiem;
neoromański kościół parafialny pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika (zbudowany w latach 1905–1911);
dom przy ul. Rynkowej 2 (dawny zbór ariański z XVII wieku);
dom przy ul. Kościelnej 2 (XVIII w.).
drewniane domy mieszkalne z XVIII-XIX wieku;
kapliczka przydrożna z figurą Chrystusa Salwatora przy ul. Wojkowickiej (XIX w.);
układ urbanistyczny dzielnicy Piaski wraz z zabudową mieszkaniową i towarzyszącą, kościołem, domem katechetycznym,
domami urzędniczymi i willami (wszystkie zaprojektowane i wykonane w unikatowym w Polsce stylu architektury francuskiej początku wieku);
obiekty na terenach dawnej Kopalni Węgla Kamiennego „Saturn” i osiedlach z nią związanych.
ogółem na terenie miasta Czeladź znajduje się 6 obiektów zabytkowych pod ochroną prawną i 131 obiektów zabytkowych pod ochroną konserwatorską

w gminie Mierzęcice:
cmentarzysko kultury łużyckiej w Przeczycach badane w latach 1961–1962 (odkryto 879 grobów szkieletowych i ciałopalnych);
wyposażonych m.in. w ceramikę, wyroby metalowe);
obozowiska z epoki mezolitu w Boguchwałowicach;
kościół parafialny pw. św. Mikołaja w Targoszycach;
kapliczki przydrożne w Mierzęcicach, Niwiskach, Nowej Wsi, Przeczycach i Toporowicach;
pojedyncze domy, zagrody i chałupy na terenie całej gminy.

w gminie Psary:
szczątki cmentarzyska prasłowiańskiego na wzgórzu Monglinica;
3 kapliczki przydrożne z XIX wieku w Brzękowicach Dolnych i Dąbiu;
ruiny dworu w Malinowicach z fragmentami starej zabudowy folwarcznej;
chałupy drewniane z początku XX wieku w Dąbiu Chrobakowym, Dąbiu Dolnym, Goląszy Dolnej i Górnej, Brzękowicach Górnych, Preczowie, Psarach, Sarnowie i Strzyżowicach;
kościół parafialny pw. św. Piotra i Pawła w Psarach.
ogółem na terenie gminy Psary znajdują się 3 obiekty zabytkowe pod ochroną prawną i 25 obiektów zabytkowych pod ochroną konserwatorską

w gminie Siewierz:
średniowieczny układ historyczny miasta z centralnie położonym rynkiem;
ruiny zamku gotycko-renesansowego z I połowy XIV wieku, przebudowanego w latach 1530–1574 przez biskupów krakowskich;
Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Siewierzu z I połowy XII wieku na cmentarzu przy drodze Katowice – Warszawa;
kościół parafialny pw. św. Macieja Apostoła z 1. połowy XV wieku (ostateczny kształt uzyskał w latach 1782–1784);
kościół dawnej parafii szpitalnej pw. św. Barbary i Walentego z 1618 roku;
późnoklasycystyczny budynek dawnego urzędu gminy z początku XIX wieku;
kamienica mieszczańska z XVIII wieku w rynku;
domy drewniane z XVIII-XIX wieku;
kościół romański pw. św. Marcina i Doroty z lat 1200–1229 w Wojkowicach Kościelnych;
kaplica grobowa Zalassowskich z XVIII wieku w Żelisławicach.

w gminie Sławków:
układ architektoniczny starego miasta;
stara Karczma z 1701 r. na sławkowskim rynku;
odrestaurowana studnia na sławkowskim rynku;
kapliczka św. Jana Nepomucena;
kapilczka słupowa św. Rozalii z 1536 r.;
wczesnogotycki Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Mikołaja;
kaplica św. Marka na cmentarzu parafialnym;
kościółek św. Jakuba z 1827 r. wybudowany na fundamentach XIII-wiecznego klasztoru św. Ducha;
ruiny zamku biskupów krakowskich, wybudowanego w latach osiemdziesiątych XIII w przez Pawła z Przemankowa;
dwór biskupi z XVIII w.;
budynek szpitala górniczego z 1758 r.;
XVIII-wieczny dom z podcieniami przy ul. Biskupiej;
cmentarz żydowski z początku XX w.

Wojkowice  w gminie Wojkowice:
kościół parafialny pw. św. Antoniego z roku 1928;
kościół parafialny pw. NMP w Żychcicach;
kapliczka przy ul. Głowackiego;
zespół zabudowy Kopalni Węgla Kamiennego „Jowisz” wraz z osiedlem robotniczym przy ul. Mickiewicza i Morcinka;
cmentarze przy ul. Licealnej i Karłowicza;
pojedyncze budynki na obszarze całego miasta.

Drogi przebiegające przez powiat:
- DK nr 86 ( Będzin,Psary, Siewierz, Mierzęcice)
- DK nr 1 (Siewierz)
- DK 78 (Mierzęcice, Siewierz)
- DK 94 (Czeladź, Będzin, Sławków)
- droga ekspresowa S-1 (Mierzęcice, Siewierz)
- Autostrada A-1 ( Bobrowniki)
- DW 913 (Bobrowniki, Psary,
- DW 910 (Będzin)

Zbiorniki Wodne

-Zbiornik Kuźnica Warężyńska ( Pogoria IV)
-Jezioro Przeczyckie

Duże zakłady
Terminal przeładunkowy LHS Sławków
Terminal przeładunkowy Euroterminal Sławków
Terminal przeładunkowy gazu ciekłego Amerigas Sławków
Elektrownia Łagisza - Będzin
Różnego typu magazyny na terenie powiatu

w sąsiedniej Dąbrowie Górniczej
Huta Katowice
Koksownia przyjaźń
Huta szkła

Podział bojowy KP PSP oraz JRG i OSP jest fikcyjny zbudowany do zapotrzebowania gry
Tytuł: Odp: KP PSP BĘDZIN
Wiadomość wysłana przez: Zyrios12 w 20 Sierpień 2019, 22:13:24
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  W BĘDZINIE
42-500 Będzin Modrzejowska 74,
Komenda Powiatowa PSP w swoich strukturach posiada
Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą nr 1 w Będzinie oraz posterunek zamiejscowy PSP w Siewierzu.
Na zmienie 3 Jednostka zatrudnia : 16 strażaków ratowników w tym ( 11 w JRG Będzin oraz 5 w posterunku zamiejscowym) Minimalny stan obsady wynosi 80% ratowników 13 ratowników

STATYSTYKI:
POŻAR: 10
MIEJSCOWE ZAGROŻENIA: 16
ALARM FAŁSZYWY: 0


JEDNOSTKI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRAJOWYM SYSTEMIE RATOWNICZO-GAŚNICZYM
Miasto Będzin
1 - OSP Grodziec
409[S]02 - GBA 2,5/24 Mercedes-Benz Atego 1326/Bocar
409[S]03 - GCBA 5/32 Scania P370/PS Szczęśniak
409[S]60 - SKw Star
409[S]66 - SLKw Citroën Berlingo
Gmina Bobrowniki
2 - OSP Bobrowniki
409[S]04 - GBA 4,5/35,5/32 Mercedes Benz Atego 1530/Bocar
409[S]05 - SLRt Peugeot Boxer/Dudek
3 - OSP Dobieszowice
409[S]07 - GBA 3/29  4x4 Volvo FL 280
409[S]08 - GLBM Renault Master/Bibmot
4 - OSP Rogoźnik
409[S]10 - GCBA 4/32 Jelcz 325/Bonex
409[S]11 - GBA 2,5/24 Mercedes Benz Atego 1429/Bocar
409[S]12 - GLM Ford Transit
Gmina Mierzęcice
5 - OSP Boguchwałowice
409[S]70 GBA 2,5/15 STAR 244
409[S]71 GLBM 0,2/0,4/2 Renault Master
6 - OSP Mierzęcice
409[S]14 - GBA 3/26 MAN TGM 13.290/Rosenbauer
409[S]15 - GCBA 5/32 Scania P340/PS Szczęśniak
Gmina Psary
7 - OSP Dąbie
409[S]20 - GBA 2,5/20 Star 244/Moto Truck
409[S]21 - SLRt Citroën Jumper/Dragon
8 - OSP Goląsza Brzęk.
409[S]23 - GBA 2,5/16 Star 244/Bonex
409[S]24 - GLBMRt Opel Movano/Dragon
9 - OSP Góra Siewierska
409[S]26 - GBA 2,5/16 Star 244/Bonex
409[S]27 - GLBM Ford Transit/Frank-Cars
10 - OSP Psary
409[S]17 - GBA 2,2/20 Star 266/Bocar
409[S]18 - GLM Daewoo Lublin 3/BPS Szczęśniak
11 - OSP Sarnów
409[S]29 - GCBA 5/32 Jelcz 325/Osiny
409[S]30 – SLRt Citroen Jumper/ Dragon
12 - OSP Strzyżowice Miasto
409[S]32 - Man TGM 18.340 - GCBA 5,3/36,5/4,7  - Stolarczyk
409[S]33 - Tarpan Honker - GLBM 0,2/2
Miasto i Gmina Siewierz
13 - OSP Piwoń
409[S]39 - GBA 2/17 Renault Midliner
409[S]40 - GLM Peugeot Boxer/Dudek
14 - OSP Siewierz
409[S]36 - GCBA 5/32 Scania P370 XT/PS Szczęśniak
409[S]37 - GLBMRt 0,2/0,5 Opel Movano/Iuvo Cars
409-P02 Przyczepa Pompowa Wiola
15 - OSP Wojkowice Kościelne
409[S]41 - GCBARt 4,7/32 MAN TGM 18.340/BoCar
409[S]42 - GLM Fiat Ducato/BoCar
409 - P03 Przyczepa pompowa HL200
Miasto Sławków
16 - OSP Sławków
409[S]43 GBA 2,3/16 Star 266/Dragon
409[S]44 GBA 2,5/25 Renault Range D14 4x4/WISS
409[S]45 SLKw Daewoo Lublin II
Miasto Wojkowice
17 - OSP Wojkowice
409[S]47 - GBA 2,5/16 Star
409[S]48 - GLM Daewoo Lublin 3/PS Szczęśniak
409[S]49 - GCBA 5/24 Jelcz 442/JZS
18 - OSP Żychcice
409[S]54 - GCBARt 5/32 Scania P370 CB 4x4 HHZ/Szczęśniak
409[S]55 - SLRt Peugeot Boxer
409[S]58 - GBA 2/20 Star
409-P01 Przyczepa towarowa Wiola
19 - OSP Kamyce
409[S]51 - GBA 2,5/16 Star 244/JZS
409[S]52 - SLRt Peugeot Boxer - OSP Kamyce
Miasto Czeladź
20 - OSP Czeladź
409[S[62 SD 37 MAN 15.284
409[S]63 - GBA 2,5/2,8 Star 244/ISS Wawrzaszek
409[S]64 - GCBA 4/32 Mercedes Benz Atego 1629 AF/Bocar

JEDNOSTKI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ POZA KRAJOWYM SYSTEMEM RATOWNICZO-GAŚNICZYM
Miasto Będzin
1 - OSP Będzin
407[S]01 - GBA 2,5/16 Star 244/JZS
2 - OSP Łagisza
407[S]03 - GBA 2,5/16 Star 244/JZS
407[S]04 GLBM 0,2 Ford Transit
407-P01 Przyczepa towarowa Tema

Gmina Bobrowniki
3 - OSP Myszkowice
407[S]09 - GBA 2,5/16 Star 244
407[S]10 - GLM Fiat Ducato/BoCar
4 - OSP Sączów
407[S]12 - GCBA 4,3/32 Jelcz 325DS/Bonex
407[S]13 - GLBM 0,2/0,5 Ford Transit
5 - OSP Siemonia
407[S]15 - GBA 2,5/16 Star 244/Bonex
407[S]16 - GLBM Ford Transit/Dragon
6 - OSP Twardowice
407[S]18 - GBA 2,5/16 Star 244/JZS
407[S]19 - GLM Ford Transit/Frank-Cars
7 - OSP Wymysłów
407[S]21 - GBA 2,5/16 Star 244/Bonex
407[S]22- GLBM Renault Master/Bibmot
Gmina Mierzęcice
8 - OSP Mierzęcice II
407[S]61 - GLM Fiat Ducato/Bocar
9 - OSP Przeczyce
407[S]26 - GBA 2,3/16 Star 266/Bonex
10 - OSP Sadowie
407[S]28 - GLM Ford Transit
11 - OSP Nowa Wieś
407[S]30 GBA 1,8/16 Magirus
12 - OSP Toporowice
407[S]33 GBA3/28 STEYER 791
Gmina Psary
13 - OSP Preczów
407[S]34 - GBA 2,5/16 Star 244/ JZS/Dragon
407[S]58 - GLBM 0.2/0.5 Renault Master 165DCi/Bibmot
Miasto i Gmina Siewierz
14 - OSP Brudzowice
407[S]46 - GBA 2,5/16 Star 244
407[S]47 - GBA 0,7/1 Mercedes Benz Vario 812D/Schmitz
15 - OSP Dziewki
407[S]53 - SLRt Peugeot Boxer/Dudek
16 - OSP Gołuchowice
407[S]51 GBA 2,5/16 Star244/Bonex
407[S]52 GLBM 0,2 Ford Transit/Stolarczyk
17 - OSP Leśniaki
407[S]44 - GBA 2,5/16 Star 244
18 - OSP Nowa Wioska
407[S]39 - GLBM 0,3/0,4 Peugeot Boxer/Dudek
19 - OSP Powarpie
407[S]55 - SLKw Ford Transit/Stolarczyk
20 - OSP Siewierz Osiedle
407[S]36 - GBA 2,5/16 Star 12-185/Stolarczyk
21 - OSP Tuliszów
407[S]49 - GLBA 1/1 Iveco Daily/SHL
407-Ł1 Łódź śrubowa 6 Marine 450U
22 - OSP Żelisławice
407[S]41 - GBA 2,5/16 Star 244
407[S]42 - SLKw Ford Transit
Tytuł: Odp: KP PSP BĘDZIN
Wiadomość wysłana przez: Zyrios12 w 20 Sierpień 2019, 22:13:37
JEDNOSTKA RATOWNICZO GAŚNICZA NR 1 W BĘDZINIE
42-500 Będzin Modrzejowska 74,
AKTUALNE OBSADY POJAZDÓW
401[S]21 6 Ratowników
401[S]22 4 Ratowników
401[S]25 1 Ratownik
401[S]51 1 Ratownik401[S]21 GBA   2,5/16   Volvo FL 240
(https://images90.fotosik.pl/238/608343c477a4ddbagen.jpg)(https://images91.fotosik.pl/238/2e4339c18964b9b1gen.jpg)
Źródło: https://www.czerwonesamochody.com  Autor: Piotr Pradel
Średni samochód gaśniczy, pierwszy wyjazd jednostki
obsada: 6 ratowników
Napęd 4x4
Kabina 1+1+4
zbiornik wodny: 2500l Zbiornik pianowy 250l
(podglad)
401[S]22 - GBA   2,5/16   Volvo FL 280
(https://images92.fotosik.pl/239/aeedeaa538fbde55gen.jpg)
Źródło: Czerwonesamochody.com Autor: Bartłomiej Mysłek
Średni samochód gaśniczy
obsada: 6 ratowników
Napęd 4x4
Kabina 1+1+4
zbiornik wodny: 2500l Zbiornik pianowy 250l
(podglad)
401[S]25 GCBA 12/60   Scania R480
(https://images89.fotosik.pl/238/26b76fce6f7f1eb0gen.jpg)(https://images89.fotosik.pl/238/7bf70f62cd1064a4gen.jpg)
Źródło: https://www.czerwonesamochody.com  Autor: Jacek Jóźwik
Ciężki samochód gaśniczy
obsada: 3 ratowników
Napęd 8x8
Kabina 1+1+1
zbiornik wodny 11000l zbiornik pianowy 1100l
(podglad)
401[S]43 SD-39   Mercedes Atego 1528
(https://images63.fotosik.pl/1002/7087c7ac1868c154gen.jpg)
Źródło: https://www.czerwonesamochody.com  Autor:Signaal
Ciężki Samochód Ratownictwa Technicznego
obsada 3 ratowników
napęd 4x4
kabina 1+1
(podglad)


401[S]51 SD-39   Mercedes Atego 1528
(https://images89.fotosik.pl/238/1c767f8af13259d7gen.jpg)(https://images89.fotosik.pl/238/816e227f3b8f7b3egen.jpg)
Źródło: https://www.czerwonesamochody.com  Autor: Ibra9
Samochód z drabiną mechaniczną,
obsada 2 ratowników
napęd 4x2
kabina 1+1
(podglad)

Tytuł: Odp: KP PSP BĘDZIN
Wiadomość wysłana przez: Zyrios12 w 20 Sierpień 2019, 22:13:45
Posterunek zamiejscowy w Siewierzu -  Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie


AKTUALNA OBSADA
401[S]26 5 Ratowników401[S]26 - GCBACO   4.5+2.4/50/24  - Volvo FMX 460/Rosenbauer ( POJAZD OCZEKUJE NA WYPOSAŻENIE)
(https://images89.fotosik.pl/263/fdc0c5161f923a69gen.jpg)(https://images89.fotosik.pl/263/645b08d08be3ed31gen.jpg)
Źródło: Czerwonesamochody.com Autor: Bartłomiej Mysłek
Średni samochód gaśniczy
obsada: 6 ratowników
Napęd 4x4
Kabina 1+1+4
zbiornik wodny: 4500l Zbiornik pianowy 2400l, Śniegowy 500l/kg
(podglad)
Tytuł: Odp: KP PSP BĘDZIN
Wiadomość wysłana przez: Zyrios12 w 20 Sierpień 2019, 22:13:59
5
Tytuł: Odp: KP PSP BĘDZIN
Wiadomość wysłana przez: Zyrios12 w 21 Sierpień 2019, 16:44:46
aaa
Tytuł: Odp: KP PSP BĘDZIN
Wiadomość wysłana przez: Zyrios12 w 23 Sierpień 2019, 10:56:27
Proszę o akceptacje jednostki oraz zakup pojazdów         
GBA   2,5/16   Volvo FL 240   --> 280 tys.
GBA   2,5/16   Volvo FL 280   --> 300 tys.
GCBA 12/60   Scania R480   --> 410 tys   
SD-39   Mercedes Atego 1528   --> 310 tys.   
                                                 Suma 1mln 300tys         


Prosiłbym o akcje po 26.08 ;)
Tytuł: Odp: KP PSP BĘDZIN
Wiadomość wysłana przez: R2-D2 w 24 Sierpień 2019, 14:36:15
Moderator: R2-D2
Podział bojowy:

GBA 2,5/16 Volvo FL 240 --> 280 tys.
GBA 2,5/16 Volvo FL 280 --> 300 tys.
GCBA 12/60 Scania R480 --> 410 tys.
SD-39 Mercedes Atego 1528 --> 310 tys.
Dotacje:
Ostrzeżenia:
Inne:
Tytuł: Odp: KP PSP BĘDZIN
Wiadomość wysłana przez: R2-D2 w 24 Sierpień 2019, 14:37:02
Witam na zmianie trzeciej, jednostka zostaje zaakceptowana.

Budżet: 0 tys.

Akcje jak ustalono - po 26.08.
Tytuł: Odp: KP PSP BĘDZIN
Wiadomość wysłana przez: R2-D2 w 27 Sierpień 2019, 20:52:41
14:39 - pożar mieszkania w bloku socjalnym, wewnątrz są dwie osoby.
20:44 - uruchomiony alarm ppoż. w jednym z zakładów przemysłowych.
03:21 - pożar śmietnika.
Tytuł: Odp: KP PSP BĘDZIN
Wiadomość wysłana przez: Zyrios12 w 29 Sierpień 2019, 09:16:57
O godzinie 14:39 - pożar mieszkania w bloku socjalnym, wewnątrz są dwie osoby.

ZADYSPONOWANE SIŁY I ŚRODKI:
JRG Będzin,
JRG Dąbrowa Górnicza,
Policja Będzin,
ZRM Będzin
OSP Grodziec ( Zabezpieczenie Rejonu operacyjnego)


[21] [25] [51]


14:40 - 401s21 Tu Będzin 998 odbiór
- Zgłaszam się.
- Udaj się do zdarzenia Będzin ul. Wolska 5 Pożar mieszkania w budynku socjalnym w środku mogą znajdować się 2 osoby
- Zrozumiałem. Prawidłowo.


14:47 - Będzin 998 tu 401S21 odbiór
- Zgłaszam się.
- Dotarliśmy na miejsce udaje się na rozpoznanie
- Zrozumiałem. Prawidłowo.

14:49 - Będzin 998 tu 401S21 odbiór
- Zgłaszam się.
- Na miejscu widoczne zadymienie w mieszkaniu na parterze 2 kondygnacyjnego budynku. W środku mogą znajdować się 2 osoby. Na klatce schodowej małe zadymienie Mieszkańcy sami opuścili blok. ZRM na miejscu
- Zrozumiałem. Prawidłowo.

14:50 Rota 1 21 w AODO rozwija LSN
         Rota 2 21 w AODO bierzę sprzęt burzący i udaje się z rotą 1 do mieszkania.
14:52 Na miejsce dotarł 441S25 oczekują na decyzja KARa
         Roty 441S25 w AODO udają się na sprawdzenie czy nikt nie został w bloku.
         Roty wesżły do mieszkania rozpoczynają przeszukanie.
14:55 Znalezniono źródło ognia płonie łóżko. Zadymienie całkowite podano prąd gaśniczy na ogień. Rota 2 sprawdza pokój.
14:58 Brak osób w pozostałych mieszkaniach
15:02 Znaleziono poszkodowaną osobę w łazience wykonano ewakuacje i przekazano poszkodowanego ZRM.
15:04 Pożar ugaszony. Rozpoczęto wietrzenie. Ustawiono agregat oddymiający (441S25) w drzwiach wejściowych i otworzono okna.
15:08 Przeszukano pogorzelisko brak innych osób.
          Policja na miejscu
15:15 ZRM udało się do SOR DG / Informacja przekazana do PSK
15:20 Rota 441S25 z KAR Sprawdza mieszkanie kamerą termowizyjną.
15:22 Brak źródeł ognia.  Udano się sprawdzić mieszkania sąsiadujące. Mieszkanie wywietrzone Roty 21 i 25 usuwają spalone rzeczy z mieszkania przez okno przed blok . Gdzie zostają dokładnie przelane przez kierowce z 25.
15:30 Mieszkania bezpieczne. Zezwolono na powrót mieszkańców. 
15:32 KAR odsyła 441S25 do bazy. Przekazano do PSK.
16:01 Mieszkanie sprawdzone. Usunięto spalone rzeczy. KAR przekazuje miejsce zdarzenia pisemnie Policji która zabezpieczy mieszkanie.
16:05 - Będzin 998 tu 401S21 odbiór
- Zgłaszam się.
- Zakończyłem działania. Miejsce zdarzenia przekazane pisemnie policji. Zgłoszę się po powrocie do jednostki
- Zrozumiałem. Prawidłowo.


16:16 Powrót do bazy woda uzupełniona przekazano PSK

______________________________________________________________________________________________

RAPORT Z ZDARZENIA:
Nr zdarzenia: 1
Rodzaj Zagrożenia: Pożar/Miejscowe Zagrożenie/Alarm Fałszywy
Godziny zdarzenia:14:39 - 16:161
Adres: Będzin Wolska 5
Siły i środki:
401S21, 25, 51
441S25
Policja Będzin
ZRM S0240
Tytuł: Odp: KP PSP BĘDZIN
Wiadomość wysłana przez: Zyrios12 w 29 Sierpień 2019, 09:17:53
20:44 - uruchomiony alarm ppoż. w jednym z zakładów przemysłowych.

ZADYSPONOWANE SIŁY I ŚRODKI:
JRG Będzin
OSP Czeladź

[21] [25] [51]


20:45 - 401s21 Tu Będzin 998 odbiór
- Zgłaszam się.
- Udaj się do zdarzenia 41-250 Czeladź Lwowska 1,
- Zrozumiałem. Prawidłowo.


20:53 - Będzin 998 tu 401S21 odbiór
- Zgłaszam się.
- Dotarliśmy na miejsce udaję się na rozpoznanie
- Zrozumiałem. Prawidłowo.


20:55 - Będzin 998 tu 401S21 odbiór
- Zgłaszam się.
- Uruchomił się czujnik dymu w sekcji produkcyjnej. Ochrona wstępnie nie zlokalizowała źródeł ognia. Udajemy się kontrole pomieszczeń
- Zrozumiałem. Prawidłowo.

20:57 Rota 1 i 2 21 udają się z KAR na sprawdzenie pomieszczeń.
21:00 OSP Czeladź 63,64 na miejscu. Dowdóca OSP i przodownik roty 1 idą zanieść KARowi kamerę termowizyjną.
21:34 Nie zlokalizowano źródeł ognia. Pomieszczenia sprawdzone. przekazano PSK
21:45 - Będzin 998 tu 401S21 odbiór Miejsce zdarzenia przekazane pisemnie ochronie.
- Zgłaszam się.
- Zakończyłem działania wracamy do jednostki. Miejsce zdarzenia przekazane pisemnie ochronie.
- Zrozumiałem. Prawidłowo.


22:05 Zastępy w jednostce

______________________________________________________________________________________________

RAPORT Z ZDARZENIA:
Nr zdarzenia: 2
Rodzaj Zagrożenia: Pożar/Miejscowe Zagrożenie/Alarm Fałszywy
Godziny zdarzenia: 20:44 - 22:05
Adres: Czeladź ul. Lwowska 1
Siły i środki:
401S21,25,51
409S63,64
Tytuł: Odp: KP PSP BĘDZIN
Wiadomość wysłana przez: Zyrios12 w 29 Sierpień 2019, 09:17:59
03:21 - pożar śmietnika. Wzywa Policja

ZADYSPONOWANE SIŁY I ŚRODKI:
Posterunek zamiejscowy Siewierz

[23]


03:23 - 401s23 Tu Będzin 998 odbiór
- Zgłaszam się.
- Udaj się do zdarzenia Siewierz ul.Rynek
- Zrozumiałem. Prawidłowo.


03:27 - Będzin 998 tu 401S23 odbiór
- Zgłaszam się.
- Dotarliśmy na miejsce udaję się na rozpoznanie
- Zrozumiałem. Prawidłowo.


03:28 - Będzin 998 tu 401S23 odbiór
- Zgłaszam się.
- Pożar kosza na śmieci 1m3 stalowy lokalnej firmy śmieciowej
- Zrozumiałem. Prawidłowo.


03:29 Rota 1 w AODO podaje prąd gaśniczy z LSN do kosza. Śmieci są przegrzebywane przez pomocnika roty 1 za pomocą wideł
03:36 Pożar ugaszony.
03:40 Miejsce zdarzenia przekazane pisemnie policji. Uzupełniono wodę z hydrantu.

03:50 - Będzin 998 tu 401S23 odbiór
- Zgłaszam się.
- Zakończyłem działania wracamy do jednostki. Miejsce zdarzenia przekazane pisemnie Policji
- Zrozumiałem. Prawidłowo.


03:55 Zastęp w jednostce

______________________________________________________________________________________________

RAPORT Z ZDARZENIA:
Nr zdarzenia: 3
Rodzaj Zagrożenia: Pożar/Miejscowe Zagrożenie/Alarm Fałszywy
Godziny zdarzenia: 03:21 - 03:55
Adres: Siewierz Rynek
Siły i środki:
401S23
Policja Siewierz
Tytuł: Odp: KP PSP BĘDZIN
Wiadomość wysłana przez: R2-D2 w 30 Sierpień 2019, 13:09:34
W pierwszej akcji nie wspomniałeś o mediach w budynku, poza tym prawidłowo. :-)

+ 28 tys. (14x2)
= 28 tys.

13:56 - wpływa zgłoszenie o plamie substancji ropopochodnej na odcinku około 2 kilometrów.
19:22 - wpływa zgłoszenie o starszym mężczyźnie uwięzionym na balkonie (2 piętro), najprawdopodobniej ze złamaną kończyną dolną. Mieszkanie jest zamknięte od środka.
Tytuł: Odp: KP PSP BĘDZIN
Wiadomość wysłana przez: Zyrios12 w 01 Wrzesień 2019, 09:58:46
13:56 - wpływa zgłoszenie o plamie substancji ropopochodnej na odcinku około 2 kilometrów

ZADYSPONOWANE SIŁY I ŚRODKI:
JRG Będzin
OSP Czeladź
OSP Grodziec
Policja Czeladź


[21] [25] [51]


13:57 - 401s21 Tu Będzin 998 odbiór
- Zgłaszam się.
- Udaj się do zdarzenia Czeladź ul. Katowicka plama substancji ropopochodnej na odcinku około 2km
- Zrozumiałem. Prawidłowo.


14:05 - Będzin 998 tu 401S21 odbiór
- Zgłaszam się.
- Dotarłem na miejsce udaje się na rozpoznanie.
- Zrozumiałem. Prawidłowo.

14:10 - Będzin 998 tu 401S21 odbiór
- Zgłaszam się.
- Na miejscu mam plamę substancji ropopochodnej około 2km o szerokości 40 cm zlokalizowanej na obu pasach. Po przybyciu OSP na miejsce SiS wystarczające. Zamykam jezdnie w obu kierunkach na czas działań.
Zrozumiałem. Prawidłowo.

14:12 Policja na miejscu. Zamkną drogi dojazdowe.
14:13 OSP Czeladź na miejscu. Wyciągają worki z sorbentem oraz sintant. Roty 21 wyciągają miotły.
14:15 Od strony remizy OSP. Rozpoczynamy usuwać substancje ropopochodną. Zostaje ona zasypana sorbentem i oczekujemy na sorbcie.
         OSP Grodziec rozpocznie działania od drugiej strony.
15:20 Plama została zasypana sorbentem. Rozpoczynamy usuwanie sorbentu do specjalnych pojemników. OSP Czeladz i 21 od strony centrum. OSP Grodziec od strony Sosnowca. Za usuwającymi strażakami przodownik roty rozpryskuje na jezdnie sintant a pomocnik spłukuje jezdnie za pomocą LSN.
16:49 Jezdnia została uprzątnięta. Plama substancji ropopochodnej została usunięta.
16:59 Jezdnia sprawdzona. Przekazano miejsce zdarzenia pisemnie policji. Włączono jezdnie do ruchu drogowego.
17:06 - Będzin 998 tu 401S21 odbiór
- Zgłaszam się.
- Wracamy do bazy. miejsce zdarzenia przekazane pisemnie policji.
- Zrozumiałem. Prawidłowo.


17:25

______________________________________________________________________________________________

RAPORT Z ZDARZENIA:
Nr zdarzenia: 4
Rodzaj Zagrożenia: Pożar/Miejscowe Zagrożenie/Alarm Fałszywy
Godziny zdarzenia13:57 - 17:25
Adres: Czeladź Katowicka
Siły i środki:
401S21
409S03,64
Policja Czeladź
Tytuł: Odp: KP PSP BĘDZIN
Wiadomość wysłana przez: Zyrios12 w 01 Wrzesień 2019, 09:58:51
19:22 - wpływa zgłoszenie o starszym mężczyźnie uwięzionym na balkonie (2 piętro), najprawdopodobniej ze złamaną kończyną dolną. Mieszkanie jest zamknięte od środka.

ZADYSPONOWANE SIŁY I ŚRODKI:
JRG Będzin
Policja Będzin
ZRM Będzin


[21] [25] [51]


19:22 - 401s21 Tu Będzin 998 odbiór
- Zgłaszam się.
- Udaj się do zdarzenia Będzin ul. Skalskiego 10. Mężczyzna woła o pomoc 2 piętro. Świadek na miejscu
- Zrozumiałem. Prawidłowo.


19:28 - Będzin 998 tu 401S21 odbiór
- Zgłaszam się.
- Na miejscu udaje się na rozpoznanie
- Zrozumiałem. Prawidłowo.

19:32 - Będzin 998 tu 401S21 odbiór
- Zgłaszam się.
- Zlokalizowaliśmy mężczyzne. Znajduje się na 2 piętrze. Woła o pomoc. Sprawdziliśmy drzwi zamknięte. Wejdziemy przez balkon w koszu SD. W trakcje rozpoznania ZRM i Policja dotarli na miejsce. Sis Wystarczające
Zrozumiałem. Prawidłowo.

19:33 Rota 2 21 Zamyka jezdnie w miejscu. Rozkładania się 51.
          Rota 1 pomaga kierowcy 51 w rozłożeniu SD. Wyciągają podkłady podpodpory.
19:37 Rota 1 w koszu SD. Zostaje uniesiona do balkonu na którym znajduje się mężczyzna.
19:38 Mężczyzna neguje obecność zwierząt w środku. Przodownik rozpoczyna badanie pacjenta. Pomocnik otwiera drzwi kluczem.
19:40 Poszkodowany przekazany ZRM.
19:49 Męzczyzna po zabezpieczeniu zostaje przetransportowany do karetki w noszach płachtowych.
19:53 Mężczyzna w karetce. Mieszkanie zostało zamknięte na klucz przez policje która oddała klucze poszkodowanemu. Balkon również zamknieto.
19:55 Miejsce zdarzenia pisemnie zostało przekazane poszkodowanemu. Poszkodowany został zabrany do Szp w Czeladzi. Sytuacji przekazana do PSK
20:10 Działania zakończone.
20:12 - Będzin 998 tu 401S21 odbiór
- Zgłaszam się.
- Wracamy do bazy
- Zrozumiałem. Prawidłowo.


20:24

______________________________________________________________________________________________

RAPORT Z ZDARZENIA:
Nr zdarzenia:5
Rodzaj Zagrożenia: Pożar/Miejscowe Zagrożenie/Alarm Fałszywy
Godziny zdarzenia 19:22 - 20:24
Adres:Będzin ul Sklaskiego 10
Siły i środki:
401S21,51
Policja Będzin
ZRM Będzin S0202
Tytuł: Odp: KP PSP BĘDZIN
Wiadomość wysłana przez: R2-D2 w 02 Wrzesień 2019, 12:23:08
+ 11 tys.
= 39 tys.

09:09 - wpływa zgłoszenie od policji z prośbą o wejście siłowe do lokalu mieszkalnego.
14:21 - wpływa zgłoszenie o kobiecie, która wpadła do studni.
19:17 - wpływa zgłoszenie o pożarze pustostanu na obrzeżach miasta.
Tytuł: Odp: KP PSP BĘDZIN
Wiadomość wysłana przez: Zyrios12 w 03 Wrzesień 2019, 10:45:39
09:09 - wpływa zgłoszenie od policji z prośbą o wejście siłowe do lokalu mieszkalnego..

ZADYSPONOWANE SIŁY I ŚRODKI:
JRG Będzin


[21] [25] [51]


09:10 - 401s21 Tu Będzin 998 odbiór
- Zgłaszam się.Będzin ul. Modrzejowska 20. Otwarcie mieszkania policja na miejscu
- Zrozumiałem. Prawidłowo.


09:12 - Będzin 998 tu 401S21 odbiór
- Zgłaszam się.
- Na miejscu udaje się na rozpoznanie
- Zrozumiałem. Prawidłowo.

09:14 - Będzin 998 tu 401S21 odbiór
- Zgłaszam się.
- Policja na miejscu. Wzywają sąsiedzi. Po klatce schodowej roznosi się ciężki odór z mieszkania wskazanego przez policje. Otwieramy mieszkanie siłowo na polecenie policji. SiS wystarczające
Zrozumiałem. Prawidłowo.

09:16 Rota 1 z huliganem udaję się na górę.
09:18 Drzwi zostały wyważone. Rozpoznanie w środku zwłoki mężczyzny w pełnym rozkładzie.  Sytuacja przekazana do PSK
09:25 Miejsce zdarzenia przekazane pisemnie policji.
09:28 - Będzin 998 tu 401S21 odbiór
- Zgłaszam się.
- Działania zakończone. Miejsce zdarzenia przekazane pisemnie policji. Wracamy do koszar.
- Zrozumiałem. Prawidłowo.


09:34 Powrót do koszar

______________________________________________________________________________________________

RAPORT Z ZDARZENIA:
Nr zdarzenia:6
Rodzaj Zagrożenia: Pożar/Miejscowe Zagrożenie/Alarm Fałszywy
Godziny zdarzenia 09:10 - 09:34
Adres: Będzin Modrzejowska 20
Siły i środki:
401S21
Policja Będzin
Tytuł: Odp: KP PSP BĘDZIN
Wiadomość wysłana przez: Zyrios12 w 03 Wrzesień 2019, 10:45:45
14:21 - wpływa zgłoszenie o kobiecie, która wpadła do studni.

ZADYSPONOWANE SIŁY I ŚRODKI:
JRG Będzin

JRG Dąbrowa Górnicza
OSP Sławków
Policja
ZRM
[21] [25] [51]


14:22 - 401s21 Tu Będzin 998 odbiór
- Zgłaszam się.
- Udaj się do zdarzenia Sławków ul. Owocowa 5. Kobieta wpadła do studni.
- Zrozumiałem. Prawidłowo.


14:50 - Będzin 998 tu 401S21 odbiór
- Zgłaszam się.
- Na miejscu udaje się na rozpoznanie
- Zrozumiałem. Prawidłowo.

14:51- Będzin 998 tu 401S21 odbiór
- Zgłaszam się.
- Na miejscu JRG Dąbrowa Górnicza, OSP Sławków, Policja oraz ZRM. Ustawiono trójnóg Strażak roty 1 441S21 w AODO opuszczany jest do studni. Kobieta nie odpowiada na wezwania. ZRM Wezwało HEMS.
Zrozumiałem. Prawidłowo.

14:53 409S44 Rota 1 i 2 zabezpiecza lądowisko HEMS na polu obok budynku.
        Rota 1 21 pomaga przy ewakuacji poszkodowanej kobiety,\
        Rota 2 21 udaje się pomóc w zabezpieczeniu lądowiska
14:56 Kobieta został przyczepiona do uprzęży rozpoczynamy wyciąganie.
15:01 Poszkodowana została wydobyta na zewnątrz i ułożona na desce przygotowanej przez ZRM. Poszkodowana przekazana ZRM.
15:04 Ewakuowano strażaka z studni,
15:07 Ratownik 4 wylądował na wyznaczonym lądowisku. Lekarz oraz ratownik udali się do ZRM.
15:10 Poszkodowana znajdowała się 15m poniżej poziomu ziemi. ( Nieprzytomna, Z urazem wielonarządowym, Stan ciężki niestabilny. Oddychająca.
15:23 Pomoc w transporcie Poszkodowanej na desce do HEMS.
15:30 HEMS udał się do Centrum Urazowego w Sosnowcu.
15:34 Miejsce zdarzenia zostało przekazane policji. Brak zagrożenia dla pozostałych osób. Policja oznakuje i zamknie studnie. Oczekują na prokuratora oraz techników.
         ZRM wraca do bazy. Dowódca spisał dane właściciela oraz poszkodowanej.
15:40 Miejsce zdarzenia pisamnie przekazano policji zakończono działania
15:46 - Będzin 998 tu 401S21 odbiór
- Zgłaszam się.
- Zakończyliśmy działania. Wracamy do koszar. Miejsce zdarzenia przekazane policji.
- Zrozumiałem. Prawidłowo.


16:29 Powrót do koszar

______________________________________________________________________________________________

RAPORT Z ZDARZENIA:
Nr zdarzenia: 7
Rodzaj Zagrożenia: Pożar/Miejscowe Zagrożenie/Alarm Fałszywy
Godziny zdarzenia 14:22 - 16:29
Adres: Sławków Owocowa 6
Siły i środki:
401S21
441S21,43
409S44
Policja Sławków, Prokurator , Technicy Policyjni
ZRM Sławków S0238
Tytuł: Odp: KP PSP BĘDZIN
Wiadomość wysłana przez: Zyrios12 w 03 Wrzesień 2019, 10:45:52
19:17 - wpływa zgłoszenie o pożarze pustostanu na obrzeżach miasta..

ZADYSPONOWANE SIŁY I ŚRODKI:
JRG Będzin
OSP Łagisza
OSP Grodziec
OSP Czeladź zabezpieczenie rejonu.
Policja Będzin


[21] [25] [51]


19:18 - 401s21 Tu Będzin 998 odbiór
- Zgłaszam się.
- Udaj się do zdarzenia Będzin ul. Podłosie pożar pustostanu. Brak informacji o poszkodowanych
- Zrozumiałem. Prawidłowo.


19:29 - Będzin 998 tu 401S21 odbiór
- Zgłaszam się.
- Na miejscu udaje się na rozpoznanie
- Zrozumiałem. Prawidłowo.

19:32 - Będzin 998 tu 401S21 odbiór
- Zgłaszam się.
- Zlokalizowaliśmy miejsce pożaru. Płonie pustostan. Ogień wydobywa się z środka. Udajemy się na przeszukanie oraz podamy prąd wody. Budynek wolnostojący, brak możliwości rozprzestrzenienia się ognia. SiS wystarczające.
Zrozumiałem. Prawidłowo.

19:33 Rota 1 buduje linie gaśniczą od rozdzielacza. Pomocnik bierze hooligana.
Rota 2 w AODO rozwija linie główną zakończoną rozdzielaczem oraz buduje linie gaśniczą od rozdzielacza
19:35 Rota 1 wchodzi do budynku z 1 linią gaśniczą rota 2 z drugą.
         Kierowca 25 buduje linie zasilającą do 21.
19:38 Rozpoczęto przeszukanie pomieszczeń oraz lokalizacje źródła ognia
19:39 OSP Łagisza na miejscu.
19:41 OSP Grodziec na Miejscu
          2 Roty OSP grodziec zakładają AODO i oczekują żeby jako zabezpieczenie rot w środku.
          OSP łagisza buduje 2 linie gaśnicze od swojego wozu jako zabezpieczenie.
19:45 Roty zlokalizowały źródło ognia. Płonie stos śmieci. Podano 2 prądy gaśnicze. Pomieszczenie całkowite zadymienie pożar rozprzestrzeniony.  W pozostałych pomieszczeniach nie zlokalizowano osób.
Policja na miejscu
19:57 Pożar został opanowany rozpoczynamy dogaszanie. Sytuacja przekazana do PSK.
20:00 2 Roty OSP wchodzą i przejmują działania od 2 rot 21. Brak osób poszkodowanych
20:15 Pożar ugaszony. Sytuacja przekazana do PSK. 
          OSP Łagisza ustawia agregat oddymiający z OSP Grodziec.
20:37 Pomieszczenia oddymione 4 roty OSP Wchodzą do środka i rozpoczynają usuwanie śmieci z pomieszczenia na zewnątrz gdzie rota 2 21 przelewa je
21:49 Działania zakońńczone. Miejsce zdarzenia przekazane pisemnie policji.
21:55 - Będzin 998 tu 401S21 odbiór
- Zgłaszam się.
- Wracamy do bazy
- Zrozumiałem. Prawidłowo.


22:30 Powrót do bazy tankowanie pojazdów.
22:37 Pojazdy gotowe do działań

______________________________________________________________________________________________

RAPORT Z ZDARZENIA:
Nr zdarzenia:8
Rodzaj Zagrożenia: Pożar/Miejscowe Zagrożenie/Alarm Fałszywy
Godziny zdarzenia 19:18 - 22:37
Adres: Będzin Podłosia
Siły i środki:
401S21,25
409S03
407S03
Policja Będzin
Tytuł: Odp: KP PSP BĘDZIN
Wiadomość wysłana przez: R2-D2 w 05 Wrzesień 2019, 12:34:51
+ 36 tys. (18x2)
= 75 tys.


09:15 - wpływa zgłoszenie o pożarze autobusu miejskiego, kierowca najprawdopodobniej doznał oparzeń podczas próby samodzielnego gaszenia.
11:29 - wpływa zgłoszenie o podejrzeniu zatrucia CO w bloku mieszkalnym.
16:02 - wpływa zgłoszenie ze Skoncentrowanej Dyspozytorni Medycznej, jeden z ZRM prosi o wsparcie w transporcie poszkodowanego pracownika budowy.
Tytuł: Odp: KP PSP BĘDZIN
Wiadomość wysłana przez: Zyrios12 w 06 Wrzesień 2019, 20:37:17
09:15 - wpływa zgłoszenie o pożarze autobusu miejskiego, kierowca najprawdopodobniej doznał oparzeń podczas próby samodzielnego gaszenia.

ZADYSPONOWANE SIŁY I ŚRODKI:
JRG Będzin
ZRM Będzin
Policja Będzin
[21] [25] [51]

Kierowca 51 wsiada do 25

09:16 - 401s21 Tu Będzin 998 odbiór
- Zgłaszam się.
- Udaj się do zdarzenia Będzin ul. Piłsudskiego przy stadionie. Pożar autobusu
- Zrozumiałem. Prawidłowo.


09:20 - Będzin 998 tu 401S21 odbiór
- Zgłaszam się.
- Na Miejscu udaję się na rozpoznanie
- Zrozumiałem. Prawidłowo.

09:22 - Będzin 998 tu 401S21 odbiór
- Zgłaszam się.
- Na miejscu pożar rozwinięty objął komorę silnika i wnętrze autobusu. Pasażerowie opuścili pojazd przed naszym przybyciem. Kierowca został poparzony w trakcje prób gaszenia zajmuje się nim ZRM. Autobus Diesel.
Zrozumiałem. Prawidłowo.

09:23 Rota 2 21 w AODO buduje linię główną od 25 a następnie 2 linie gaśniczą z prądownicą do piany ciężkiej
         Rota 1 21 w AODO buduje linię gaśniczą z nakładką do piany ciężkiej
         Dowódca 25 zamknął jezdnie
09:24 Podano 2 prądy piany ciężkiej
09:27 Policja na miejscu przejmuje zabezpieczenie miejsca zdarzenia
09:30 ZRM wyjeżdża do szpitala Przekazano PSK
09:49 Pożar opanowany. Rota 1 otwiera komore silnika i zaczyna ją przelewać.
09:55 Pożar ugaszony.
10:17 Pojazd przewietrzony Roty rozpoczynają sprawdzanie pojazdu. Akumulatory spłoneły.
10:30 Pojazd zostaje ponownie przelewany.
11:35 Działania zakończone. Miejsce zdarzenia pisemnie przekazane policji
11:40 - Będzin 998 tu 401S21 odbiór
- Zgłaszam się.
- Wracamy do bazy na miejscu zostaje patrol Policji który zabezpieczy miejsce zdarzenia. Miejsce zdarzenia przekazane policji
- Zrozumiałem. Prawidłowo.


11:45 Powrót do koszar pojazd zostały zatankowane.

______________________________________________________________________________________________

RAPORT Z ZDARZENIA:
Nr zdarzenia: 9
Rodzaj Zagrożenia: Pożar/Miejscowe Zagrożenie/Alarm Fałszywy
Godziny zdarzenia 09:16 - 11:45
Adres: Będzin ul Piłsudskiego
Siły i środki:
401S21,25
S0202
Policja będzin
Tytuł: Odp: KP PSP BĘDZIN
Wiadomość wysłana przez: Zyrios12 w 06 Wrzesień 2019, 20:37:24
11:29 - wpływa zgłoszenie o podejrzeniu zatrucia CO w bloku mieszkalnym.

ZADYSPONOWANE SIŁY I ŚRODKI:
PSK Będzin przez WSK Katowice zadysponowało JRG Dąbrowa Górnicza
JRG Dąbrowa Górnicza
21 JRG Dąbrowa Górnicza


11:32 - 441s21 Tu Dąbrowa Górnicza 998 odbiór
- Zgłaszam się.
- Udaj się do zdarzenia Będzin ul. Kielecka 4 Podejrzenie Tlenku węgla w mieszkaniu. Wzywa ZRM
- Zrozumiałem. Prawidłowo.


11:40 - Dąbrowa Górnicza 998 Tu 441s21 odbiór
- Zgłaszam się.
- Na miejscu udaje się na rozpoznanie. KAR oraz rota 1 w AODO z detektorem wielogazowym udają się do mieszkania.
- Zrozumiałem. Prawidłowo.

11:44 Dąbrowa Górnicza 998 Tu 441s21 odbiór
- Zgłaszam się.
- Na miejscu ZRM ewakuował mieszkańców mieszkania 3 osoby. Po sprawdzeniu mieszkania wskaźniki 160 ppm. W łazience 400ppm znajduje się piec gazowy. Sprawdzimy mieszkania obok mieszkania oraz piętro wyżej i niżej.
Zrozumiałem. Prawidłowo.

11:46 Rota 1 otwiera okna w mieszkaniu rozpoczyna wietrzenie. Wyłączono piec gazowy znajdujący się w łazience.
11:52 Rota udaję się sprawdzić mieszkania na tym samym poziomie 1 wyżej i niżej. ZRM wezwało drugi zespół do pomocy. Zadysponuj policje na miejsce.
12:00 2 ZRM na miejscu. Właściciel zostawił klucze do mieszkania.
12:09 ZRM udają się do szpitala SOR DG
12:11 Policja na miejscu.
12:34 Mieszkania sprawdzone. Brak CO. Wykonano kontrolny pomiar w mieszkaniu 0ppm na całym poziomie.
12:40 Dowódca przekazuje pisemnie klucze oraz miejsce zdarzenia. Zakazując używanie pieca gazowego do uzyskania zgody przez wykwalifikowany serwis oraz kontrole przewodów wentylacyjnych.
12:46 Dąbrowa Górnicza 998 Tu 441s21 odbiór
- Zgłaszam się.
- Wracamy do bazy na miejsce zdarzenia przekazane pisemnie policji
- Zrozumiałem. Prawidłowo.


13:02 zastęp w koszarach

______________________________________________________________________________________________

RAPORT Z ZDARZENIA:
Nr zdarzenia: 10
Rodzaj Zagrożenia: Pożar/Miejscowe Zagrożenie/Alarm Fałszywy
Godziny zdarzenia 11:32 - 13:02
Adres: Będzin ul. Kielecka 4
Siły i środki:
441S21
S0240, S0210
Policja Będzin
Tytuł: Odp: KP PSP BĘDZIN
Wiadomość wysłana przez: Zyrios12 w 06 Wrzesień 2019, 20:37:30
16:02 - wpływa zgłoszenie ze Skoncentrowanej Dyspozytorni Medycznej, jeden z ZRM prosi o wsparcie w transporcie poszkodowanego pracownika budowy.

ZADYSPONOWANE SIŁY I ŚRODKI:
Posterunek zamiejscowy w Siewierzu
OSP Mierzęcice


[23]


16:03 - 401s23 Tu Będzin 998 odbiór
- Zgłaszam się.
- Udaj się do zdarzenia Mierzęcice  budowa drugiego pasa Trasy S1 ZRM potrzebuje pomocy w ewakuacji poszkodowanego.
- Zrozumiałem. Prawidłowo.


16:13 - Będzin 998 tu 401S23 odbiór
- Zgłaszam się.
- Na miejscu udaje się na rozpoznanie
- Zrozumiałem. Prawidłowo.

16:15 - Będzin 998 tu 401S23 odbiór
- Zgłaszam się.
- Poszkodowany znajduje się na wzniesieniu przy trasie gdzie prowadzone są wykopy pod nową pas ruchu. Poszkodowany złamane obie kończyny dolne na desce. Udajemy się pomóc w ewakuacji. OSP Mierzęcice na miejscu. Kierowcy zabezpieczają miejsce zdarzenia pachołkami z OSP Mierzęcice.
Zrozumiałem. Prawidłowo.

16:16 3 roty udają się do poszkodowanego. Wzięto linkę asekuracyjną
16:20 Deska została przypięta liną do bloczku ratunkowego przyczepionego do koparki. 1 strażak asekuruje liną żeby poszkodowany nie spadł w dół.
          4 strażaków powoli schodzi w dół z poszkodowanym
16:33 Poszkodowany w ZRM. Zostaje przetransportowany do szpitala. przekazano do PSK
16:40 Działania zakończone
16:42 - Będzin 998 tu 401S23 odbiór
- Zgłaszam się.
- Wracamy do bazy . działania zakończone
- Zrozumiałem. Prawidłowo.


16:56 Powrót do koszar

______________________________________________________________________________________________

RAPORT Z ZDARZENIA:
Nr zdarzenia: 11
Rodzaj Zagrożenia: Pożar/Miejscowe Zagrożenie/Alarm Fałszywy
Godziny zdarzenia 16:03 - 16:56
Adres: Trasa S1  Mierzęcice
Siły i środki:
401S23
409S14
S0206
Tytuł: Odp: KP PSP BĘDZIN
Wiadomość wysłana przez: R2-D2 w 07 Wrzesień 2019, 17:23:13
(http://esluzba.com.pl/pieczatki/avatarxh1.png)

DOSTAWA:

- Zestaw hydrauliczny Lukas: Agregat hydrauliczny P 610 OG, Narzędzie kombi SC 357, Para węży zasilających 5 m [szt. 1]
- Sorbent Copmact, worek 20kg [szt. 1]
- Agregat prądotwórczy GEKO 1,8 KW [szt. 1]
- Podpory do stabilizacji pojazdów [szt. 6]
- Pachołki 16szt
- Znaki uwaga wypadek

Koszt: 47 tys.
Udzielony rabat: 20% (start)
Do zapłaty: 38 tys.
Stan konta: 37 tys.

Dziękujemy i zapraszamy ponownie.
Tytuł: Odp: KP PSP BĘDZIN
Wiadomość wysłana przez: R2-D2 w 08 Wrzesień 2019, 18:20:53
+ 30 tys. (15x2)
= 67 tys.

14:57 - pożar osiedlowej stacji transformatorowo-rozdzielczej.
19:34 - próba samobójcza, mężczyzna grozi skokiem z dachu jednego z bloków.
Tytuł: Odp: KP PSP BĘDZIN
Wiadomość wysłana przez: R2-D2 w 08 Wrzesień 2019, 18:22:39
(http://esluzba.com.pl/pieczatki/avatarxh1.png)

DOSTAWA:

Kamera FLIR K2 [2]
Wentylator GF164SE [2]
Detektor MSA Altair 4XR [2]

Koszt: 37 tys.
Udzielony rabat: --
Do zapłaty: 37 tys.
Stan konta: 30 tys.

Dziękujemy i zapraszamy ponownie.
Tytuł: Odp: KP PSP BĘDZIN
Wiadomość wysłana przez: Zyrios12 w 08 Wrzesień 2019, 21:10:58
14:57 - pożar osiedlowej stacji transformatorowo-rozdzielczej.

ZADYSPONOWANE SIŁY I ŚRODKI:
JRG Będzin
OSP Wojkowice
OSP Wojkowice - Żychcice
Energetyka


[21] [25] [51]


14:58 - 401s21 Tu Będzin 998 odbiór
- Zgłaszam się.
- Udaj się do zdarzenia Wojkowice ul. Sobieskiego 243 Pożar stacji transformatorowej
- Zrozumiałem. Prawidłowo.


15:11 - Będzin 998 tu 401S21 odbiór
- Zgłaszam się.
- Na miejscu udaje się na rozpoznanie
- Zrozumiałem. Prawidłowo.

15:12 - Będzin 998 tu 401S21 odbiór
- Zgłaszam się.
- Na miejscu działają OSP Wojkowice i Żychcice zgasili pożar transformatora za pomocą 6 gaśnic proszkowych 5kg. Miejsce zdarzenia zabezpieczone.  Brak zagrożeń
Zrozumiałem. Prawidłowo.

15:13 Miejsce zdarzenia odgrodzone za pomocą taśmy ostrzegawczej.
15:23 Na miejsce przyjechała energetyka przekazano do PSK
15:25 Dowódca przekazuje pisemnie miejsce zdarzenia energetyce. Poproszono żeby jeden wóz został jeszcze około 20 minut na pierwszą faze ich pracy
15:28 - Będzin 998 tu 401S21 odbiór
- Zgłaszam się.
- Wracamy do bazy. Miejsce zdarzenia przekazane pisemnie Energetyce OSP Żychcice zostaną jeszcze około 20 minut na zabezpieczenie pierwszej fazy pracy energetyki.
- Zrozumiałem. Prawidłowo.


16:00  Powrót do koszar. Wszystkie jednostki wróciły.

______________________________________________________________________________________________

RAPORT Z ZDARZENIA:
Nr zdarzenia: 12
Rodzaj Zagrożenia: Pożar/Miejscowe Zagrożenie/Alarm Fałszywy
Godziny zdarzenia: 14:58 - 16:00
Adres: Wojkowice ul Sobieskiego 243
Siły i środki:
401S21
409S47,54
Energetyka
Tytuł: Odp: KP PSP BĘDZIN
Wiadomość wysłana przez: Zyrios12 w 08 Wrzesień 2019, 21:11:06
19:34 - próba samobójcza, mężczyzna grozi skokiem z dachu jednego z bloków.

ZADYSPONOWANE SIŁY I ŚRODKI:
JRG Będzin
JRG Dąbrowa Górnicza
ZRM
Policja
[21] [25] [51]


19:35 - 401s21 Tu Będzin 998 odbiór
- Zgłaszam się.
- Udaj się do zdarzenia Będzin Pileckiego 7. Mężczyzna grozi skokiem z dachu bloku. W drodze SD z JRG DG z skokochronem
- Zrozumiałem. Prawidłowo.


19:39 - Będzin 998 tu 401S21 odbiór
- Zgłaszam się.
- Na miejscu udaje się na rozpoznanie
- Zrozumiałem. Prawidłowo.

19:41 - Będzin 998 tu 401S21 odbiór
- Zgłaszam się.
- Na miejscu Policja. Mężczyzna stoi na krawędzi dachu bloku 10 kondygnacyjnego. Oczekujemy na SD żeby rozstawić skokochron. Policja próbuje dostać się do mężczyzny
Zrozumiałem. Prawidłowo.

19:42 ZRM Na miejscu.
19:44 Policja dostałą się do mężczyzny rozpoczynają negocjacje.
19:48 441S51 na miejscu.
19:50 Dwie roty 21 rozkładają skokochron z dowódcą 51
19:53 Skokochron ustawiony strażacy stają w bezpiecznej odległości i oczekują na rozwój dalszej sytuacji.
20:27 Negocjator Policyjny na miejscu udaje się do mężczyzny
22:43 Mężczyzna zszedł z dachu. Zostaje przekazany ZRM.  Sytuacja przekazana do PSK
         Roty składają skokochron/
23:00 Działania zakończone zastępy wracają do koszar
23:03 - Będzin 998 tu 401S21 odbiór
- Zgłaszam się.
- Wracamy do Koszar
- Zrozumiałem. Prawidłowo.


23:10 Powrót do koszar

______________________________________________________________________________________________

RAPORT Z ZDARZENIA:
Nr zdarzenia: 13
Rodzaj Zagrożenia: Pożar/Miejscowe Zagrożenie/Alarm Fałszywy
Godziny zdarzenia19:35 - 23:10
Adres:Będzin Pileckiego 7
Siły i środki:
401S21
441S51
ZRM - S0202
Policja Będzin + negocjator.
Tytuł: Odp: KP PSP BĘDZIN
Wiadomość wysłana przez: R2-D2 w 11 Wrzesień 2019, 10:02:13
+ 20 tys. (10x2)
= 50 tys.

Dwa lub trzy dowolne zdarzenia na dzisiaj.
Tytuł: Odp: KP PSP BĘDZIN
Wiadomość wysłana przez: Zyrios12 w 12 Wrzesień 2019, 14:16:53
01:21 - pożar śmietnika.

ZADYSPONOWANE SIŁY I ŚRODKI:
Posterunek zamiejscowy Siewierz

[23]


01:23 - 401s23 Tu Będzin 998 odbiór
- Zgłaszam się.
- Udaj się do zdarzenia Siewierz ul.Warszawska 10
- Zrozumiałem. Prawidłowo.


01:25 - Będzin 998 tu 401S23 odbiór
- Zgłaszam się.
- Dotarliśmy na miejsce udaję się na rozpoznanie
- Zrozumiałem. Prawidłowo.


01:28 - Będzin 998 tu 401S23 odbiór
- Zgłaszam się.
- Pożar kosza na śmieci 1m3 stalowy lokalnej firmy śmieciowej
- Zrozumiałem. Prawidłowo.


01:29 Rota 1 w AODO podaje prąd gaśniczy z LSN do kosza. Śmieci są przegrzebywane przez pomocnika roty 1 za pomocą wideł
01:36 Pożar ugaszony.
01:40 Uzupełniono wodę z hydrantu.

01:50 - Będzin 998 tu 401S23 odbiór
- Zgłaszam się.
- Zakończyłem działania wracamy do jednostki.
- Zrozumiałem. Prawidłowo.


01:55 Zastęp w jednostce

______________________________________________________________________________________________

RAPORT Z ZDARZENIA:
Nr zdarzenia: 14
Rodzaj Zagrożenia: Pożar/Miejscowe Zagrożenie/Alarm Fałszywy
Godziny zdarzenia: 01:21 - 01:55
Adres: Siewierz Warszawska
Siły i środki:
401S23
Tytuł: Odp: KP PSP BĘDZIN
Wiadomość wysłana przez: Zyrios12 w 12 Wrzesień 2019, 14:17:00
O godzinie 1:29 .

ZADYSPONOWANE SIŁY I ŚRODKI:
JRG Będzin
[21] [25] [51]


01:30 - 401s21 Tu Będzin 998 odbiór
- Zgłaszam się.
- Udaj się do zdarzenia Będzin al.Hugo Kołątaja
- Zrozumiałem. Prawidłowo.


01:34 - Będzin 998 tu 401S21 odbiór
- Zgłaszam się.
- Na miejscu udaje się na rozpoznanie
- Zrozumiałem. Prawidłowo.

01:36 - Będzin 998 tu 401S21 odbiór
- Zgłaszam się.
- Na miejscu 3 kierowców zużyło 3kg proszku gaśniczego czym opanowali ogień. Sprawdzimy pojazd. Sis wystarczające. Bez osób poszkodowanych
Zrozumiałem. Prawidłowo.

01:38 Strażacy otwierają maskę w asekuracji LSN i kamerą termowizyjną sprawdzają pojazd.
01:50 Silnik Został przelany z LSN.
02:00 Pojazd usunięty na pobocze miejsce zdarzenia przekazane pisemnie kierowcy pojazdu.
02:15 Działania zakończone.
02:18 - Będzin 998 tu 401S21 odbiór
- Zgłaszam się.
- Wracamy do bazy
- Zrozumiałem. Prawidłowo.


02:27 Powrót do bazy pojazdy zatankowane

______________________________________________________________________________________________

RAPORT Z ZDARZENIA:
Nr zdarzenia: 15
Rodzaj Zagrożenia: Pożar/Miejscowe Zagrożenie/Alarm Fałszywy
Godziny zdarzenia 01:29 - 02:27
Adres: Będzin Al.H.Kołątaja
Siły i środki:
401S21,25
Tytuł: Odp: KP PSP BĘDZIN
Wiadomość wysłana przez: R2-D2 w 14 Wrzesień 2019, 21:08:49
+ 16 tys. (8x2)
= 66 tys.

21:08 - wpływa zgłoszenie o zdarzeniu masowym (interpretacja własna).
Tytuł: Odp: KP PSP BĘDZIN
Wiadomość wysłana przez: R2-D2 w 14 Wrzesień 2019, 21:10:31
(http://esluzba.com.pl/pieczatki/avatarxh1.png)

DOSTAWA:

Gaśnica proszkowa 5kg 8 szt
Gaśnica śniegowe 5 szt
Skokochron szt 1

Koszt: 29 tys.
Udzielony rabat: --
Do zapłaty: 29 tys.
Stan konta: 37 tys.

Dziękujemy i zapraszamy ponownie.
Tytuł: Odp: KP PSP BĘDZIN
Wiadomość wysłana przez: Zyrios12 w 16 Wrzesień 2019, 23:05:13
urlop na 1 zmianę :)
Tytuł: Odp: KP PSP BĘDZIN
Wiadomość wysłana przez: R2-D2 w 17 Wrzesień 2019, 18:23:43
Prawidłowo. :)
Tytuł: Odp: KP PSP BĘDZIN
Wiadomość wysłana przez: Zyrios12 w 17 Wrzesień 2019, 19:50:11
21:08 - wpływa zgłoszenie o wypadku komunikacyjnym Autostrada A1 zderzenie pojazdu ciężarowego z autobusem. Z informacji wstępnych autobus prawdopodobnie przewrócił się na bok

ZADYSPONOWANE SIŁY I ŚRODKI:
JRG Będzin
Posterunek zamiejscowy Siewierz
JRG Piekary Śląskie
Grupa Specjalistyczna Ratownictwa Drogowego Dąbrowa Górnicza
OSP Dobieszowice
OSP Mierzęcice
OSP Rogoźnik
OSP Bobrowniki
OSP Siewierz
OSP Grodziec ( Zabezpieczenie Rejonu)
OSP Czeladź ( Zabezpieczenie Rejonu)
Państwowe Ratownictwo Medyczne
Policja Będzin
HEMS Ratownik 6
JRG Będzin: [21] [25] [51]
Posterunek Zamiejscowy Siewierz [23]


21:09 - 401s21 Tu Będzin 998 odbiór
- Zgłaszam się.
- Udaj się do zdarzenia Wypadek komunikacyjny zderzenie autobusu z pojazdem ciężarowym.Prawdopodobnie duża liczba poszkodowanych. Autostrada A1 Dobieszowice 7km kierunek częstochowa.
- Zrozumiałem. Prawidłowo.


21:29 - Będzin 998 tu 401S21 odbiór
- Zgłaszam się.
- Zastępy na miejscu udaje się na rozpoznanie.
- Zrozumiałem. Prawidłowo.

21:31 - Będzin 998 tu 401S21 odbiór
- Zgłaszam się.
- Sytuacja na miejscu wygląda następująco. Droga Kierunek Częstochowa zamknięta dla ruchu. Kierunek Piekary Śląskie zwężenie do 1 pasa. Na miejscu OSP Dobieszowice 409[S]07, JRG Siewierz (401S23), OSP Mierzęcice (409[S]14, 409S15), JRG Piekary Śląskie (541S22,541S43,541S90) OSP Bobrowniki (409[S]05), OSP Rogoźnik(409[S]11).
KAM - ZRM S0206, Na miejscu ZRM S0204, S0412, S0414. JRG Piekary Autobus ustabilizowany wykonano dostęp przez przednią szybę. W środku około 30 osób. Pojazd ciężarowy przewozi papier do drukarni.
Zrozumiałem. Prawidłowo.

21:32 KAR - 401S25 Dowdóca JRG Będzin Przejmuje dowodzenie.
          OSP Siewierz Przygotowanie lądowiska dla HEMS. OSP Dobieszowice oraz OSP Mierżęcice 409S14 Transport poszkodowanych z autobusu do punktu medycznego, OSP Bobrowniki Pomagają ZRM rozstawić płachty triagowe i przygotować strefe żółtą i czerwoną. OSP Rogoźnik Biorą torby R1 i będą opiekować się poszkodowanymi w zielonej strefie. JRG Piekary Śląskie + 2 RM Triage z ZRM S0204 wchodzą do pojazdu i rozpoczynają segregację. 401S21 wyciagają poszkodowanego z pojazdu ciężarowego który nie może sam wyjść. ZRM Wyznaczyło. Kierownik Punktu medycznego RM- S0206. KAM Kierownik S0206. Wewnątrz punktu medycznego gdzie będą przygotowywać poszkodowanych działa S0412 i S0414.  409S15 Zabezpieczenie gaśnicze podano pianę ciężką na pojazd
          Miejsce zdarzenia zostało oświetlone przez pojazdy Straży.
21:35 Rozpoczęto Triage.
21:37 Przyjazd na miejsce SGRT DG 441S40,43,49.
21:40 SGRT Rozpoczeli mocną stabilizacje pojazdów oraz odcięcie napięcia w pojazdach i neutralizacje płynów.
21:42 Wstępny Triage Czerwony 6 Żółty 10 Zielony 14. + kierowca pojazdu ciężarowego 1 zółty. Poszkodowani zieloni wyszli z autobusu i zostali przekazani do strefy zielonej. Rozpoczęto ewakuacje czerwonych i żółtych na deskach
21:45 HEMS na miejscu. Na miejsce dotarły ZRM S0205,S0213,S0218,20, S0236, S0340,42, S0310,12,16 w drodze, S0230, S0136,S0130,S0212,S04,10,06,32,34
         ZRM Oczekują na wezwanie do strefy punktu medycznego. Dotarcje WRD Będzin, Katowice.
21:56 Ratownik 6 transportuje czerwonego, Czerwoni: S0205,S0213,S0218,S0220,S0236  ZRM Zajmują się poszkdoowanymi transport do ambulanców gdzie będą przygotowani do transportu.
21:58 SGRT Zakończyło pierwsze działania.
22:05 Wszyscy poszkodowani ewakuowani z pojazdu. Przybycie na miejsce kolejnych ZRM.
         Żółci: S0340,S0342, S0310,S0312,S0316, S0230,S0136,S0130,S0212,S0410,S0406. Przygotowani do transportu, Poszkodowani Czerwoni Przetransportowani do najbliżsych SOR wyznaczonych przez KAM i Dyspozytora Medycznego. Żółci rozwożeni będą na tej samej zasadzie.
22:14 Poszkodowani żółci transportowani do wyznaczonych SOR. ZRM ,S0432,S0434,S0412,S0414,S0204 zajmują się poszkodowanymi zielonymi. Poszkodowani nie wymagają unieruchomienia . Transport zgodnie z homologacją pojazdów 2 ratowinków + 3 zielonych. Transport do IP oddalonych od miejsca zdarzenia. Bądź nie wyznaczonych do przyjęcia poszkodowanych czerwonych i żółtych
22:30 Wszyscy poszkodowani Transportowani do szpitali.
22:40 Policja rozpoczyna swoje czynności. Wezwano prokuratora i techników.
23:00 Przybycie prokuratora i techników. Na miejscu działają WRD 4 radiowozy, Prewencja 2 radiowozy.
         KAR Odsyła do koszar.  JRG Piekary Śląskie. Posterunek zamiejscowy siewierz. OSP Rogoźnik, OSP Bobrowniki, OSP Mierzęcice
01:39 Działania policji i prokuratury zakończone. W między czasie na miejsce przyjechały lawety i ciągnik podstawiony przez firmę.
02:00 Ciągnik siodłowy usunięty na lawetę drugie zabiera naczepię. SGRT Rozpoczyna podnoszenie pojazdu na koła. Ustawiono rotator Pojazd przypięto na łancuch a następnie przypięto do wysięgnika. do 441S49 przypięto do wyciągarki łańcuchy które przymocowano do dachu autobusu.
02:19 Pojazd został delikatnie uniesiony a następnie wyciągarką ciągnięty za dach co zpowodowało ustawienie autobusu na kołach.
02:22 Pojazd na kołach usuwano sprzęt SGRT.
02:30 Pojazd ładowany na lawetę.
02:45 Usunięto substancje ropopochodne z jezdni za pomocą Sorbentu oraz sintantu.
03:15 Miejsce zdarzenia pisemnie przekazane policji . Działania zakończone.
03:20 - Będzin 998 tu 401S21 odbiór
- Zgłaszam się.
- Wracamy do bazy. Miejsce zdarzenia przekazane pisemnie policji
- Zrozumiałem. Prawidłowo.


03:50

______________________________________________________________________________________________

RAPORT Z ZDARZENIA:
Nr zdarzenia: 16
Rodzaj Zagrożenia: Pożar/Miejscowe Zagrożenie/Alarm Fałszywy
Godziny zdarzenia 21:08 - 03:50
Adres: Autostrada A1 km7
Poszkodowani:
Czerwony: 6
Żółty: 11
Zielony: 14
Czarny: 0
Siły i środki:
JRG Będzin (401S21,25)
JRG Siewierz (401S23),
OSP Dobieszowice 409[S]07,
OSP Mierzęcice (409[S]14, 409S15),
OSP Bobrowniki (409[S]05),
OSP Rogoźnik(409[S]11).
OSP Siewierz 409S36
JRG Piekary Śląskie (541S22,541S43,541S90
SGRT Dąbrowa Górnicza 441S40,441S43,441S49
WRD 4 Radiowozy , 2 Prewencja, Prokurator, Technicy
ZRM ,S0136,S0130
        S0204,S0205, KAM S0206,S0212,S0213,S0218,S0220,S0230,S0236
        S0310,S0312,S0316S0340,S0342,
        S0406,S0410,S0412,S0414,S0432,S0434
HEMS: Ratownik 6
Tytuł: Odp: KP PSP BĘDZIN
Wiadomość wysłana przez: Misiek0831 w 20 Wrzesień 2019, 10:00:20
przyznano dotację w kwocie 1 miliona

 budżet: 1  mln 37 tys
Tytuł: Odp: KP PSP BĘDZIN
Wiadomość wysłana przez: R2-D2 w 20 Wrzesień 2019, 13:17:00
+ 16 tys. (8x2)
= 1 mln. 53 tys.

13:12 - wpływa zgłoszenie o pożarze kotłowni w domu jednorodzinnym.
17:39 - wpływa zgłoszenie o uruchomieniu się alarmu ppoż. w budynku pływalni.
Tytuł: Odp: KP PSP BĘDZIN
Wiadomość wysłana przez: Zyrios12 w 24 Wrzesień 2019, 12:33:06
Przepraszam za opóźnienie nie miałem dostępu do kompa
Proszę o kolejne akcje do wieczora opis
Tytuł: Odp: KP PSP BĘDZIN
Wiadomość wysłana przez: Zyrios12 w 26 Wrzesień 2019, 13:51:37
13:12 - wpływa zgłoszenie o pożarze kotłowni w domu jednorodzinnym.

ZADYSPONOWANE SIŁY I ŚRODKI:
Posterunek Siewierz
OSP Siewierz
OSP Wojkowice Kościelne
[23]


13:13 - 401s23 Tu Będzin 998 odbiór
- Zgłaszam się.
- Udaj się do zdarzenia Siewierz ul.3Maja 12
- Zrozumiałem. Prawidłowo.


13:16 - Będzin 998 tu 401S23 odbiór
- Zgłaszam się.
- Na miejscu udaje się na rozpoznanie
- Zrozumiałem. Prawidłowo.

13:18 - Będzin 998 tu 401S23 odbiór
- Zgłaszam się.
- Pożar w kotłowni. W kotłowni przechowywane jest drzewo i nie wielkie ilości węgla. Brak substancji nie bezpiecznych. Kotłownia około 13m2. Zadymienie całkowite. Mieszkańcy opuścili dom przed przybyciem PSP.
Zrozumiałem. Prawidłowo.

13:20 Rota2 buduje linie główną pod drzwi domu.
         Rota 1 w AODO buduje linie gaśniczą od rozdzielacza.
         KAR odłączył media.
13:21 OSP Siewierz na miejscu.
13:23 Podano prąd gaśniczy na płomienie.
13:28 OSP Wojkowice kościelne na miejscu
13:32 Pożar opanowany otwarto okna w kotłowni. Rota 2 OSP Ustawia agregat odymiający w drzwiach.
13:45 Pomieszczenia przewietrzone. Roty pierwsze OSP Siewierz i wojkowice w AODO wynoszą drzewo przed dom gdzie jest przelewane przez rote 2 OSP Siewierz. JRG tankuje wóz
13:56 Energetyka i gazownia na miejscu
14:39 Pomieszczenie sprawdzone kamerą termowizyjną spalone rzeczy przelane.
14:51 Miejsce zdarzenia przekazane pisemnie właścicielowi
15:00 - Będzin 998 tu 401S23 odbiór
- Zgłaszam się.
- Wracamy do bazy
- Zrozumiałem. Prawidłowo.


15:10

______________________________________________________________________________________________

RAPORT Z ZDARZENIA:
Nr zdarzenia: 17
Rodzaj Zagrożenia: Pożar/Miejscowe Zagrożenie/Alarm Fałszywy
Godziny zdarzenia 13:12 - 15:10
Adres: Siewierz 3 maja 12
Siły i środki:
401S23
409S36, 409S41
Tytuł: Odp: KP PSP BĘDZIN
Wiadomość wysłana przez: Zyrios12 w 26 Wrzesień 2019, 13:51:42
17:39 - wpływa zgłoszenie o uruchomieniu się alarmu ppoż. w budynku pływalni.

ZADYSPONOWANE SIŁY I ŚRODKI:
JRG Będzin
[21] [25] [51]


17:40 - 401s21 Tu Będzin 998 odbiór
- Zgłaszam się.
- Udaj się do zdarzenia Będzin Siemońska 13 Czujnik Ppoż w budynku pływalni
- Zrozumiałem. Prawidłowo.


17:46 - Będzin 998 tu 401S21 odbiór
- Zgłaszam się.
- Na miejscu udaje się na rozpoznanie
- Zrozumiałem. Prawidłowo.

17:48 - Będzin 998 tu 401S21 odbiór
- Zgłaszam się.
- Ewakuacja przeprowadzona przez ratowników WOPR. Ochrona nie znalazła źródeł ognia. udajemy się na przeszukanie.
Zrozumiałem. Prawidłowo.

17:50 Dowódca i przodownik roty 1 udają się na przeszukanie z kamerą termowizyjną.
18:13 Brak źródeł ognia.
18:15 działania zakończone
18:18 - Będzin 998 tu 401S21 odbiór
- Zgłaszam się.
- Wracamy do bazy
- Zrozumiałem. Prawidłowo.


18:29

______________________________________________________________________________________________

RAPORT Z ZDARZENIA:
Nr zdarzenia: 18
Rodzaj Zagrożenia: Pożar/Miejscowe Zagrożenie/Alarm Fałszywy
Godziny zdarzenia 17:39 - 18:29
Adres: Będzin siemońska 13
Siły i środki:
401S21 , 401S25, 401S51
Tytuł: Odp: KP PSP BĘDZIN
Wiadomość wysłana przez: R2-D2 w 02 Październik 2019, 17:28:30
+ 9 tys.
= 1 mln. 62 tys.

12:19 - wpływa zgłoszenie o kolizji trzech samochodów osobowych.
14:30 - wpływa zgłoszenie o oberwanym banerze reklamowym, który zagraża przechodniom/pojazdom.
19:43 - wpływa zgłoszenie o "podejrzanym" zapachu na klatce schodowej w bloku mieszkalnym.
Tytuł: Odp: KP PSP BĘDZIN
Wiadomość wysłana przez: Zyrios12 w 05 Październik 2019, 10:53:16
Proszę o czas do następnej zmiany
Tytuł: Odp: KP PSP BĘDZIN
Wiadomość wysłana przez: R2-D2 w 05 Październik 2019, 19:19:28
Prawidłowo.
Tytuł: Odp: KP PSP BĘDZIN
Wiadomość wysłana przez: Zyrios12 w 06 Październik 2019, 17:25:39
12:19 - wpływa zgłoszenie o kolizji trzech samochodów osobowych.

ZADYSPONOWANE SIŁY I ŚRODKI:
OSP Mierzęcice
JRG Siewierz
[23]


12:20 - 401s23 Tu Będzin 998 odbiór
- Zgłaszam się.
- Udaj się do zdarzenia DK78 Centrum Mierzęcic. Kolizja 3 pojazdów osobowych bez osób poszkodowanych. Policja w drodze
- Zrozumiałem. Prawidłowo.


12:30 - Będzin 998 tu 401S23 odbiór
- Zgłaszam się.
- Na miejscu. Udaje się na rozpoznanie
- Zrozumiałem. Prawidłowo.

12:32 - Będzin 998 tu 401S23 odbiór
- Zgłaszam się.
- Na miejscu OSP zabezpieczyło miejsce zdarzenia. Mamy kolizję 3 pojazdów osobowych bez osób poszkodowanych. Zderzenie na skrzyżowaniu DK78 z ul. Gminną. Mamy wycieki substancji ropopochodnej. Policja własnie dojechała. SiS wystarczające
Zrozumiałem. Prawidłowo.

12:34 Policja rozpoczyna czynności. KDR spisuje dokumentacje. Zabezpieczono miejsce zdarzenia pachołkami. Odłączono akumulatory. Pojazdy bez gazu.
12:48 Policja wyraziła zgodę na usunięcie pojazdów na pobocze. Laweta pakuje pojazd z którego doszło do wycieku.
12:53 Strażacy zepchneli pojazdy na pobocze. 3 auto usunięte na lawete. Substancja ropopochodna została zasypana sorbentem.
13:00 Sorbent usunięty do specjalnego pojemnika. KDR przekazuje miejsce zdarzenia pisemnie policji.
13:05 Działania zakończone
13:10 - Będzin 998 tu 401S23 odbiór
- Zgłaszam się.
- Wracamy do bazy
- Zrozumiałem. Prawidłowo.


13:29

______________________________________________________________________________________________

RAPORT Z ZDARZENIA:
Nr zdarzenia: 19
Rodzaj Zagrożenia: Pożar/Miejscowe Zagrożenie/Alarm Fałszywy
Godziny zdarzenia 12:19 - 13:29
Adres: DK78 Mierzęcice
Siły i środki:
JRG Siewierz 401[S]23
OSP Mierzęcice 409[S]14
Tytuł: Odp: KP PSP BĘDZIN
Wiadomość wysłana przez: Zyrios12 w 06 Październik 2019, 17:25:44
14:30 - wpływa zgłoszenie o oberwanym banerze reklamowym, który zagraża przechodniom/pojazdom.

ZADYSPONOWANE SIŁY I ŚRODKI:
OSP Czeladź
JRG Będzin
[21] [25] [51]


14:31 - 401s21 Tu Będzin 998 odbiór
- Zgłaszam się.
- Udaj się do zdarzenia Czeladź DK94 a 1 maja baner zagraża ludzią.
- Zrozumiałem. Prawidłowo.


14:40 - Będzin 998 tu 401S21 odbiór
- Zgłaszam się.
- Na miejscu udaje się na rozpoznanie.
- Zrozumiałem. Prawidłowo.

14:42 - Będzin 998 tu 401S21 odbiór
- Zgłaszam się.
- Właściciel baneru na miejscu on alarmował. OSP Czeladź już prowadzi działania. Miejsce zdarzenia zabezpieczone. SD rozstawione. 2 ratowników OSP właśnie wyjeżdża do góry. SiS wystarczające
Zrozumiałem. Prawidłowo.

14:43 Droga 1 maja jest zamknięta w obu kierunkach. Rota OSP obcięła baner i wciągnęła go do kosza. Baner zostaje zwieziony na dół.
14:46 Rota JRG  bierze sprzęt do cięcia metalu i wjeżdża do góry.  Usunięte zostają urwane elementy pozostała część baneru stabilna.
15:00 Rota na dole. Zwijamy sprzęt miejsce zdarzenia przekazane pisemnie właścicielowi baneru.
15:15 działania zakończone. Przekazano do PSK
15:20 - Będzin 998 tu 401S21 odbiór
- Zgłaszam się.
- Wracamy do bazy
- Zrozumiałem. Prawidłowo.


15:44

______________________________________________________________________________________________

RAPORT Z ZDARZENIA:
Nr zdarzenia: 20
Rodzaj Zagrożenia: Pożar/Miejscowe Zagrożenie/Alarm Fałszywy
Godziny zdarzenia 14:30 - 15:44
Adres:DK 94 Czeladź
Siły i środki:
JRG Będzin 401S21
OSP Czeladź  409S62,63
Tytuł: Odp: KP PSP BĘDZIN
Wiadomość wysłana przez: Zyrios12 w 06 Październik 2019, 17:25:49
19:43 - wpływa zgłoszenie o "podejrzanym" zapachu na klatce schodowej w bloku mieszkalnym.

ZADYSPONOWANE SIŁY I ŚRODKI:
JRG BĘDZIN
Policja
Pogotowie Gazowe + energetyczne
[21] [25] [51]


19:44 - 401s21 Tu Będzin 998 odbiór
- Zgłaszam się.
- Udaj się do zdarzenia Będzin plac 3 maja 10
- Zrozumiałem. Prawidłowo.


19:48 - Będzin 998 tu 401S21 odbiór
- Zgłaszam się.
- Udaje się na rozpoznanie
- Zrozumiałem. Prawidłowo.

19:50 - Będzin 998 tu 401S21 odbiór
- Zgłaszam się.
- Zgłaszający wskazał nam gdzie wyczuł dziwny zapach. Miejsce zdarzenia zabezpieczone. Policja na miejscu. Biorę detektor i udaję się na rozpoznanie
Zrozumiałem. Prawidłowo.

19:52 KDR + przodownik roty 1 w AODO udają się na rozpoznanie.
19:57 Brak niebezpiecznych gazów. znaleźliśmy rozkładające się zwłoki kota. Przekazujemy miejsce zdarzenia policji. Odwołano Pogotowie gazowe i energetyczne. (przekazano PSK)
20:02 Zwierze zostało spakowane do plastikowego worka policja sprowadzi firmę która zajmuje się utylizacją martwych zwierząt
20:10 Działania zakończone miejsce zdarzenia pisemnie przekazane policji.
20:15 - Będzin 998 tu 401S21 odbiór
- Zgłaszam się.
- Wracamy do bazy
- Zrozumiałem. Prawidłowo.


20:22

______________________________________________________________________________________________

RAPORT Z ZDARZENIA:
Nr zdarzenia: 21
Rodzaj Zagrożenia: Pożar/Miejscowe Zagrożenie/Alarm Fałszywy
Godziny zdarzenia 19:43 - 20:22
Adres: Będzin. Plac 3 maja
Siły i środki:
JRG Będzin 401S21,25,51
Policja
Tytuł: Odp: KP PSP BĘDZIN
Wiadomość wysłana przez: R2-D2 w 09 Październik 2019, 11:32:15
+ 13 tys.
= 1 mln. 75 tys.
Tytuł: Odp: KP PSP BĘDZIN
Wiadomość wysłana przez: Misiek0831 w 10 Październik 2019, 09:35:01
Dział zakup pojazdów dostarcza:

GCBACO   4.500/2.500/50/2.4  - Volvo FMX 460/Rosenbauer 1+1+4 - 420 tys
SCRt Scania G420 (4x4) - 3 osobwa - 600 tyś

razem: 1 mln 20 tys
rejestracja: gratis
budżet:55 tys
Tytuł: Odp: KP PSP BĘDZIN
Wiadomość wysłana przez: Zyrios12 w 10 Październik 2019, 22:16:50
Proszę o wprowadzenie pojazdów
401[S]43 - SCRt Scania G420 (4x4) - 3 osobwa {Bez wyposażenia)
401[S]26 - GCBACO   4.500/2.500/50/2.4  - Volvo FMX 460/Rosenbauer 1+1+4 (Wyposażenie zamówione)
Tytuł: Odp: KP PSP BĘDZIN
Wiadomość wysłana przez: R2-D2 w 14 Październik 2019, 21:11:44
Pojazdy w podziale, ale dysponowanie będzie możliwe po wyposażeniu.

14:49 - wpływa zgłoszenie o potrąceniu dwóch osób.
05:21 - wpływa zgłoszenie o pożarze parterowego budynku mieszkalnego, w środku najprawdopodobniej jest jedna lub dwie osoby.
Tytuł: Odp: KP PSP BĘDZIN
Wiadomość wysłana przez: Zyrios12 w 15 Październik 2019, 10:26:01
401[S]21 6 RATOWNIKÓW
401[S]25 1 RATOWNIK
401[S]51 1 RATOWNIK

POSTERUNEK
401[S]23 5 RATOWNIKÓW


14:49 - wpływa zgłoszenie o potrąceniu dwóch osób.

ZADYSPONOWANE SIŁY I ŚRODKI:
JRG BĘDZIN
JRG Siewierz
Policja
PRM
OSP Sarnów
OSP Psary
[21] [25] [51]
[23]


14:50 - 401s21 Tu Będzin 998 odbiór
- Zgłaszam się.
- Udaj się do zdarzenia DK86 km 7 kierunek katowice potrącenie 2 osób
- Zrozumiałem. Prawidłowo.


14:59 - Będzin 998 tu 401S21 odbiór
- Zgłaszam się.
- Udaje się na rozpoznanie
- Zrozumiałem. Prawidłowo.

15:01 - Będzin 998 tu 401S21 odbiór
- Zgłaszam się.
- Na miejscu 2xZRM Będzin na miejscu. Zajmują się poszkodowanymi kobietami. 2 Roty zostały do pomocy w udzielaniu KPP. SiS wystarczające. Droga nie przejezdna
Zrozumiałem. Prawidłowo.

15:02 Roty 1 i 2 21 udają się z torbami pomóc ZRM.
          Kierowcy 21 i 25 zabezpieczają miejsce zdarzenia pachołkami i znakami. Pojazd 25 stoi w poprzek drogi zamykając ruch całkowicie
15:04 OSP Sarnów na miejscu. Odłączają akumulator w pojezdzie a następnie go unieruchamiają. Po czym zabezpieczają miejsce zdarzenia.
         Policja na miejscu.
15:07 OSP Psary na miejscu
15:07 Poszkodowane osoby w ambulansach. Stan poszkodowany Kobieta lat 25 uraz wielonarządowy oraz wielomiejscowy. Uraz czaszkowo mózgowy, złamanie obu ud, krwotok wewnętrzny. Nieprzytomna będzie transportowana do CU w Sosnowcu. Mężczyzna lat 29 Złamanie dwóch piszczeli uraz głowy przytomny w kontakcie transport SOR Dąbrowa Górnicza. Sytuacja przekazana do PSK
15:09 401S23 na miejscu
15:14 ZRM Udały się do szpitali. Policja rozpoczyna czynności.
15:59 Technicy policyjni na miejscu. 401S23 odesłany do koszar przekazano do PSK
18:01 Miejsce zdarzenia zostało oświetlone. Policja wyraziła zgodę na sprzatanie. Strażacy z LSN spłukują krew z jezdni . Pojazd został zabrany przez lawete policyjną kierowca zatrzymany do wyjaśnień.
18:23 Działania zakończone. Miejsce zdarzenia przekazane pisemnie policji. Przekazano do PSK
18:25 - Będzin 998 tu 401S21 odbiór
- Zgłaszam się.
- Wracamy do bazy
- Zrozumiałem. Prawidłowo.


18:42

______________________________________________________________________________________________

RAPORT Z ZDARZENIA:
Nr zdarzenia: 22
Rodzaj Zagrożenia: Pożar/Miejscowe Zagrożenie/Alarm Fałszywy
Godziny zdarzenia 14:49 - 18:42
Adres: DK 86 7km
Siły i środki:
JRG Będzin 401S21,25
Posterunek zamiejscowy Siewierz 401[S]23
OSP Sarnów 409[S]30
OSP Psary 409[S]17
Policja
ZRM S0202,S0240
Technicy policyjni
laweta
Tytuł: Odp: KP PSP BĘDZIN
Wiadomość wysłana przez: Zyrios12 w 15 Październik 2019, 10:27:39
05:21 - wpływa zgłoszenie o pożarze parterowego budynku mieszkalnego, w środku najprawdopodobniej jest jedna lub dwie osoby.

ZADYSPONOWANE SIŁY I ŚRODKI:
Posterunek Siewierz
JRG Będzin
OSP Siewierz
OSP Mierzęcice ( Zabezpieczenie Rejonu)
OSP Wojkowice Kościelne
OSP Piwoń
ZRM
Policja
OSP Grodziec (Zabezpieczenie Rejonu)
OSP Czeladź (Zabezpieczenie Rejonu)
[21] [25] [51]
[23]


05:22 - 401s23 Tu Będzin 998 odbiór
- Zgłaszam się.
- Udaj się do zdarzenia Siewierz Częstochowska 20 pożar budynku mieszkalnego w środku znajdują się osoby.
- Zrozumiałem. Prawidłowo.

05:25 - Będzin 998 tu 401S23 odbiór
- Zgłaszam się.
- Na miejscu udaję się do rozpoznanie.
- Zrozumiałem. Prawidłowo.

05:27 - Będzin 998 tu 401S23 odbiór
- Zgłaszam się.
- Pożar rozwinięty. Płoną dwa pomieszczenia w środku znajdują się osoby. Wzywał przechodzień. SiS nie wystarczające. Rozpoczynam działania. Policja i ZRM Siewierz na miejscu. Budynek wolnostojący dach jeszcze nie objątey ogniem.
Zrozumiałem. Prawidłowo.

05:28 Policja zamknęła drogę w obu kierunkach.
          Rota 2 rozwija linię główną. Rota 1 buduje linie gaśniczą w AODO oraz biorą sprzęt burzący.
05:29 Rota 1 wyważa drzwi. następnie wchodzą do środka pożar rozwinięty podawany odrazu jest prąd gaśniczy. Próba przeszukania pomieszczeń.
         Rota 2 buduje linię zasilająca od hydrantu do GBA.
05:30 OSP Siewierz na miejscu. 409[S]36 OSP Buduje linię główną 2 roty ubrane w AODO rota 1 buduje linie gaśniczą.
05:32 Rota 1 36 wybija szybę i podaję prąd gaśniczy
        Rota 1 23 przekazuje że brak możliwości przeszukania pomieszczenia całkowicie objęte ogniem. Podają prąd gaśniczy.
        Rota 2 36 oczekuje będzie zmieniać roty pracujące w środku
05:34 OSP Piwoń 409[S]39 na miejscu. Rozwijają linie główną i 2 linie gaśnicze zabezpieczają żeby pożar się nie rozprzestrzenił..
05:36 OSP Wojkowice K 409[S]41 na miejscu.Roty w AODO szykują się do zmian rot pracujących w środku. Budują linie zasilającą do 23.
          39buduje linie zasilającą od hydrantu
         Rota 2 36 buduje linei gasniczą od linie głównej 23 i wchodzą do środka podając trzeci prąd gasniczy.
05:43 JRG Będzin na miejscu. Roty 21 w AODO przejmują linie gasnicze od rot pracujących w środku. rota 23 i 36 wychodzą. Rota 41 przejmuje linie od 36 podaje prąd z zewnątrz.
06:22 Pożar opanowany.Ratownicy przeszukują pogorzelisko.
06:33 Znaleziono zwęglone zwłoki 2 osób. Miejsce zdarzenia sprawdzane kamerą . Uruchomiono agregaty oddymiające.
06:59 Pożar ugaszony . Pomieszczenia wywietrzone. ZRM weszło do środka i odstąpili od MCR. Prokurator na miejscu i technicy policyjni. Rozpoczynają swoje procedury.
07:29 Dowódca odsyła 21,25,51 do koszar.
08:00 PSK Wysyła 21 z obsadą nowej zmiany na miejsce zdarzenia.
08:23 21 na miejscu. 23 zostało odesłane do koszar.
09:19 Prokurator zakończył czyności. Rozpoczęto usuwanie pogorzeliska i przelewanie rzeczy na zewnątrz
10:25 Miejsce zdarzenia sprawdzone kamerą termowizyjną. Miejsce zdarzenia przekazane pisemnie policji. Zakonczono działania
10:37 - Będzin 998 tu 401S21 odbiór
- Zgłaszam się.
- Wracamy do bazy
- Zrozumiałem. Prawidłowo.


11:12

______________________________________________________________________________________________

RAPORT Z ZDARZENIA:
Nr zdarzenia: 23
Rodzaj Zagrożenia: Pożar/Miejscowe Zagrożenie/Alarm Fałszywy
Godziny zdarzenia: 05:21 - 11:12
Adres: Siewierz Częstochowska 20
Siły i środki:
JRG Będzin 401[S]21,25,51
Posterunek 401[S]23
OSP Siewierz 409[S]36
OSP Piwoń 409[S]39
OSP Wojkowice K. 409[S]41
ZRM S0204
Policja
Prokurator,technicy policyjni, koroner, zakład pogrzebowy.
Tytuł: Odp: KP PSP BĘDZIN
Wiadomość wysłana przez: R2-D2 w 15 Październik 2019, 11:41:39
(http://esluzba.com.pl/pieczatki/avatarxh1.png)

DOSTAWA:

- pakiet podstawowy dla GCBA (JRG)

Koszt: 50 tys.
Udzielony rabat: --
Do zapłaty: 50 tys.
Stan konta: 5 tys.

Dziękujemy i zapraszamy ponownie.
Tytuł: Odp: KP PSP BĘDZIN
Wiadomość wysłana przez: R2-D2 w 17 Październik 2019, 09:08:28
+ 13 tys.
= 18 tys.

22:19 - wpływa zgłoszenie z prośbą o pomoc ZRM w transporcie pacjenta.
02:38 - wpływa zgłoszenie o pożarze samochodu elektrycznego.
05:31 - wpływa zgłoszenie o kolizji drogowej, pojazd osobowy uderzył w latarnię. Zgłaszający informuje, że kierujący pojazdem dziwnie się zachowuje, biega po jezdni pomiędzy przejeżdżającymi samochodami i nikt nie może go opanować.
Tytuł: Odp: KP PSP BĘDZIN
Wiadomość wysłana przez: Zyrios12 w 20 Październik 2019, 09:57:15
Proszę o czas
Tytuł: Odp: KP PSP BĘDZIN
Wiadomość wysłana przez: R2-D2 w 20 Październik 2019, 15:50:42
Luzik.
Tytuł: Odp: KP PSP BĘDZIN
Wiadomość wysłana przez: Zyrios12 w 24 Październik 2019, 09:29:08
22:19 - wpływa zgłoszenie z prośbą o pomoc ZRM w transporcie pacjenta.

ZADYSPONOWANE SIŁY I ŚRODKI:
JRG Będzin
[21] [22] [25] [51]


22:20 - 401s22 Tu Będzin 998 odbiór
- Zgłaszam się.
- Udaj się do zdarzenia Będzin ul. Reja 10 Pomoc w ewakuacji poszkodowanego.
- Zrozumiałem. Prawidłowo.


22:24 - Będzin 998 tu 401S22 odbiór
- Zgłaszam się.
- Na miejscu udaje się na rozpoznanie
- Zrozumiałem. Prawidłowo.

22:26 - Będzin 998 tu 401S22 odbiór
- Zgłaszam się.
- Poszkodowany około 160kg po NZK zabezpieczony przez ZRM. Pomagamy w ewakuacji z całym sprzętem do Ambulancu.
 SiS wystarczające.
Zrozumiałem. Prawidłowo.

22:27 KAR + rota 1 udają się na górę.
22:29 KAR + rota 1 + RM biorą nosze płachtowe na których leży dodatkowo respirator. 2 RM bierzę reszte sprzętu.
22:35 Poszkodowany w Ambulance.
22:40 ZRM P Udaje się do szpital SOR DG
         Działania zakończone. Przekazano PSK
22:43 - Będzin 998 tu 401S22 odbiór
- Zgłaszam się.
- Wracamy do bazy
- Zrozumiałem. Prawidłowo.


22:50

______________________________________________________________________________________________

RAPORT Z ZDARZENIA:
Nr zdarzenia: 24
Rodzaj Zagrożenia: Pożar/Miejscowe Zagrożenie/Alarm Fałszywy
Godziny zdarzenia 22:19 - 22:50
Adres:Będzin ul Reja 10
Siły i środki:
JRG Będzin 401S22
ZRM S0202
Tytuł: Odp: KP PSP BĘDZIN
Wiadomość wysłana przez: Zyrios12 w 24 Październik 2019, 09:29:30
02:38 - wpływa zgłoszenie o pożarze samochodu elektrycznego.

ZADYSPONOWANE SIŁY I ŚRODKI:
JRG Będzin
Policja
[21] [22] [25] [51]


02:39 - 401s22 Tu Będzin 998 odbiór
- Zgłaszam się.
- Udaj się do zdarzenia Stacja paliw Orlen Będzin ul. Czeladzka
- Zrozumiałem. Prawidłowo.


02:44 - Będzin 998 tu 401S22 odbiór
- Zgłaszam się.
- Na miejscu udaje się na rozpoznanie
- Zrozumiałem. Prawidłowo.

02:46 - Będzin 998 tu 401S22 odbiór
- Zgłaszam się.
- Na miejscu pożar opanowany przez pracowników stacji benzynowej. Pożarem objęta była komora silnika. Spłoneły kable elektryczne. SiS wystarczające. Baterie nie były narażone na źródło ciepła.
Zrozumiałem. Prawidłowo.

02:48 Rota 1 22 odłącza zasilanie w pojeździe.
02:50 Brak poszkodowanych. Komora silnika zostaje przelana wodą (LSN)
02:52 Policja na miejscu.
03:15 Działania zakończone. Pojazd zostanie usunięty przez własciciela. Miejsce zdarzenia przekazane pisemnie policji
03:20 - Będzin 998 tu 401S22 odbiór
- Zgłaszam się.
- Wracamy do bazy
- Zrozumiałem. Prawidłowo.


03:30 Woda uzupełniona pojazdy gotowe do działań

______________________________________________________________________________________________

RAPORT Z ZDARZENIA:
Nr zdarzenia: 25
Rodzaj Zagrożenia: Pożar/Miejscowe Zagrożenie/Alarm Fałszywy
Godziny zdarzenia: 02:38 - 03:30
Adres: Będzin Czeladzka
Siły i środki:
JRG Będzin 401[S]22,25
Policja
Tytuł: Odp: KP PSP BĘDZIN
Wiadomość wysłana przez: Zyrios12 w 24 Październik 2019, 09:29:36
05:31 - wpływa zgłoszenie o kolizji drogowej, pojazd osobowy uderzył w latarnię. Zgłaszający informuje, że kierujący pojazdem dziwnie się zachowuje, biega po jezdni pomiędzy przejeżdżającymi samochodami i nikt nie może go opanować.

ZADYSPONOWANE SIŁY I ŚRODKI:
Posterunek Zamiejscowy Siewierz
JRG Będzin
OSP Siewierz
ZRM
Policja
[21][22] [25] [51]
[26]


05:32 - 401s26 Tu Będzin 998 odbiór
- Zgłaszam się.
- Udaj się do zdarzenia DK 78 3km pojazd osobowy uderzył w latarnie
- Zrozumiałem. Prawidłowo.


05:36 - Będzin 998 tu 401S26 odbiór
- Zgłaszam się.
- Na miejscu udaje się na rozpoznanie.
- Zrozumiałem. Prawidłowo.

05:38 - Będzin 998 tu 401S26 odbiór
- Zgłaszam się.
- Zderzenie pojazdu osobowego marki Mercedes z latarnią. W pojeździe przebywał tylko Kierowca. Na miejscu ZRM. SiS wystarczające
Zrozumiałem. Prawidłowo.

05:39 Przodownik roty 2 zabezpiecza miejsce zdarzenia pachołkami. ZRM zajmuje się poszkodowanym. ( Stabilizacja ręczna odcinaka szyjnego kręgosłupa, poszkodowany pobudzony agresywny z pomocą Roty 1 z pozycji stojącej zostaje umieszczony na desce i przetransportowany do karetki. W karetce Hipoglikemia 30mg% prawdopodobna przyczyna uderzenia pojazdu w słup. Poszkodowanemu zostały podane leki stan stabilny)
          Kierowca z KAR odpinaja akumulator w pojeździe.
05:41 OSP Siewierz na miejscu. Zasypują płyny eksploatacyjne sorbentem.
05:44 Policja na miejscu. Udaje się do poszkodowanego.
05:52 401[S]21 na miejscu.
05:55 ZRM udaje się do SOR Zawiercie.
05:59 KAR odsyła 21 do koszar.
06:10 Policja wyraziła zgode na usunięcie pojazdu przez lawete.
06:21 OSP usuneła sorbent. Działania zakończone. Miejsce zdarzenia pisemnie przekazane policji. Przekazano do PSK
06:26 - Będzin 998 tu 401S26 odbiór
- Zgłaszam się.
- Wracamy do bazy
- Zrozumiałem. Prawidłowo.


06:35

______________________________________________________________________________________________

RAPORT Z ZDARZENIA:
Nr zdarzenia: 26
Rodzaj Zagrożenia: Pożar/Miejscowe Zagrożenie/Alarm Fałszywy
Godziny zdarzenia 05:31 - 06:35
Adres: DK 78 2km
Siły i środki:
Siewierz 401[S]26
JRG Będzin 401[S]21
OSP Siewierz 409[S]37
ZRM S0204
Policja
Tytuł: Odp: KP PSP BĘDZIN
Wiadomość wysłana przez: R2-D2 w 26 Październik 2019, 11:36:24
+ 16 tys.
= 34 tys.

2/3 dowolne zdarzenia na dziś.
Tytuł: Odp: KP PSP BĘDZIN
Wiadomość wysłana przez: Zyrios12 w 28 Październik 2019, 12:49:09
Służba bez zdarzeń.
Tytuł: Odp: KP PSP BĘDZIN
Wiadomość wysłana przez: R2-D2 w 02 Listopad 2019, 10:01:17
Za wczoraj:

09:49 - wpływa zgłoszenie o pożarze śmietnika.
14:22 - wpływa zgłoszenie o kolizji drogowej przy jednym z cmentarzy.
Tytuł: Odp: KP PSP BĘDZIN
Wiadomość wysłana przez: Zyrios12 w 04 Listopad 2019, 10:26:31
09:49 - wpływa zgłoszenie o pożarze śmietnika..

ZADYSPONOWANE SIŁY I ŚRODKI:
JRG Będzin

[21] [22] [25] [51]

09:50 - 401s22 Tu Będzin 998 odbiór
- Zgłaszam się.
- Udaj się do zdarzenia pożar kontenera na smieci stalowy 1m3. Będzin al.kołątaja
- Zrozumiałem. Prawidłowo.


09:55 - Będzin 998 tu 401S22 odbiór
- Zgłaszam się.
- Na miejscu udaje się na rozpoznanie.
- Zrozumiałem. Prawidłowo.

09:57 - Będzin 998 tu 401S22 odbiór
- Zgłaszam się.
- Pożar kontenera na śmieci 1m3 stalowy firma Alba. Brak zagrożeń dla okolicznych budynków oraz pojazdów. SiS wystarczające. Proszę straż miejską na miejsce
Zrozumiałem. Prawidłowo.

09:58 Przodownik roty 1 w AODO podaje prąd gasniczy z LSN.
10:10 Pożar ugaszony . Pomocnik w AODO za pomocą wideł przegrzebuje śmieci. Które zostają dalej przelane
10:14 SM na miejscu. KDR przekazuje pisemnie miejsce zdarzenia SM.
10:20 - Będzin 998 tu 401S22 odbiór
- Zgłaszam się.
- Wracamy do bazy
- Zrozumiałem. Prawidłowo.


10:35

______________________________________________________________________________________________

RAPORT Z ZDARZENIA:
Nr zdarzenia: 27
Rodzaj Zagrożenia: Pożar/Miejscowe Zagrożenie/Alarm Fałszywy
Godziny zdarzenia : 09:49 - 10:35
Adres: Będzin aleje kołątaja
Siły i środki:
JRG Będzin 401[S]22
Straż Miejska
Tytuł: Odp: KP PSP BĘDZIN
Wiadomość wysłana przez: Zyrios12 w 04 Listopad 2019, 10:36:10
14:22 - wpływa zgłoszenie o kolizji drogowej przy jednym z cmentarzy

ZADYSPONOWANE SIŁY I ŚRODKI:
JRG Będzin
Policja
[21] [22] [25] [51]

14:22 - 401s22 Tu Będzin 998 odbiór
- Zgłaszam się.
- Udaj się do zdarzenia Będzin. Cmentarz al. Kołątaja zdarzenie komunikacyjne bez osób poszkodowanych.Prawdopodobnie wyciek substancji ropopochodnej. Policja powiadomiona
- Zrozumiałem. Prawidłowo.


14:25 - Będzin 998 tu 401S22 odbiór
- Zgłaszam się.
- Na miejscu udaje się na rozpoznanie.
- Zrozumiałem. Prawidłowo.

14:27 - Będzin 998 tu 401S22 odbiór
- Zgłaszam się.
- Kolizja dwóch pojazdów. Brak wycieków z pojazdów. Brak osób poszkodowanych Zabezpieczamy miejsce zdarzenia do przybycia Policji i zakańczamy działania
Zrozumiałem. Prawidłowo.

14:28 Miejsce zdarzenia zabezpieczone pachołkami. KDR spisuje dane pojazdów oraz kierowców.
14:39 Przyjazd Policji na miejsce . KDR przekazuje pisemnie miejsce zdarzenia Policji.
14:45 Działania zakończone
14:47 - Będzin 998 tu 401S22 odbiór
- Zgłaszam się.
- Wracamy do bazy
- Zrozumiałem. Prawidłowo.


14:56

______________________________________________________________________________________________

RAPORT Z ZDARZENIA:
Nr zdarzenia: 28
Rodzaj Zagrożenia: Pożar/Miejscowe Zagrożenie/Alarm Fałszywy
Godziny zdarzenia : 14:22 - 14:56
Adres: Będzin al. kołątaja
Siły i środki:
JRG Będzin 401S22
Policja: WRD Będzin

Tytuł: Odp: KP PSP BĘDZIN
Wiadomość wysłana przez: R2-D2 w 04 Listopad 2019, 12:28:51
+ 8 tys.
= 42 tys.

12:28 - wpływa zgłoszenie o potrąceniu około dziesięciu osób na przystanku autobusowym, kierujący najprawdopodobniej pod wpływem alkoholu.
Tytuł: Odp: KP PSP BĘDZIN
Wiadomość wysłana przez: Zyrios12 w 04 Listopad 2019, 18:30:57
12:28 - wpływa zgłoszenie o potrąceniu około dziesięciu osób na przystanku autobusowym, kierujący najprawdopodobniej pod wpływem alkoholu.

ZADYSPONOWANE SIŁY I ŚRODKI:
JRG Będzin
Policja
[21] [22] [25] [51]

14:22 - 401s22 Tu Będzin 998 odbiór
- Zgłaszam się.
- Udaj się do zdarzenia Będzin. Cmentarz al. Kołątaja zdarzenie komunikacyjne bez osób poszkodowanych.Prawdopodobnie wyciek substancji ropopochodnej. Policja powiadomiona
- Zrozumiałem. Prawidłowo.


14:25 - Będzin 998 tu 401S22 odbiór
- Zgłaszam się.
- Na miejscu udaje się na rozpoznanie.
- Zrozumiałem. Prawidłowo.

14:27 - Będzin 998 tu 401S22 odbiór
- Zgłaszam się.
- Kolizja dwóch pojazdów. Brak wycieków z pojazdów. Brak osób poszkodowanych Zabezpieczamy miejsce zdarzenia do przybycia Policji i zakańczamy działania
Zrozumiałem. Prawidłowo.

14:47 - Będzin 998 tu 401S22 odbiór
- Zgłaszam się.
- Wracamy do bazy
- Zrozumiałem. Prawidłowo.


14:56

______________________________________________________________________________________________

RAPORT Z ZDARZENIA:
Nr zdarzenia:
Rodzaj Zagrożenia: Pożar/Miejscowe Zagrożenie/Alarm Fałszywy
Godziny zdarzenia :
Adres:
Siły i środki:


Tytuł: Odp: KP PSP BĘDZIN
Wiadomość wysłana przez: Sonic X w 24 Grudzień 2019, 20:13:31
(http://www.kartki.drukifirmowe.pl/foto_galeria/1633_kartka-_5-kopia.jpg)
Zdrowych, wesołych i pogodnych świąt przeżywanych w cieple rodzinnej atmosfery oraz szczęścia i pomyślności w nowym, 2020 roku składa grono moderatorów i administratorów portalu www.esluzba.com.pl

Jako skromny prezent, na konto jednostki wpływa 75 tys

Budżet: 117 tys